Infrastructura pentru date spaţiale geologice armonizate

Cod proiect: PN19450101

Responsabil proiect:

Descriere

Proiectul “Infrastructura pentru pentru date spatiale geologice armonizate” reprezintă o necesitate în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii pentru date spațale din Institutul Geologic al României și în derularea procesului de implementare a Directivei Europene INSPIRE. El are 8 faze în decursul a 4 ani, faze care vor definitiva structura informatică pentru Directiva INSPIRE, tema Geologie, și va dezvolta activități de completare cu informații specifice a bazelor de date spațiale.

În procesul de implementare a Directivei INSPIRE în Romania, Institutul Geologic al României, ca reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării, este reponsabil pentru tema Geologie și participant pentru temele Resurse Minerale, Zone de Risc Natural și Resurse Energetice.

Infrastructura informatică pentru date spațiale geologice (SDI – Spatial Data Infrastructure) va fi dezvoltată în vederea obținerii conformității tehnice relativ la specificațiile Directivei Europene INSPIRE și a furnizării accesului către beneficiari.

Obiective

Proiectul are ca obiectiv general realizarea infrastructurii informatice pentru date spațiale geologice (SDI – Spatial Data Infrastructure) conform specificațiilor INSPIRE, precum și actualizarea și completarea seturilor de date spațiale geologice pentru temele Geologie si Resurse Minerale.

Rezultate

Faza 1 a proiectului a avut următoarele realizări importante

 • Actualizarea și dezvoltarea infrastructurii de date spațiale prin achiziția unui server de aplicații mai puternic și dedicat, precum și altor echipamente necesare Actualizarea licențelor pentru pachetele GIS Desktop necesare, impreună cu extensia necesară creării unui instrument ETL pentru transformarea datelor
 • Achiziția aplicației software ETL și a serviciilor pentru realizarea procedurii de transformare
 • Realizarea transformării în formatul conform specificațiilor INSPIRE prin aplicații opensource și comerciale

Faza 2 a proiectului a avut următoarele realizări importante

 • Realizarea serviciilor de rețea conforme cu specificațiile INSPIRE
 • Verificarea corectitudinii conformității INSPIRE și realizarea corecțiilor necesare
 • Dezvoltarea a website-ului dedicat și a aplicațiilor software web pentru prezentarea pe web a datelor spațiale geologice, conform noilor dezvoltări ale serviciilor de rețea INSPIRE, conforme cu specificațiile tehnice.

Faza 3 a proiectului a avut următoarele realizări importante

 • Corectarea informațiilor spațiale și a atributelor pentru stratul litologie al setului de date pentru harta geologică la scara 1:200.000
 • Corectarea informațiilor spațiale și a atributelor pentru stratul limite geologice al setului de date pentru harta geologică la scara 1:200.000
 • Adăugarea atributelor pentru descrierea unităților geologice din setul de date al hărții geologice a Romîniei la scara 1:200.000

Faza 4 a proiectului a avut următoarele realizări importante

 • Corectarea datelor spațiale pentru stratul Limite geologice, inclusiv corectarea topologiei si corectarea atributelor care privesc tipul limitelor geologice pentru harta geologica la scara 1:1.000.000.
 • Crearea si corectarea datelor spațiale pentru stratul Litologie, inclusiv corectarea topologiei si corectarea atributelor care privesc simbolizarea litologiei, pentru harta geologica la scara 1:1.000.000.
 • Completarea unui camp nou in baza de date care privește descrierea succintă a unităților geologice pentru harta geologica la scara 1:1.000.000.

Faza 5 a proiectului a avut următoarele realizări importante

 • Corectarea datelor spațiale pentru stratul Limite geologice, inclusiv corectarea topologiei și corectarea atributelor care privesc tipul limitelor geologice pentru harta geologică la scara 1:50.000.
 • Crearea și corectarea datelor spațiale pentru stratul Litologie, inclusiv corectarea topologiei și completarea atributelor care privesc simbolizarea litologiei, pentru harta geologică la scara 1:50.000.
 • Completarea cu câmpuri noi în baza de date care privește descrierea succintă a unităților geologice pentru harta geologică la scara 1:50.000.

Faza 7 a proiectului a avut următoarele realizări importante:

 • Actualizarea și corectarea seturilor de date spațiale pentru tema Resurse Minerale, substanţe nemetalifere.
 • Actualizarea și dezvoltarea infrastructurii de date spațiale, a website-ului dedicat și aplicațiilor software web pentru prezentarea datelor – în desfăşurare.
 • Achiziția aplicației software ETL și a serviciilor pentru realizarea procedurii de transformare – îndeplinite.
 • Realizarea transformării în formatul conform specificațiilor INSPIRE – îndeplinită la nivelul formatului însă trebuie completată permanent cu noi date.
 • Realizarea serviciilor de rețea și a metadatelor conforme cu specificațiile INSPIRE – îndeplinită.
 • Verificararea corectitudinii conformității și realizarea corecțiilor necesare – în desfăşurare.
 • Actualizarea și corectarea bazelor de date spațiale existente pentru tema Geologie, scările 1:200.000, 1:1.000.000, 1:50.000 – îndeplinite.
 • Actualizarea și corectarea bazelor de date spațiale existente pentru tema Resurse Minerale, substanțe metalifere, nemetalifere, iazuri de decantare – în desfăşurare.
 • Crearea posibilității recrutării și angajării de tineri specialiști în domeniul GIS, baze de date și IT – în desfăşurare.
 • Publicarea de articole în reviste de specialitate, prezentări la conferințe – în desfăşurare.

Faza 8 a proiectului a avut următoarele realizări importante:

 • Actualizarea și corectarea seturilor de date spațiale pentru tema Resurse Minerale, iazuri de decantare.
 • Publicarea de articole în reviste de specialitate, prezentări la conferințe – în desfăşurare.
 • Actualizarea și corectarea bazelor de date spațiale existente pentru tema Geologie, scările 1:200.000, 1:1.000.000, 1:50.000 – îndeplinite.