Dr. Săbau Gavril – CS I
Floria Nelu – CS III
Dr. Călugăru Mihaela-Elena
Dr. Asimopolos Natalia-Silvia – CS III

Contacteaza colectiv

  Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României

  Linkuri utile

  Dotare tehnicăProiecteGalerie fotoPersonalDespre colectiv

  Despre colectiv

  Tipuri de activități

  RESURSE MINERALE

  (solide/lichide, metalifere/nemetalifere)

  • cercetare / investigări instrumentale (mineralogie, petrografie, geochimie, geofizică, proprietăți fizice și mecanice);
  • tehnici și tehnologii de preparare și valorificare resurse minerale primare și resurse secundare (halde de steril, iazuri de decantare);
  • proiecte complexe și expertiză științifică în domeniul resurselor minerale);
  • patrimoniu geologic.

  GEOLOGIE ECONOMICĂ

  • evaluări și încadrări de rezerve geologice roci utile și minerale nemetalifere;
  • studii de fezabilitate și planuri de dezvoltare exploatări de roci și minerale utile;
  • impact social și studii de risc asociate activităților miniere sau asimilabile;
  • strategii economice, consulting și expertiză pe roci, minerale și minereuri;
  • geoconservare.

  IMPACT ASUPRA MEDIULUI

  (exploatarea/prelucrarea resurselor minerale, activități industriale, programe de investigare, monitorizare și refacerea mediului, alte activități productive)

  • studii de mediu (rapoarte tehnice în cadrul proiectelor și cercetărilor, bilanțuri de mediu, evaluări de risc asociat activităților antropice);
  • rapoarte și/sau audit pentru acorduri și autorizații de mediu;
  • tehnici și activități de investigare sau monitorizare a parametrilor de mediu;
  • rapoarte de amplasament și planuri de refacerea mediului.

  GEOARHEOLOGIE

  • cercetări, analize și studii ale rocilor din situri și monumente cu valoare istorică;
  • cercetări, analize, studii și expertize ale elementelor litice din lucrări arheologice (obiecte din piatră sau ceramică, componenți lito-stratigrafici);
  • studii pentru lucrări de conservare și restaurare a elementelor din piatră din obiective de patrimoniu istoric și cultural.

  ALTE:

  • Geocronologie;
  • Evaluări de proiecte în competiții naționale și internaționale;
  • Expertize geologice privitoare la terenuri și resurse minerale;
  • Review-uri pentru publicații tehnice românești și străine
  • Management de proiecte și de produs/afaceri.

  EUROLITHOS – European Ornamental Stone Resources

  2018-2021

  Responsabil IGR proiect: dr. Valentina Cetean

  www.eurolithos.org

  fb.com/europeanstonestories/