RoQ-STONE – Rocile de construcție din Romania – caracteristici calitative, valoare de patrimoniu cultural, importanță științifică

Cod proiect: PN 19450201

Responsabil proiect:

Descriere

Cu excepția rocilor utilizate în infrastructurile de transport și construcții, a căror cerere înregistrează variații în ambele direcții ale cererii cantitative sau calitative, piața pietrelor locale și regionale este în scădere în Europa, iar România se află mult sub poziția țărilor vecine sau aflate la un moment istoric pe aceeași treaptă de dezvoltare. Acest fapt se datorează în mare parte unei lipse generale de cunoștințe ale autoritățile-cheie, respectiv ale constructorilor și arhitecților care decid cu privire la rolul pietrei în arhitectură, indiferent de caracteristicile geologice, ornamentale sau de durabilitate ale acestora.

În acest context, proiectul RoQ-STONE și-a stabilit obiectivele ținând cont de situația existentă în România referitor la inventarul resurselor minerale nemetalifere, comparativ cu datele disponibile la nivel pan-european, pe diferite nivele de acces, dar și cu programele derulate și proiectele în desfășurare pe această direcție în țările UE sau non-UE.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului finanțat în perioada 2019-2022 de Ministerul Educației și Cercetării în Programele-Nucleu îl constituie:
Armonizarea metodologiilor de prezentare a datelor actualizate referitoare la distribuția și calitatea rocilor de construcție și a celor cu valoare de patrimoniu cultural și conectarea la platforma informațională europeană pentru roci naturale.

Pentru realizare, acest obiectiv a fost susținut de activități în cinci faze, definite astfel:

2019 – Resurse de roci pentru construcție. Tipuri, formațiuni geologice purtătoare și încadrări preliminare

 • Faza 1, etapele 1 și 2 – Resurse de roci pentru construcție. Tipuri, formațiuni geologice purtătoare și încadrări preliminare
 • Faza 2, etapa 3 – Piatra dimensionată în lucrări de construcție și arhitectură

2020 – Piatra ornamentală cu valoare de patrimoniu. Proprietăți, condiții de desemnare, recunoaștere științifică națională și mondială

 • Faza 3 – Piatra ornamentală cu valoare de patrimoniu. Proprietăți, condiții de desemnare, recunoaștere științifică națională și mondială

2021 – Agregatele de râu și piatra spartă de carieră pentru infrastructura de transport și clădiri. Caracteristici și cerințe calitative, aspecte tehnice și economice:

 • Faza 4, etapa 1 – Piatră spartă de carieră pentru infrastructura de transport. Distribuție, caracteristici și cerințe calitative, aspecte tehnice;
 • Faza 4, etapa 2 – Ghid pentru caietele de sarcini referitoare la agregatele de carieră și de râu utilizate în lucrări de infrastructură din fonduri publice.

Utilizarea sustenabilă a rocilor de construcții, impact social, geo-conservare și geo-remediere.

 • Faza 5.1 – Exploatarea istorică și modernă a rocilor de construcție și impactul social generat
 • Faza 5.2 –

Rezultate

Rezultatele proiectului RoQ-STONE includ:

a. Construirea unei (1) baze de date cu rocile de construcție din România, conectată la platforma informațională europeană și la bazele de date armonizate specifice resurselor minerale;5 hărți de distibuție sc. 1:500.000 la nivel național a rocilor de construcție (piatră spartă de carieră, agregate de râu, piatră dimensionată, roci ornamentale, piatra de patrimoniu); hărți de distribuție sc. 1:500.000 cu piatra dimensionată în lucrări de construcție și arhitectură și piatră de patrimoniu;

b. prima listă națională cu piatra din România cu valoare de patrimoniu, descrisă și încadrată în conformitate cu criteriile stabilite la nivel mondial;

c. 1 anexă națională actualizată (roci ornamentale din România) în standardul european SR EN 12440 – Criterii de denumire;

d. Stabilirea de parteneriate în domeniul proiectului:

e. Pregătire documentație de desemnare pentru prima dată a unei roci din România ca piatră cu valoare de patrimoniu cultural și istoric mondial (calcarul de Măgura Călanului – sursa principală de piatră pentru cetățile dacice din Munții Orăștiei – Șureanu – patrimoniu UNESCO) – analize de laborator, hărți poziționare, secțiuni interpretative, determinare elementelor istorice și descrierea acestora, etc.;

f. Publicarea de articole științifice (proiectate min. 6 articole, din care 3 indexate ISI/BDI);

 • Challenging attempt – cross-border harmonization of geological data in the western part of Romania _ Cetean V., Bălan L.L., Fărnoagă R. (ISI indexed);
 • Explorarea interdisciplinară a peisajelor tumulare și a mormintelor elenistice monumentale din Kallatis, publicată la editura Archaeopress (Oxford); https://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/download.asp?id={9F0D37E1-9E82-474F-9B9F-74F97F265E27}
 • Stone workability or availability for historical built-heritage? Site catchment analysis: the Dacian fortresses from Orastie Mountains, Romania – pentru prezentare la al 36-lea Congres Internațional de Geologie;
 • History under the Microscope: the Pigments Used in the Funerary Chamber of the Early Hellenistic Period Tomb in Documaci Mound, at Kallatis, on the WesternBlack Sea (ISI indexed) – Cetean V., Lorincz S.;
 • Historical Use of the Ashlar Limestone at Piatra Roșie Dacian Fortress; Interdisciplinary Approach in a World Heritage Site – Cetean V., Pețan A., Stanciu M. – Sustainability 2022, 14(19), 11818; https://doi.org/10.3390/su141911818 (ISI).

g. Creare 1 punct național de informare (FocalPoint), inclusiv website, pentru piatra de patrimoniu din România;

h. Organizare 1 workshop privind cerințele de calitate a rocilor pentru infrastructura de transport și impactul economic național;

i. Realizare 1 ghid informativ cu cerințele calitative ale rocilor de construcție pentru caiete de sarcini în proiecte mari de infrastructură;

j. Organizare 1 simpozion/manifestare privind resursele minerale de interes național și mondial, inclusiv rocile din România cu valoare de patrimoniu cultural național și mondial;

k. Participare la conferințe / simpozioane / workshop-uri / instruiri în tematica proiectului (proiectate min. 8), cu sau fără prezentări sau abstracte publicate:

 • The General Assembly 2019 of the European Geosciences Union (EGU)
  Romanian heritage stone with international historical significance – the ooidal limestone from Magura Calanului pre-Roman quarry
 • The XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 28 June – 7 July, 2019
  Challenging attempt – cross-border harmonization of geological data in the western part of Romania _ Cetean V., Bălan L.L., Fărnoagă R.;
 • MINEX Europe 2019, al IV-lea Forum European al Mineritului şi Explorării;
 • EUROLITHOS – European Ornamental stone resources – meeting, training 2019
 • 5th Central European-Geoscience Information Consortium Meeting, Prague http://ce-gic.org/index.php – Open source components of spatial data infrastructure for INSPIRE;
 • The 3rd Euro-MediterraneanConference for Environmental Integration (EMCEI-2021):
  The potential recovery of critical elements from secondary raw materialsexistent in Romania”, Violeta-Monica Radu, Iustina (Popescu) Boaja, George Dinca, Robert Szabo, Maria-Alexandra Anghel;
  Distribuţia spaţială şi mobilitatea elementelor cu potenţial toxic in soluriledin România, Iustina (Popescu) Boaja, Violeta-Monica Radu, George Dinca, Robert Szabo, Maria-Alexandra Anghel;
 • The 34th Annual Conference of Geoscience Information Consortium, Madrid – George Tudor – National Report Romania; Breakouts: General Data Protection Regulation (GDPR), How does GDPR affect research data management and data sharing? 3D Data; The role of surveys in society; Importance of integration of geological information in Smart cities;
 • Conference on Applied Geophysics 2019, Ostrava, Csezc Republic:
  Electrical resistivity measurements used for the design of transports infrastructure in Romania – case studies – Stoian I.;
 • 2020 Sesiunea Științifică Anuală a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, ediția a XVII-a:
  Cariera istorică de calcare de la Măgura Călanului – geosit cu valoare de patrimoniu mondial, asociat fortificațiilor dacice din Munții Șureanu – Orăștie – Cetean V.;
 • Zoom Presentation: 15-Apr-2021 – https://magura-calanului.ro/wp-content/uploads/2021/04/IGR-Invitatie-Prezentare_Magura-Calanului-EN.pdf – Cetean V.;
 • Media presentation movie of 2020 research – Cetean V., Scutelnicu I.: https://www.youtube.com/watch?v=13mxfVm-cC8 , posted on 20-Apr-2021
 • Webinar: 14-Jul-2021:
  Cariera istorică de calcare de la Măgura Călanului (Limestone historical quarry form Magura Calanului| Conferințele DACICA 7/2021, https://www.youtube.com/watch?v=gu2zXa6J7Do – Cetean V.;
 • IInd International Workshop on Heritage Stones, Torino (Italy), 05-07.10.2021
  Research to determine the limestone exploitation geometry in the Dacian historical quarry from Magura Calanului – Cetean V., Fărnoagă R., Rusu E., Ulmeanu A., Scutelnicu I., Filipciuc C., Tătaru A.
 • Sesiunea online de comunicări științifice – Milenii tezaurizate. Creație si spiritualitate, Buzău, online, 2021
  Povești despre pietre la Valea Cătinei – ”Piatra Rotării” – Cetean V.;
 • Gorldshmit 2022:
  Magmatic clasts from the East Carpathian flysch as indication of a late Proterozoic subduction event in the foreland of the East Carpathians – Lőrincz, S., Melinte-Dobrinescu, M.C., Ene, V.V., Cetean, V., Roban, R.D., Ducea, M., Munteanu., M.;
  Hydrosaline melt inclusion provinces in Romania – Ioan Pintea, Sorin Silviu Udubasa, Elena Luisa Iatan, Ion Berbeleac, Marian Munteanu and Valentina Maria Cetean;
 • BIODIVEST 2022 – The Museum and The Scientific Research:
  Absolute geomagnetic measurements – a national ait traffic safety priority – Dinu L., Nicolici E.L., Tătaru A., Isac A.;
 • Congresul Geosciences for a sustainable future, organizat de The Italian Geological Society (SGI) and the Italian Society of Mineralogy and Petrology (SIMP), 2022;
 • 2022 XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association – CBGA:
  Non-invasive investigations at Măgura Călanului Dacian limestone quarry. Technical challenges in a geosite with heritage value – Cetean V, Fărnoagă R., Filipciuc C., Rusu E., Ulmeanu A., Scutelnicu I., Tătaru A.
  Mineralogical and chemical characterization of sphalerite and wurtzite from Săcărâmb Au-Ag-Te ore deposit – Dincă G., Apopei A.-I., Szabo R., Cetean V., Radu V.M., Ivanov A.;
  Variation of the geochemistry of alluvial sands along the river basins. Case study: Mureș River, Romania – Radu V.M., Cetean V., Fărnoagă R., Tudor E., Szabo R., Dincă G., Ivanov A.;
  Mineralogical diversity on the northern slopes of Vâlcan Mountains, South Carpathians, Romania – Szabo R.., Dincă G., Radu V.M., Cetean V.;
 • 2022 Meting-ul EuroGeoSurvey – MREG – Raw Materials, București;
 • 2022 Congresul Geosciences for a sustainable future, organizat de The Italian Geological Society (SGI) and the Italian Society of Mineralogy and Petrology (SIMP);
 • 2022 Meeting-ul EuroGeoSurvey, Brussels – National Delegates.

l. Construirea paginii de web (1) a proiectului www.heritagestone.ro (în curs de populare) și a celei de Facebook asociate https://www.facebook.com/ROheritagestone, a unei pagini web independente pentru piatra cu valoare de patrimoniu din cariera antică de la Măgura Călanului www.magura-calanului.ro (RO, EN) și diseminarea acestuia prin link-uri asociate profesional și instituțional:

m. 5 rapoarte tehnice de fază (inclusiv 1 studiu de impact social).

 • 2019 PN 19450201 Fz.1, et.1_Raport activitate
 • 2019 PN 19450201 Fz.1, et.2_Raport activitate
 • 2019 PN 19450201 Fz.2, et.3_Raport activitate
 • 2020 PN 19450201 Fz.3_Raport activitate
 • 2021 PN 19450201 Fz.4.1_Raport activitate
 • 2021 PN 19450201 Fz.4.2_Raport activitate
 • 2022 PN 19450201 Fz.5.1_Raport activitate