Scopul programului:

 • dezvoltarea activităţii de cercetare din cadrul I.G.R. în concordanţă cu cerinţele societăţii româneşti şi cu orientările strategice naţionale şi europene;
 • creşterea nivelului de cunoaştere a alcătuirii teritoriului României pentru asigurarea unei fundamentării ştiinţifice a deciziilor la nivel naţional, local sau european;
 • îndeplinirea obligaţiilor internaţionale asumate de I.G.R. în cadrul proiectelor şi programelor internaţionale;
 • creşterea contribuţiei IGR la cunoaşterea şi evaluarea potenţialului de materii prime critice şi strategice;
 • implicarea mai intensă a IGR în cercetarea resurselor de energie regenerabilă, ca mijloc de reducere a amprentei de carbon în economia românească;
 • dezvoltarea bazelor de date spaţiale la nivel naţional, pentru temele geologie, resurse minerale şi zone de risc natural, prevăzute în Directiva Inspire a Uniunii Europene şi transpuse pe plan naţional în cadrul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale (INIS);
 • elaborarea, vectorizarea şi publicarea foilor din Harta Geologică a României, la scara 1:50.000;
 • dezvoltarea cercetării geofizice axată pe Observatorul Geomagnetic Naţional Surlari, ca infrastructură de cercetare racordată la reţele Mondiale;
  creşterea capacităţii I.G.R. de a participa în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale;
 • creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi sociale a I.G.R;
 • punerea în valoare a capacităţilor analitice existente în I.G.R;
 • facilitarea acţiunilor de diseminare a rezultatelor cercetării;
 • transferul de cunoştinţe între generaţii.
PN 23 39 01 01
PN 23 39 02 01
PN 23 39 02 02
PN 23 39 02 03
PN 23 39 02 04
PN 23 39 02 05
PN 23 39 02 06
PN 23 39 02 07
PN 23 39 03 01
PN 23 39 04 01
PN 23 39 04 02
PN 23 39 04 03

Obiectivele:

 • Obiectivul 1. Hărți geotematice şi baze de date asociate
 • Obiectivul 2. Resurse minerale şi energetice ale României
 • Obiectivul 3. Cercetări interdisciplinare privind alcătuirea geologică a teritoriului României
 • Obiectivul 4. Mediul-Geohazard