Dotare tehnicăProiecteGalerie fotoPersonal

Despre colectiv

Cartarea geologică reprezintă una din activitățile de bază ale Institutului Geologic al României, activitate începută încă de la înființarea acestuia în anul 1906. De-a lungul timpului, în Institutul Geologic s-au derulat mai multe programe de cartare geologică și hidrogeologică (dar și geofizică), la diverse scări. Pe lângă foile de hartă la scară mare (1:50.000, 1:100.000 și 1:200.000), Institutul Geologic a publicat și o serie de atlase la scări variabile (1:1.000.000–1:2.500.000).

Activitate recentă

Membrii colectivului se ocupă în principal de realizarea foilor de hartă la scara 1:50.000. Începând cu anul 2018, când a fost relansată publicarea de foi de hartă, Institutul Geologic a publicat un număr de 26 de foi la scara 1:50.000 și patru secțiuni geologice prin teritoriul României, la scara 1:200.000, elaborate de către Mihai Ștefănescu și un grup numeros de colaboratori (Ștefănescu et. al, 2018). În anul 2019 au mai fost publicate patru foi de hartă geologică, iar în prezent sunt în curs de publicare alte 10 foi de hartă. Cu acestea din urmă, numărul foilor de hartă publicate va ajunge la 175. Foile de hartă geologică acoperă cea mai mare parte a Carpaților, Subcarpaților și Podișului Dobrogei.

Achiziție hărți

Hărțile se pot achiziționa atât în format digital (TIFF, JPEG, PDF), cât și tipărite pe hârtie. Pentru achiziționarea de materiale cartografice descărcați formularul. Formularul completat se trimite la următoarea adresă de e-mail: office[at]igr.ro.

Lista principalelor hărți geologice și hidrogeologice disponibile:

 • Harta geologică a României scara 1:50.000 (165 de foi)
 • Harta geologică a României scara 1:100.000 (16 foi)
 • Harta geologică a României scara 1:200.000 (50 de foi)
 • Harta hidrogeologică a României scara 1:100.000 (48 de foi)
 • Harta pedologică a României scara 1:200.000 (18 foi de hartă)
 • Secțiuni prin teritoriul României, scara 1:200.000 (31 de secțiuni geologice)
 • Atlas litofacial scara 1:2.000.000
 • Atlasul geologic al României scara 1:1.000.000 (Harta geologică, Harta tectonică, Harta neotectonică, Harta hidrogeologică, Harta apelor minerale și termale, Harta geotermică, Harta solurilor, Harta alcătuirii granulometrice a solurilor, Harta Cuaternarului, Harta metalogenetică, Harta substanțelor minerale utile, Harta magnetică-componenta verticală, Harta magnetică-anomalia componentei verticale, Harta geologică a formațiunilor antetortoniene, Harta geologică a formațiunilor antevraconiene, Harta geologică a formațiunilor antewestphaliene și Harta geobotanică).
Formular de achiziție a hărțilorLista foilor de hartă la scara 1:50.000 publicate începând cu anul 2018Lista secțiunilor geologice la scara 1:200.000Harta cu distribuția foilor la scara 1:50.000Harta cu distribuția foilor la scara 1:100.000Harta cu distribuția foilor la scara 1:200.000Harta cu distribuția foilor hidrogeologice la scara 1:100.000
 • Cartografierea geologică a teritoriului României (GeoROMap) – PN-23-39-01-01. Perioada de implementare: 2023-2026. Responsabil: dr. Viorel Ilinca.
 • PN 19-45-01-03 Elaborarea, vectorizarea, corelarea, actualizarea și publicarea hărților geotematice naționale (responsabil Viorel Ilinca). Perioada: 2019-2022.
 • PN 18-47-01-01 Contribuții la Harta geologică a României la scara 1:50.000, cartare geologică, vectorizarea hărților parțiale și tipărirea hărților definitive (responsabil Ion Stelea). Perioada: 2018.
 • PN 16-06-01-01 Elaborarea hărții geologice a României la scara 1:50.000 (responsabil Gabriel Bindea/Marian Munteanu). Perioada: 2016-2017.
 • PN 09-21-01-01 Actualizarea și transpunerea în format digital a hărții geologice a României scara 1.500.000 și 1:50.000 (responsabil Ion Gheuca). Perioada: 2009-2015
 • Scaner A0
 • Ploter A0
 • Licențe software-uri cartografie și GIS

Dr. Viorel Ilinca – CSII

viorel.ilinca@igr.ro

031.403.34.69

Ing. geol. Ion Gheuca – CS II

Dr. Albert Baltres – CSI

Drd. Valentin Nistor – ACS

Andreea Ifrim – ACS

Dr. Monica Ghenciu – CSIII

Dr. Flori Culescu – CSIII

Dr. Anca Vîjdea – CSII

Gabriel Baralia – cartograf

Dr. Viorica Iancu – CSI (consultant)

—————————————————————

Contacteaza colectiv

  Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României