Dotare tehnicăProiecteGalerie fotoPersonal

Despre colectiv

Etimologia cuvântului geohazard provinevine din:

  • Geo – de la cuvântul “geologic” însemnând de pe pământ.
  • Hazard – o situație care reprezintă un risc pentru proprietate, mediu sau viață.

Astfel, “geohazardul” înseamnă riscul de deteriorare cauzat de un proces geologic.

 

Tipuri de activități

Preocuparile echipei Geo-Haz sunt, ȋn principal, axate pe:

Activitatea acestui grup de cercetatori este focalizatǎ pe stabilirea metodologiilor optime privind implementarea produselor ce au diferite utilizari. Rezultatele cercetǎrii sunt bazate pe observații și mǎsuratori in situ, mǎsuratori topografice, elaborarea modelelor digitale ale terenului etc. Echipa este implicatǎ ȋn intreagul proces ce incepe cu achiziția datelor, calibrarea, elaborarea și analiza validǎrii produselor finale. Metodologiile sus-menționate, reprezintǎ metode de investigare non-invazivǎ.

În cadrul Institutului Geologic al României membrii colectivului au elaborat studii regionale privind acţiunea factorilor naturali şi tehnogeni în declanşarea fenomenelor de instabilitate şi implicaţii ale acţiunii acestora pe teritoriul României, (geoelectrice, GPR) pe câteva zone punctuale cu alunecări de teren din judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Timiș, Neamț precum şi studii locale privind gestionarea hazardului în perimetre afectate de alunecări de teren. Ehipamentele folosite pe teren sunt de ultimǎ generație, iar prelucrarea informațiilor se face ȋn regim georeferențiat GIS.

Ȋn scopul achiziționǎrii informațiilor primare se fac deplasǎri sistematice pe teren, pentru cartografierea depozitelor ȋn deschideri naturale (aflorimente) și artificiale, mǎsurǎtorille fiind efectuate cu aparaturǎ specificǎ; ridicǎrile topografice a tuturor punctelor de observație (aflorimente, alunecǎri de teren etc.) sunt efectuate cu aparaturǎ topograficǎ de mare precizie (GPS, stație totalǎ etc.).

Specialiștii, unii cu o vastă experienţă în domeniu, au capabilitatea de a se implica ȋn regim de urgențǎ la orice activitǎți de investigare a fenomenelor de instabilitate a terenului. Ȋn cadrul acestui colectiv funcționeazǎ Laboratorul de Geologie și Geofizicǎ Ambientalǎ(LGGA) care urmărește dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D în cadrul IGR în domeniul Mediului, prin ridicarea potenţialului teoretic, ştiinţific şi tehnic privind evaluarea multidisciplinară a hazardelor naturale (alunecări de teren), a gradului de poluare la nivelul întregii ţări, conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi al biodiversităţii, în acord cu Aria Europeană a Cercetării, în contextul schimbărilor climatice locale/regionale.

Avram Ovidiu-Eugen – CS III
Rusu Emil Mihail – ACS
Stoian Irina Liliana – Inginer geofizician
Scutelnicu Ioan-Petru – ACS
Ulmeanu Antonio – ACS
Filipciuc Constantina – ACS
Tudor Elena – ACS
Tătaru Adrian Gabriel – ACS

Contacteaza colectivul

    Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României

    Linkuri utile