• Consiliul de Administratie
  • Consiliul Stiintific
  • Comitet Director
  • Director General
   Dr. Munteanu Marian
   • Compartimente
    - Compartiment Juridic
    - Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass Media
    - Birou Resurse Umane
    - Compartiment Documente Clasificate
    - Compartiment P.I.C.
    - Compartiment Audit Public Intern
   • Director Stiintific
    Dr. Anca Isac
    • Departamentul Instalatii de Interes National
     • Muzeul National de Geologie
      - Colectiv Muzeografie si Educatie
      - Colectiv Preparare si Conservare
      - Laboratorul Radiometrie si RX
      - Laboratorul Geoecolab
      - Litoteca Nationala
      - Biblioteca Geologica Nationala
      - Arhiva Geologica Nationala
     • Observatorul National Geomagnetic Surlari
    • Departamentul Geologie Regionala
     - Colectiv Studii Geonomice Aplicate
     - Colectiv Georesurse
     - Colectiv Geo-Hazard
     - Colectiv Harti Geotematice
     - Colectiv GIS, Baza de Date si Teledetectie
   • Director Economic
    Economist Dumitrescu Drăgan George

    - Birou Financiar Contabilitate
    - Compartiment Tehnic Administrativ
    - Compartiment Achizitii, Contracte si Investitii