Portalul de date geofizice al Institutului Geologic al României, realizat în cadrul mai multor faze din Programul Nucleu PN 09 21 01 05 a avut ca obiectiv sistematizarea și alcătuirea unei baze de date digitale, ca prototip de sistem informațional geografic accesibil pe internet (web-GIS), care sa cumuleze, cu timpul, întregul fond de date geofizice achiziționate pana în prezent, conținute în rapoarte si sinteze din Fondul Geologic al institutului și completate, unde este cazul, cu materiale auxiliare (din proiecte finalizate sau alte documentații). Acestea contribuie la îmbunătățirea interpretării, ca urmare a progresului realizat între timp prin elaborarea unor noi procedee de prelucrare a datelor, unele dintre acestea cu ajutorul unor programe proprii dezvoltate de catre specialistii din IGR.
Structurarea bazei de date integrate GIS a avut în vedere toate datele obținute prin toate metodele geofizice utilizate în cadrul IGR, inclusiv teledetecție, facilitarea accesului la acestea cu ajutorul mijloacelor moderne (web GIS) și continua perfecționare a cunoștințelor din aceste domenii prin intermediul proiectelor interne/internaționale în care sunt utilizate.

Aplicația web GIS conține un număr de 17 servicii GIS:

 • Date geofizice scara 1:1.000.000 (hărți magnetice, gravimetrice, termice)
 • Date geofizice la scara 1:200.000 (magnetice si gravimetrice)
 • Date geofizice de detaliu (electrometrice, radimetrice), foraje și galerii
 • Date seismice
 • Curenți magnetotelurici
 • Date de teledetecție prelucrate din imagini satelitare
 • Hărți auxiliare scara 1:1.000.000 utilizate la determinarea ecoregiunilor din România
 • Hărți modelare GIS poluanți in bazinul superior al Argeșului
 • Harta substanțelor minerale utile nemetalifere
 • Harta resurselor energetice (petrol și gaze)
 • Resursele geotermale din Platforma Moesica, Depresiunea Panonică și acviferul triasic de la Oradea
 • Harta mișcărilor crustale
 • Date geotermice complementare
 • Ape minerale și termale
 • Geochimie scara 1:3.000.000 in apele de suprafața și sedimente de râu
 • Hidrogeologie scara 1:1.000.000
 • Hărți din Atlasul Geologic scara 1:1.000.000 (hărțile formațiunilor cuaternare, antetortoniene, antevraconiene, antewestphaliene, harta geobotanica, harta granulometriei solurilor)