Dotare tehnicăProiecteGalerie fotoPersonal

Despre colectiv

Colectivul Muzeografie şi Educaţie cuprinde specialiști, muzeografi, artiști plastici, gestionari, personal tehnic și de întreținere, toți contribuind la buna desfășurare a activităților.

Tipuri de activități

 • gestionarea (inventariere, fișe de patrimoniu, conservare și întreținere) colecțiilor MNG ce cuprind peste 80.000 de eșantioane, minerale, roci și fosile, din care numai o parte (aproximativ 6000) se află în expoziția permanentă, restul eșantioanelor sunt depozitate în sălile de colecții de la subsolul muzeului sau în colecțiile Litotecii Naționale. Pe lângă colecțiile de minerale, roci și fosile, muzeul deține documente (carnete de teren, hărți geologice, cărți,extrase, fotografii, scrisori) și obiecte personale (busole geologice, portharturi, ciocane geologice) care au aparținut marilor personalități ale geologiei românești.
 • valorificarea științifică și culturală a patrimoniului IGR (colecții, informații geologice, etc.) precum și promovarea acestuia
 • realizarea de programe educaționale ce valorifică domenii legate de interacțiunea Pământului cu Universul, geosferele Pământului și relaționarea lor și activitatea antropică
 • acestea sunt adresate publicului larg structurat pe categorii țintă (elevi, studenți, specialiști); pregătirea elevilor pentru participare la olimpiade internațională (exp.: IESO)
 • activitatea de cercetare include etape de teren (recoltare probe geologice), prepararea probelor (pentru analize prin difractometrie de raze X în pulberi, analize spectrometrice de absorbție în IR și analize termice – sfărâmare, sitare, sortare la lupa binoculara, mojarare sub acetona, etc.), analize specifice (observații la lupa binoculară, observații la microscop, prelucrarea și interpretarea rezultatelor analitice, documentarea
 • diseminarea rezultatelor activității de cercetare, creație, muzeografie, educație prin publicarea în revistele de specialitate, publicarea de cărți în domeniu sau participarea la conferințe și simpozioane
 • proiecte culturale, proiecte de cercetare, expoziții temporare
 • organizarea de târguri, manifestări tematice, simpozioane și conferințe (atât științifice dar și adresate publicului larg), lansări de carte, ghidaje
 • colaborări cu alte instituții de educație sau profil (muzee, universități, firme private, entități administrative, Parcuri Naționale sau Naturale, etc.)
 • vânzare de artefacte menite să popularizeze domeniul geologiei, încasarea taxei de vizitare a muzeului
Duliu Gheorghe Octavian – CS I
Dr. Luffi Peter Istvan – CS II
Dr. Paraschiv Valentin – CS III
Dr. Macovei Monica – CS III
Dr. Constantina Ciprian – CS III
Poll Ingrid Diana – ACS
Torcărescu Bogdan Alexandru – ACS
Crușoveanu Simona – ACS
Perşa Diana – Muzeograf
Fărnoagă Radu – Muzeograf
Dr. Dumitru Adrian George – Muzeograf I
Mocanu Eugen – Muzeograf I
Baltreş Albert Peter – Muzeograf
Gheuca Ion – Muzeograf
Mănac Lidia – Artist plastic
Visalom Ramona – Artist plastic
Ivan Paula – Tehnician geolog I
Predescu Dan – Tehnician geolog I
Dedu Daniel – Tehnician geolog II
Călinoiu Carmen – Tehnician geol. II
Dragoe Clara-Angelica – Laborant determ. geologice şi geotehnice I

Contacteaza colectivul

  Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României