Dotare tehnicăProiecteGalerie fotoPersonal

Despre colectiv

Tipuri de activități

RESURSE MINERALE

(solide/lichide, metalifere/nemetalifere)

 • cercetare / investigări instrumentale (mineralogie, petrografie, geochimie, geofizică, proprietăți fizice și mecanice);
 • tehnici și tehnologii de preparare și valorificare resurse minerale primare și resurse secundare (halde de steril, iazuri de decantare);
 • proiecte complexe și expertiză științifică în domeniul resurselor minerale);
 • patrimoniu geologic.

GEOLOGIE ECONOMICĂ

 • evaluări și încadrări de rezerve geologice roci utile și minerale nemetalifere;
 • studii de fezabilitate și planuri de dezvoltare exploatări de roci și minerale utile;
 • impact social și studii de risc asociate activităților miniere sau asimilabile;
 • strategii economice, consulting și expertiză pe roci, minerale și minereuri;
 • geoconservare.

IMPACT ASUPRA MEDIULUI

(exploatarea/prelucrarea resurselor minerale, activități industriale, programe de investigare, monitorizare și refacerea mediului, alte activități productive)

 • studii de mediu (rapoarte tehnice în cadrul proiectelor și cercetărilor, bilanțuri de mediu, evaluări de risc asociat activităților antropice);
 • rapoarte și/sau audit pentru acorduri și autorizații de mediu;
 • tehnici și activități de investigare sau monitorizare a parametrilor de mediu;
 • rapoarte de amplasament și planuri de refacerea mediului.

GEOARHEOLOGIE

 • cercetări, analize și studii ale rocilor din situri și monumente cu valoare istorică;
 • cercetări, analize, studii și expertize ale elementelor litice din lucrări arheologice (obiecte din piatră sau ceramică, componenți lito-stratigrafici);
 • studii pentru lucrări de conservare și restaurare a elementelor din piatră din obiective de patrimoniu istoric și cultural.

ALTE:

 • Geocronologie;
 • Evaluări de proiecte în competiții naționale și internaționale;
 • Expertize geologice privitoare la terenuri și resurse minerale;
 • Review-uri pentru publicații tehnice românești și străine
 • Management de proiecte și de produs/afaceri.

EUROLITHOS – European Ornamental Stone Resources

2018-2021

Responsabil IGR proiect: dr. Valentina Cetean

www.eurolithos.org

fb.com/europeanstonestories/

Dr. Săbau Gavril – CS I
Floria Nelu – CS III
Dr. Călugăru Mihaela-Elena
Dr. Asimopolos Natalia-Silvia – CS III

Contacteaza colectiv

  Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României

  Linkuri utile