PN19450201

RoQ-STONE – Rocile de construcție din Romania – caracteristici calitative, valoare de patrimoniu cultural, importanță științifică Cod proiect: PN 19450201 Responsabil proiect: Descriere Cu excepția rocilor utilizate în infrastructurile de transport și construcții, a căror cerere înregistrează variații în ambele direcții ale cererii cantitative sau calitative, piața pietrelor locale și regionale este în scădere în…

PN19450202

Studiul resurselor secundare de pulberi tehnogene din România în vederea identificării potenţialului de minerale industriale şi materii prime critice şi high-tech (ROMIN) Cod proiect: PN19-45-02-02 Responsabil proiect: Sava Ghinet Cristina Descriere Proiectul îşi propune investigarea mineralogică și geochimică complexă a unui număr de 20 bazine (iazuri) de decantare abandonate din trei areale miniere reprezentative (Bucovina,…

PN19450101

Infrastructura pentru date spaţiale geologice armonizate Cod proiect: PN19450101 Responsabil proiect: Descriere Proiectul “Infrastructura pentru pentru date spatiale geologice armonizate” reprezintă o necesitate în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii pentru date spațale din Institutul Geologic al României și în derularea procesului de implementare a Directivei Europene INSPIRE. El are 8 faze în decursul a 4…