Geomagnetismul, instrument modern în prognoza vremii spatiale și în reacția rapidă la hazardele naturale asociate pentru protecția infrastructurilor critice și securitatea traficului aerian național

Cod proiect: PN 23-39-04-01

Responsabil proiect: Dr. Anca Isac

Descriere

Proiectul urmăreste în primul rând valorificarea inteligentă a rezultatelor științifice avansate prin tehnici moderne de stocare și analiză matematică obținute prin prelucrarea arhivei de aproape 80 de ani a seriilor lungi de timp de date geomagnetice și a parametrilor cheie de activitate geomagnetică și declinație procesate și analizate în timp real la Observatorul Geomagnetic Național Surlari. Corelarea acestor date geomagnetice cu ciclurile și variațiile emisiilor solare, cu evoluția spațio-temporală a compoziției, densității și vitezei vântului solar și a efectelor ionosferice, va putea oferi un instrument de prognoză pentru schimbarile climatice, vremea spațială, și de cuantificare rapidă a posibilelor efecte ale furtunilor geomagnetice extreme la latitudini medii. În al doilea rând, actualizarea periodică a valorilor absolute de declinatie din Rețeaua de Variație Seculară Aeroportuară cu ajutorul modelelor globale, a valorilor de referință națională determinate din înregistrările de observator, și a măsurătorilor in situ, va pune în evidență dinamica anomaliilor de declinație la nivel național în timp real, și va reprezenta un instrument modern de diminuare a riscurilor într-un domeniu strategic – securitatea traficului aerian național. Astfel, geomagnetismul va putea fi un instrument de reacție rapidă în cuantificarea efectelor vremii spațiale asupra sistemelor tehnologice esențiale necesare pentru durabilitatea și reziliența standardelor socio-economice și de securitate ale societății actuale.

Obiective

  1. valorificarea superioară a bazei de date geomagnetice de aproape 80 de ani pentru a răspunde unor nevoi actuale: prognoza vremii spațiale, cuantificarea efectelor asupra calității vieții în societatea modernă
  2. cercetări avansate asupra dinamicii spațio-temporale a câmpului geomagnetic în relație cu sursele heliosferice prin metode statistice și tehnici de analiză multirezoluție în special cele spectrale bazate pe utilizarea transformatei wavelet;
  3. evaluarea hazardului generat de clima și vremea spațială și a riscului furtunilor geomagnetice extreme;
  4. dezvoltarea unui model neuronal utilizând inteligența artificială pentru diagnoza și predicția furtunilor geomagnetice;
  5. cercetări fundamentale și exploratorii, utilizînd metode moderne, pentru care criteriile de evaluare sunt legate de excelența științifică, dar cu scopul de integrare a unor componente de cercetare fundamentală în studii cu caracter aplicativ, orientat în domeniul strategic al siguranței traficului aeronautic.
  6. dezvoltarea dialogului dintre știință și societate prin proiectarea și dezvoltarea unei platforme web cu servicii interactive complexe și multidisciplinare utilizând tehnologii informatice și de comunicații de tip Cloud-in-a-Box.

Rezultate

  • Aplicație web – un serviciu cu un înalt grad de complexitate bazat pe un sistem de management de conținut cu cod-sursă liber (open-source) și suport pentru protocolul criptat HTTPS. Platforma constă intr-o arhitectura modulară, pornind de la 4 module pentru diverse tipuri de utilizatori, care facilitează administrarea orientată spre extinderea funcțiilor și a functionalității.
  • Sistem național în timp real, actualizat anual cu componentă de E-learning dedicată la nivelul organizațiilor interesate în securitatea traficului aerian (Aplicație ArcGis cu tehnici de modelare specifice pentru predicția spațio – temporală a valorilor de declinație magnetică din Rețeaua de Variație Aeroportuară)
  • Dezvoltarea de metode noi de predicție folosind rețele neuronale/ inteligență artificială/ machine learning pentru prototipuri de prognoză și predicție a climei și vremii spațiale ce vor fi propuse pentru brevetare (cel puțin 1)