PN 23-39-04-03

Creșterea rezilienței la impactul schimbărilor climAtice asupra resurselor secundare prin fIto-miNerit asistat ca eco-tehnologie pentru economia circulară (CHAIN) Cod proiect: PN 23-39-04-03 Responsabil proiect: Dr. Ing. Iustina Boaja Descriere Proiectul CHAIN isi propune sa contribuie in mod semnificativ la îmbunătățirea calitatii mediului si a aprovizionarii cu materii critice (CRM) pe termen lung, prin dezvoltarea unor…

PN 23-39-04-01

Geomagnetismul, instrument modern în prognoza vremii spatiale și în reacția rapidă la hazardele naturale asociate pentru protecția infrastructurilor critice și securitatea traficului aerian național Cod proiect: PN 23-39-04-01 Responsabil proiect: Dr. Anca Isac Descriere Proiectul urmăreste în primul rând valorificarea inteligentă a rezultatelor științifice avansate prin tehnici moderne de stocare și analiză matematică obținute prin…

PN 23-39-02-07

Valorificarea secundară a deşeurilor mineralurgice pentru lucrări de infrastructură: un exemplu de convergenţă între economia circulară şi nevoia de depoluare Cod proiect: PN 23-39-02-07 Responsabil proiect: Dr. SAVA Cristina Descriere Utilizarea pe scară largă a deşeurilor mineralurgice (zgure metalurgice, cenuşi de termocentrală, fosfogipsuri şi sulfogipsuri) ca materie primă pentru infrastructura rutieră sau pentru industria materialelor…

PN 23 39 02 04

Sedimentele aluvionare: instrument de explorare a lantanidelor și de îmbunătățire a prognozei privind resursele critice pentru tehnologii înalte Cod proiect: PN 23 39 02 04 Responsabil proiect: Dr. Adriana ION Proiectul propune explorarea detaliată (geochimică, mineralogică, radiometrică) a sedimentelor aluvionare din bazinele hidrografice ale râurilor din aria carpatică în vederea delimitării cât mai precise a…

PN 23 39 02 03

Iviri și acumulări de materii prime critice și comune asociate evenimentelor metamorfice din România Cod proiect: PN 23 39 02 03 Responsabil proiect: Dr. Gavril SĂBĂU Descriere Proiectul propune un studiu petrologic, mineralogic, geochimic şi structural integrat al unui tip de acumulări de minerale utile mai puțin investigat/exploatat (cu unele excepții), respectiv acumulări de materii…

PN 23-39-04-02

Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra solurilor din Munții Șureanu Cod proiect: PN 23-39-04-02 Responsabil proiect: Dr. Monica Ghenciu Descriere Scopul proiectului constă în evaluarea și cuantificarea efectelor activităților antropice asupra solurilor montane din aria Munților Șureanu. Defrișarea, pășunatul intensiv, turismul cu vehicule de teren, motociclete, ATV-uri sunt câteva din activitățile care duc la degradarea solurilor.…

PN 23-39-02-05

Sisteme magmatic-hidrotermale productive versus sisteme magmatic-hidrotermale neproductive. Implicații privind perspectivele pentru resurse minerale asociate acestora cu privire specială asupra conținuturilor în metale critice Cod proiect: PN 23-39-02-05 Responsabil proiect: Dr. Viorica Milu Descriere De-a lungul timpului, Institutul Geologic al României (I.G.R.) a avut o contribuție majoră la descoperirea resurselor minerale și conturarea rezervelor de substanțe…

PN 23-39-02-02

Tehnologii emergente de recuperare a energiei dezvoltate la anularea gradienților de salinitate – energia albastră (CENERG-BLUE) Cod proiect: PN 23-39-02-02 Responsabil proiect: Dr.chim. Violeta-Monica RADU – CSI Descriere În cadrul acestui proiect se vor studia metode moderne de obținere a energiei din tendința naturală de anulare a gradienților de salinitate. În acest scop, se vor…

PN-23-39-01-01

Cartografiere geologică a teritoriului României (GeoROMap) Cod proiect: PN-23-39-01-01 Responsabil proiect: CS III Dr. Viorel Ilinca Descriere Proiectul își propune să continue programul de cartare geologică la nivel național în vederea descifrării structurii geologice a teritoriului României. Cunoașterea în detaliu a structurii geologice a teritoriului național are implicații majore, atât în mediul academic, cât și…