Institutul Geologic al Romaniei este Institut National de Cercetare-Dezvoltare in domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei.
Institutul Geologic al Romaniei a fost fondat in 1906, prin decret al Regelui Carol I, cu scopul de a indeplini atributiile unui serviciu geologic national.

In 2005, Guvernului Romaniei, prin Hotărarea nr.1399 a reafirmat atributiile de serviciu geologic national ale Institutului Geologic al Romaniei. Statutul de serviciu geologic a fost recunoscut si la nivelul Uniunii Europene, prin admiterea Institutului Geologic al Romaniei ca membru al EuroGeoSurveys.

Institutul Geologic al Romaniei este institutia abilitată să intocmească, să editeze si să imprime hărtile nationale geologice,hidrogeologice, geofizice si metalogenetice la diverse scări (HG1399/2005). In plus, conform HG 1399/2005, Institutul Geologic al Romaniei asigură corelarea datelor spatiale geologice nationale cu cele ale tărilor invecinate, cercetează distributia campurilor geomagnetic, gravific, geotermic si electromagnetic pe teritoriul Romaniei, dezvoltă cercetări geonomice integrate, incluzand sistemul geoinformational (GIS), geoidul si analiza imaginilor satelitare si studiază dinamica unor fenomene geologice cu potential de hazard natural.
Institutul Geologic al Romaniei participă la proiecte de cercetare nationale si internationale (inclusiv in Programul Cadru 7), avand acorduri de cooperare cu institutii academice, de cercetare si industriale din Romania si din alte tări (Germania, Ungaria, Bulgaria,Franta, China, Belgia, Africa de Sud).
Decretul de infiintare al Institutului Geologic al Romaniei emis de Regele Carol I in anul 1906

Institutul Geologic al Romaniei reprezinta una dintre cele mai vechi institutii centrale create de statul roman modern. Bazele acestuia au fost puse la inceputul secolului trecut, si a avut drept sarcina elaborarea hartilor geologice unitare la nivel national la diverse scari, in vederea unei cunoasteri adecvate a caracteristicilor solului si subsolului nationa. Datele acumulate in toti acesti ani, tehnicile de investigare mereu in pas cu timpul si experienta castigata; de-a lungul anilor au condus la dezvoltarea continua a capacitatilor de cercetare, astfel ca in momentul de fata toate aceste atribute fac din Institutul Geologic al Romaniei un punct de referinta pentru activitatea geologica din Romania.

Domeniile de extertiza sunt cuprinse intr-o larga lista de problematici:

  • Institutul are exclusivitate in elaborarea hartilor geologice la nivel national, aici intrand atat harti geologice regionale sau nationale dar si harti cu tematici conexe.
  • Institutul Geologic al Romaniei detine instalatii de interes national intre care o importanta specifica o prezinta Fondul geologic national, Observatorul geomagnetic de la Surlari sau Litoteca.
  • Institutul elaboreaza studii in care sunt prezentate, date petrologice, mineralogice, paleontologie, sau modele; geologice structurale.
  • Institutul executa si prelucreaza analize chimico-mineralogice, de petrologie structurala, paleontologie, palinologice, de asemenea integreaza concluzii aparute in urma interpretarii datelor rezultate din aplicarea metodelor de investigare geofizice.
  • Sunt elaborate atlase, monografii si sinteze geologice sau din ramuri conexe ale geostiintelor.
  • Institutul geologic efectueaza expertize geologice tehnice.

Tematica studiilor de cercetare geologica abordata cuprinde:

  • Geodinamica proceselor magmatice si metamorfice, studiul evolutiei litosferei pe teritoriul romanesc, reconstituiri palinspatice.
  • Stabilirea semnificatiilor geo-structurale ale asociatiilor de roci endogene pe baza datelor rezultate din analize izotopice termocronologice.
  • Studii privind elaborarea unor programe de analiza interactiva in vederea completarii bazei de date geologice.
  • Studii de geohazard.

La nivelul intregului teritoriu au fost elaborate harti generale la scara mica 1 : 500.000 si 1: 1.000.000 iar incepand cu anii 1960 s-a trecut la redactarea hartilor nationale la scara 1: 200.000 si 1:50.000.

Structura geologica a teritoriului national roman este diferentiata in functie de unitatile mari geologice dar indiferent de zona se poate caracteriza drept complexa. Pentru catenele orogene insa aceasta este deosebit de complicata fiind implicate unitati sariate cu fundament cristalin de diverse varste sau unitati sariate de diverse varste cu sedimentar in diverse faciesuri ori mixte. Urmare si a acestui fapt dar si pentru ca niciodata cunoasterea nu poate fi perfecta, ci doar mereu perfectibila, activitatea de elaborare sau actualizare a hartilor este una continua.

In momentul de fata sunt disponibile in format tiparit Harta geologica a Romaniei la sc. 1:1.000.000 Harta geologica a Romaniei la sc. 1:200.000. De asemenea in functie de zona foi de harta sc. 1: 50.000, din Harta geologica a Romaniei la sc. 1:50.000.