Implementarea Programului Nucleu are în vedere următoarele ținte strategice:

 • dezvoltarea activității strategice de cercetare din cadrul I.G.R. în concordanță cu cerințele societății românești și cu orientările strategice naționale și europene;
 • îndeplinirea atribuțiilor de Serviciu Geologic Național conferite I.G.R. prin Hotărârile Guvernului României nr. 1070/2000 și 1399/2005;
 • creșterea nivelului de cunoștere a alcătuirii teritoriului României pentru asigurarea unei fundamentări științifice a deciziilor la nivel național sau local;
 • îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate de I.G.R. în cadrul proiectelor și programelor internaționale;
 • creșterea capacității I.G.R. de a participa în proiecte de cercetare naționale și internaționale;
 • creșterea vizibilității  științifice și sociale a I.G.R.;
 • punerea în valoare a capacităților analitice existente în I.G.R.;
 • facilitarea acțiunilor de diseminare a rezultatelor cercetării;
 • transferul de cunoștințe între generații, prin implicarea tinerilor cercetători în realizarea unor studii împreună cu cercetătorii experimentați și prin antrenarea lor în conducerea activităților de cercetare.
PN19450101
PN19450102
PN19450103
PN19450201
PN19450202
PN19450203
PN19450301

Obiectivele:

 • Obiectivul 1. Hărți geotematice și baze de date asociate
 • Obiectivul 2. Resurse minerale și energetice ale României
 • Obiectivul 3. Cercetări interdisciplinare privind alcătuirea geologică a teritoriului României
 • Obiectivul 4. Mediul-Geohazard