Titlul proiect: Abordări radiometrice și geochimice în regiunile uranifere din România în vederea evaluării potențialului de elemente radioactive și pământuri rare asociate

Cod proiect: PN19-45-02-03

Responsabil proiect: Adriana ION

Descriere

Proiectul propune evaluarea fondului geochimic de elemente radioactive și pământuri rare asociate, prin coroborarea informațiilor furnizate de sistemul rocă – sol în regiunile uranifere din România, contribuind astfel la posibilitatea delimitării mai precise a unor arii de prognoză ce pot constitui surse potențiale de elemente utile în concordanță cu caracteristicile geochimice și mineralogice ale principalelor tipuri petrografice asociate.

Abordarea multidisciplinară a subiectului prin aplicarea de tehnici specifice (geochimice, mineralogice, radiometrice) utilizând aparatură modernă, vizează obținerea de rezultate cu relevanță competitivă la nivel științific internațional și național, cu furnizarea de informaţii suplimentare privind particularităţile geochimice ale elementelor radioactive și ale lantanidelor, cu posibilitatea identificării factorilor speciali și a proceselor geochimice care determină acumularea sau migrarea lor în mediile de probare selectate.

Obiective

 • Obiectivul principal al proiectului îl constituie: realizarea de hărți geochimice de distribuție pentru lantanide si elementele radioactive asociate (U, Th) și detectarea aurelolelor geochimice elementale primare și secundare, contribuind astfel la conturarea unor posibile noi mineralizații, dar și la valorificarea complexă a mineralizațiilor deja descrise, prin posibila identificare de noi elemente paragenetice alături de elementele de bază cunoscute în mineralizații, cât și la clarificarea perspectivelor spațiale ale mineralizațiilor față de poziția diferitelor elemente cercetate.
 • Obiective secundare ale prezentului studiu, dar care pot contribui ca bază informaţională pentru studii ulterioare, sunt cele reprezentate de evaluarea fondului natural de radiații și a nivelului de radon în contextul interesului crescut asupra monitorizării nivelului de radiații, respectiv radon și impactului asupra sănătății umane.

Rezultate

Proiectul a fost realizat parțial, au fost încheiate șase din cele doisprezece faze de executie, ca efect al încadrării în bugetul alocat Programului Nucleu.
Activităţile desfășurate în cadrul proiectului au permis:

 • realizarea unor probări sistematice, analize specializate de mare acuratețe și reprezentări cartografice adecvate pentru mediile de probare investigate în regiunea Carpațiilor Occidentali: zona Muntilor Banat, perimetrele: Ilișova, Dobrei Nord, Est și Sud, Mehadia, Ciudanovița, Natra, respectiv zona Muntilor Apuseni, perimetrele: Mănăstireni, Gârda, Paiuseni Lupșa, Răchițele, Budureasa;
 • construirea hărților geochimice de distributie monoelemetale pentru elementele de interes: lantanide (La, Ce, Pr, Nd, Sm , Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu Y) și elemente radioactive asociate (U și Th);
 • conturarea aureloelor geochimice primare și secundare pe baza hărților de distributie;
 • îmbunatățirea prognozei privind potențialul de pământuri rare și elemente radioactive asociat în perimetrele cu vechi exploatări uranifere din România;
 • interpretarea complexă a informaţiilor radiometrice achiziţionate (distribuția intensității totale a radiației gamma și a emanațiilor de radon) a permis evidențierea şi conturarea aspectelor de cartare geologică şi tectonică, profilate datorită contrastelor de radioactivitate existente între formaţiunile geologice prezente în arealul de studiu;
 • evaluarea riscului de mediu în contextul interesului crescut asupra monitorizării nivelului de radiații, respectiv radon, cu implicaţii asupra sănătății umane;

Diseminarea rezultatelor obținute prin:

Publicarea a două articole cotate ISI:

 • Sandu, M. C., Iancu, G. O., Chelariu, C., Ion, A., Balaban, S. I., Scarlat, A. A., 2020. Radiological risk assessment and spatial distribution of naturally occurring radionuclides within riverbed sediments near uranium deposits: Tulgheș-Grințieș, Eastern Carpathians (Romania). Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 13, 730-746 https://doi.org/10.1080/16878507.2020.1838038.
 • Marincea S, Delia Dumitras, Cristina Sava and Fabrice Dal Bo, 2022. Carbonate-Bearing, F-Overcompensated Fluorapatite in Magnesian Exoskarns from Valea Rea, Budureasa, Romania, Minerals 12(9):1083 https://doi.org/10.3390/min12091083

Publicarea a două articole BDI:

 • Călin N., Dumitraș Delia -Georgeta , Marincea Ș. , Constantina C., A. ION, 2020. Minerals viewed through the economic prism present in Conțu Fields, Cindrel Mountains, Romania. SGEM 2020 International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and mining, Ecology and Management – SGEM 2020, Vol. 20, Iss. 1.1, DOI:10.5593/sgem2020/L1/s0L023.
 • A. Ion, A. Cosac, C. Nicolae, 2019. Vertical distribution of copper and lead in urban contaminated soil from areas with industrial activities, SGEM 2019, Book no 5.1, pages: 807 – 814ISBN: 978-619-7408-85-0, DOI: 10.5593/sgem2019/5.2/S20.101

Participarea la conferinte și publicarea de abstracte

 • Ene Vlad-Victor, Daniel J. Smith, Simon Tapster, Marian Munteanu, Emilian Rosu. Constraining the source of arc-like magmas in a post-subduction setting: South Apuseni Mountains, Romania. XXII International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7–11 September, 2022, abstract.
 • Adriana Ion, Ene Vlad și Ana Cosac. Naturally occurring radioactive materials and risk assessment in Lișava uranium mining sector, Banat Mountains. Romania. XXII International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7–11 September, 2022, abstract.
 • Coțac Valentin Nicolae, Iancu Ovidiu Gabriel, Scarlat Aurelia Andreea, Ion Adriana. Radiological risk assessment and spatial distribution of naturally occurring radionuclides within river bed sediments in the Ditrău alkaline Massif, Eastern Carpathians, Romania. XXII International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7–11 September, 2022, abstract.
 • N. Călin, Delia-Georgeta Dumitraș, G.C. Simion, Șt. Marincea, A. Ion, C. Constantin, Ingrid POLL, Aurora Măruța Iancu, Cristina Sava, 2020. Phosphates diversity and development in Conțu pegmatites, Cindrel Mountains, Romania. Goldschmidt 2020 21 – 26 iunie,v.abstract,
 • N. Călin, Aurora-Măruța Iancu, Delia-Georgeta Dumitraș, Oana-Claudia CIobotea-Barbu, A. Ion, C. Constantina, Diana Perșa, Ingrid Diana Poll, Maria Angela Anason, Cristina Sava, Oana-Gabriela Rădoi, Șt. Marincea, 2020. Minerals with economic potential, present in the pegmatites from Conțu, Cindrel Mountains, Romania. CAJG 2020, 3rd CONFERENCE OF THE ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCE, 2-5 November 2020.
 • N. Călin, Aurora-Măruța Iancu, Delia-Georgeta Dumitraș, Oana-Claudia CIobotea-Barbu, A. Ion, C. Constantina, Diana Perșa, Ingrid Diana Poll, Maria Angela Anason, Cristina Sava, Oana-Gabriela Rădoi, Șt. Marincea, 2020. LI-minerals from Conțu pegmatites, Romania. EMERGEMAT 2020. 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 29-30 October, Bucharest, Romania.