Dotare tehnicăProiecteGalerie fotoPersonal

În perioada 17.10 – 23.11.2022, în urma evaluării Instalațiilor și Obiectivelor Speciale de Interes Național (IOSIN) aflate în coordonarea Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Observatorul Geomagnetic Național Surlari s-a calificat pentru menținerea în listă ca Instalație și Obiectiv Special de Interes Național.

Site oficial Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

În anul 2004, conform HG 1428/2004, reactualizat în 2014 conform HG 786/2014, Observatorul Geomagnetic Național Surlari este Instalație și Obiectiv de Interes Național.

Despre observator

Observatorul Geomagnetic Național Surlari „Liviu Constantinescu”, cunoscut mai adesea sub numele scurt de Observatorul Geomagnetic Surlari, în engleză Surlari Geomagnetic Observatory, a fost fondat în 1943 ca unitate de cercetare a Institutului Geologic al României. Acesta este situat în pădurea Surlari, la circa 35 km NE de București, într-o zonă ferită de perturbații magnetice situată între valea Cociovaliștei și valea Vlăsiei.

Observatorul este un centru de cercetare fundamentală în geomagnetism, cu aplicații la prospecțiunea geomagnetică; funcționează totodată ca stație de referință pentru alcătuirea hărților geomagnetice naționale. Aparatura de măsurare existentă furnizează valori definite ca standarde magnetice naționale și este utilizabilă și la etalonarea altor instrumente pentru determinări magnetice în scopuri științifice, prospective sau alte aplicații. Pe plan internațional, observatorul face parte din rețeaua globală de observatoare geomagnetice INTERMAGNET, care studiază structura și fenomenologia câmpului magnetic planetar.

Tipuri de activităţi

Principalul obiectiv permanent al Observatorului este înregistrarea continuă și pe termen lung a variațiilor temporale ale vectorului câmpului magnetic terestru, precum și măsurarea cu mare precizie a valorilor sale absolute, ca bază de raportare pentru înregistrări.

Direcții de cercetare:

 • Variația diurnă calmă face obiectul unor studii ionosferice și servește drept bază pentru elaborarea corecțiilor necesare la lucrările de prospecțiune magnetică. Erupțiile cromosferice(SFE), perturbațiile de furtună și începuturile bruște de furtuna (SSC).
 • Perturbațiile în formă de golf, a căror morfologie este afectată atât de ionosfera cât și de proprietățile scoarței Pământului.
 • Variația seculară și câmpul geomagnetic normal sunt urmărite în rețeaua națională de stații având ca bază Surlari, cu importante aplicații la asamblarea hărților magnetice la scară națională prin raportarea lor la un nivel unitar și aducerea la aceeași epocă, precum și pentru separarea anomaliilor magnetice. De asemenea aceste date sunt utilizate si la realizarea modelelor geomagnetice planetare (WMM, IGRF) Măsurătorile în această rețea sunt reiterate periodic.
 • Caracterizarea activității magnetice prin determinarea unor indici globali pentru cunoașterea obiectivă a perturbatiilor magnetice si estimarea efectelor acestora asupra sistemelor de transmisie a energiei electrice, a rețelelor de radiocomunicații sau chiar asupra biosferei.
 • Înregistrarea și studiul curenților induși în subsol de variațiile geomagnetice (curenți telurici).
 • Măsurători de comparație a nivelelor de înregistrare cu alte observatoare europene pentru calibrarea standardelor naționale și corelarea hărților transnaționale.
 • Studiul posibilităților de utilizare a fenomenelor geomagnetice ca eventuali factori de predicție pentru seisme majore.
 • Utilizarea seriilor lungi de timp de la Surlari și a valorilor declinației și înclinației magnetice extrapolate din trecut la realizarea diagramei Bauer, imagine comparată cu cele similare obținute la Londra, Paris, Roma și Dusheti.
 • Determinarea susceptibilității magnetice a rocilor și a anizotropiei acesteia, precum și determinarea densității probelor de rocă și sedimente colectate de pe teren.
 • Determinarea valorilor campului geomagnetic remanent, atat ca intensitate cat si ca orientare, in scopul stabilirii varstei unor formatiuni geologice, in concordant cu Scara Magneto-Stratigrafică Internațională.
 • Determinarea declinației câmpului magnetic și estimarea variației în timp a acesteia în zona facilităților aeroportuare și a platformelor de compensare a producătorilor și depanatorilor de aeronave. Aceste informații sunt utile în scopul calibrării aparaturii de navigație de la bordul aeronavelor (în cazul platformelor de compensare) și în scopul calculării corecției poziției aeronavei în timpul manevrelor de aterizare.
 • Participarea Observatorului Geomagnetic Surlari la programul internațional de monitorizare complexă a câmpului magnetic planetar (INTERMAGNET) aduce o contribuție la reevaluarea periodică a modelului acestuia prin stabilirea Câmpului Geomagnetic Internațional de Referință (IGRF).

Dr. Dinu Luminița – CS III
Șef obiectiv de interes național

luminita_iancu84(at)yahoo.com

031 403 34 80

Dr. Isac Anca-Margareta – CSII
Dr. Asimopolos Laurenţiu – CS II
Dr. Niculici Eugen- Laurenţiu – CS III
Balea-Roman Bogdan-Valeriu-Constantin – ACS
Plati Mihail – Tehnician geol. I

Contacteaza colectivul

  Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României