PersonalGalerie foto

Despre Litoteca Națională

Litoteca Națională este o colecţie de carote provenind din foraje săpate pe teritoriul României începând din 1938. În România, în perioada comunistă, au fost obţinute prin forare carote însumând sute de mii de metri. Majoritatea acestora au fost distruse după 1990, ca efect al privatizării fostelor întreprinderi de prospecţiuni şi explorări geologice (IPEG) şi al înstrăinării depozitelor de carote ale acestor întreprinderi. O mică parte din carote (cca. 60.000 metri) a fost salvată şi conservată în Litoteca Naţională. Aceasta a fost creată prin reunirea forajelor păstrate de Întreprinderea de Foraje şi Lucrări Geologice Speciale – IFLGS (în prezent, FORADEX), Întreprinderea de Prospecţiuni Geologice şi Geofizice – IPGG (în prezent, Prospecţiuni SA) şi Institutul Geologic al României, la care s-au adăugat alte foraje săpate de IPEG-uri (intreprinderi de prospecţiune şi explorare geologică locale) ori de PETROM.

Majoritatea forajelor structurale de referinţă (foraje de 1000-1200 m sau mai adânci, săpate în principalele unităţi geologice ale teritoriului românesc pentru cunoaşterea tectonicii şi litologiei din zonele respective) au intervale păstrate în Litoteca Naţională. Întrucât carotele conservate în Litoteca Naţională provin, în mare majoritate, din foraje săpate în intervalul 1950-1990, când tehnica de cercetare era mult mai puţin performantă decât cea actuală, ele sunt o permanentă sursă de noi informaţii cu privire la subsolul românesc, prin studierea lor cu tehnici moderne. Importanţa ştiinţifică a carotelor din Litoteca Naţională e dovedit şi prin faptul că, în ţări precum Australia, Canada şi Statele Unite ale Americii, litotecile sunt numite biblioteci de carote. Interesul ştiinţific şi economic pentru carotele din Litoteca Naţională este dovedit prin studierea acestora în cadrul unor proiecte de cercetare derulate în ultimul deceniu de IGR şi de facultăţi cu profil geologic din România, precum şi de solicitările venite din partea unor companii petroliere pentru a studia carotele din anumite foraje.

Carotele sunt păstrate în dulapuri special construite, compuse din module metalice care conţin casete de 1 m lungime. În Litoteca Naţională există 18 corpuri/şiruri de rafturi metalice, notate cu litere, de la A la S, conţinând peste 55.000 de casete (sertare) metalice.

Litoteca Naţională a fost trecută din administrarea IPGG în administrarea I.G.R. în anul 1983, fără transferul incintei în care se afla litoteca şi a terenului pe care se afla aceasta, întrucât, la acea vreme, toate instituţiile cu profil geologic erau proprietate de stat. În anul 2000, prin privatizarea Prospecţiuni SA, incinta care adăposteşte Litoteca Naţională a trecut în proprietate privată iar, în prezent, I.G.R. construieşte un nou sediu al Litotecii Naţionale în care vor fi mutate carotele.

Contacteaza colectivul

    Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României