Studiul resurselor secundare de pulberi tehnogene din România în vederea identificării potenţialului de minerale industriale şi materii prime critice şi high-tech (ROMIN)

Cod proiect: PN19-45-02-02

Responsabil proiect: Sava Ghinet Cristina

Descriere

Proiectul îşi propune investigarea mineralogică și geochimică complexă a unui număr de 20 bazine (iazuri) de decantare abandonate din trei areale miniere reprezentative (Bucovina, provincia banatitica din Muntii Banatului, Poiana Rusca, Gilau şi Bihor), a zonelor cu cele mai importante depozite de fosfogipsuri: Turnu Măgurele, Valea Călugărească, Năvodari, Bacău, cât și a trei depozite de cenușă de termocentrala (Valea Ceplea – Turceni; Balta Uncheaşului și Cicani-Beterega – Rovinari), un produs secundar cu o compoziție mineralogică și chimică variată datorită arderii diferitelor tipuri de cărbune în centralele electrice.

Investigaţia va fi bazată pe tratarea statistică şi integrarea în sisteme georeferenţiate a unor date cantitative obţinute prin procesarea unor date difractometrie de raze X în pulberi, folosind softurile Topas şi Siroquant. Proiectul va contribui la evaluarea rezervelor de minerale industriale critice (baritină, boraţi magnezieni, fluorină), critic-strategice (compuşi de wolfram), foarte importante din punct de vedere economic (cuarţ de înaltă puritate, feldspat) şi comune (pirită, talc, crisotil, wollastonit, etc.), dar și la indentificarea și valorificarea materiilor prime critice și high-tech (pământuri rare, elemente critice precum Ga și Ge), în scopul definirii unor resurse de materii prime secundare și a fundamentării unor tehnologii pentru o mai bună procesare a minereurilor secundare.

Obiective

Proiectul are ca obiectiv principal relansarea spaţiului economic românesc, prin investigarea mineralogică și geochimică complexă a unui număr de 20 bazine (iazuri) de decantare abandonate din trei areale miniere reprezentative (Bucovina, provincia banatitică din Munţii Banatului, Poiana Ruscă, Gilău şi Bihor), a zonelor cu cele mai importante depozite de fosfogipsuri: Turnu Măgurele, Valea Călugărească, Năvodari, Bacău, cât și a trei depozite de cenușă de termocentrală (Valea Ceplea – Turceni; Balta Uncheaşului și Cicani-Beterega – Rovinari), un produs secundar cu o compoziție mineralogică și chimică variată datorită arderii diferitelor tipuri de cărbune în centralele electrice.

Rezultate

Proiectul propus va conduce la identificarea şi cuantificarea parţială a rezervelor de minerale industriale dintr-o parte semnificativă a bazinelor de decantare de pe teritoriul naţional (86 de bazine de decantare, dintre care circa 60 accesibile pentru studiu şi 16 putând constitui studii de caz), urmând să se concentreze asupra studiului mineralelor industriale, dar mai ales asupra celor definite drept critice de evaluarea din anul 2017 pendinte de documentele europene subsecvente Comunicatului Comisiei Europene din 4 noiembrie 2008 [“The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe” – (COM(2008)0699)]): baritina, boraţii magnezieni şi compuşii de wolfram.