Elaborarea, vectorizarea, corelarea, actualizarea și publicarea hărților geotematice naționale

Cod proiect: PN19450103

Responsabil proiect: Dr. Viorel Ilinca, Colectivul de Hărți Geotematice

Descriere

Elaborarea hărților geotematice (geologice, geofizice, geochimice etc.) este activitatea de bază a Institutului Geologic al României (IGR). Recunoaşterea europeană a IGR ca serviciu geologic naţional s-a făcut pe baza faptului că institutul este abilitat să elaboreze hărţile geotematice naţionale (HG 1302/1996; HG 1070/2000; HG 1399/2005), misiune încredinţată încă de la înfiinţarea sa, în anul 1906. Elaborarea hărţilor geotematice reprezintă transpunerea grafică a informaţiilor geologice, geochimice, geofizice, pedologice etc. în relaţie cu localizarea lor în spaţiu. În acest fel, hărţile geotematice pot fi considerate baze de date grafice, componenta spaţială a acestora fiind, în prezent, dată de folosirea Sistemelor Informatice Geografice (GIS) și a programelor de cartografie.

Procesul de editare al unei foi de hartă este realizat în două etape: una de teren (pentru culegerea informaţiilor şi datelor primare) și alta de birou (pentru prelucrarea şi interpretarea datelor, corelări cu foile de hartă învecinate, alegerea soluţiilor grafice şi tipărirea hărţilor). Cartarea geologică va ține cont de principiile lito-stratigrafice adoptate la nivel internațional astfel încât noile foi să se racordeze cu foile deja existente la nivel de unități tectonice și formațiuni. În prezent, cartarea se face în special utilizând sisteme de navigație prin satelit (GNSS), respectiv dispozitive cu GPS, GLONASS, Galileo etc., renunțându-se, în mare măsură, la cartarea clasică în care baza topografică folosită pe teren era pe suport de hârtie. În procesul de cartare, datele sunt stocate sub forma unor fișiere (cu metadate) care conțin coordonatele, descrierea sumară a aflorimentelor, măsurători structurale și fotografii asociate cu aceste puncte, în funcție de fiecare caz în parte. Pentru măsurătorile structurale se vor folosi atât instrumente clasice (busola geologică), cât și softuri specializate care rulează pe diferite sisteme de operare mobile (Android, iOS, Windows mobile), unele dintre acestea fiind testate cu succes.

Etapa de birou presupune transpunerea datelor din teren într-un mediu digital, georeferențiat, deci într-un sistem de coordonate. Pentru acest proces se utilizează programe specializate de cartografie și Sisteme Informatice Geografice (GIS). În prezent, la nivelul IGR se utilizează programul de cartografie Ocad Professional 11, program folosit începând cu versiunea 5.0 încă de la jumătatea anilor ’90. Astfel, de-a lungul anilor s-a reușit standardizarea culorilor și simbolurilor geologice utilizate la nivel internațional. Alături de Ocad, în special pentru georeferențiere și vectorizare, va fi utlizat și ArcGIS 10, un soft GIS profesional.

Proiectul și-a propus să rezolve mai multe probleme, care țin atât de editarea de noi foi de hartă la scara 1:50.000, cât și realizarea unei noi hărți geologice a României la scara 1:200.000. De asemenea, s-a realizat și o hartă preliminară a siturilor paleontologice din România.

Obiective

 • finalizarea şi publicarea foilor din Harta geologică a României rămase în stadiul de manuscris;
 • elaborarea de noi foi de hartă care să completeze golurile din zonele complexe din punct de vedere geologic (din orogenul carpatic și din Dobrogea);
 • actualizarea hărții geologice a României la scara 1:200.000, respectiv realizarea unei noi hărți geologice care să acopere întregul teritoriu național;
 • realizarea unei hărți și a unei baze de date cu siturile paleontologice din România (inclusiv cele din ariile protejate);
 • corelarea vârstelor de pe hărțile geologice cu studiile recente de geocronologie;
 • realizarea unui ghid de cartare și cartografiere geologică.

Rezultate

Principalele rezultate sunt legate de editarea și tipărirea foilor de hartă la scara 1:50.000 și a Hărții Geologice a României la scara 1:200.000, dar și publicarea unor articole științifice în reviste cotate ISI și BDI, cărți și prezentări la conferințe.

Foi de hartă publicate

Pe parcursul proiectului au fost tipărire un număr de 19 foi de hartă, respectic patru foi în faza 1, 10 foi în faza 3, cinci foi în faza 5. Lista foilor publicate este redată mai jos:

 1. Năstăseanu S., Mărunțeanu M., Stan N., Hârtopanu I., Șerban E. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Mehadia. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-01-9.
 2. Bordea S., Bordea J., Ștefan A., Mantea G., Dimitrescu R., Dimitrescu M. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Stâna de Vale. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-03-3.
 3. Seghedi I., Szász L., Szakács A. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Poiana Stampei. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-02-6.
 4. Săndulescu M., Constantin P., Bădescu D., Băceanu I. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Gura Humorului. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-00-2.
 5. Baltres A., Mirăuță E., Panin N., Ghenea C. (2020) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Agighiol. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-04-0.
 6. Năstăseanu S., Russo-Săndulescu D., Mărunțeanu M., Săbău G., Strusievicz R., Negrea E., Șerban E. (2020) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Armeniș. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-05-7.
 7. Conovici M., Mărunțeanu M., Mărunțiu M., Stan N., Stănoiu I. (2020) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Bozovici. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-06-4.
 8. Năstăseanu S., Iancu V., Russo-Săndulescu D., Bercia I., Savu H., Mărunțeanu M., Rusu A., Bercia E. (2020) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Cornereva. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-07-1.
 9. Mihăilescu N., Seghedi A., Mirăuță E., Ghenea A., Oaie G. (2020) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Dăeni. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-08-8.
 10. Avram E., Andreescu I., Baltres A., Munteanu E., Munteanu T. (2020) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Deleni. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-09-5.
 11. Panin Ș., Ștefănescu M., Popescu A., Tomescu C., Stan N., Ștefan A., Bleahu M. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Moneasa. Editura Institutului Geologic al României, București.
 12. Berza T., Pop G., Seghedi A., Iancu V., Hîrtopanu I., Hîrtopanu P., Năstăseanu S., Moisescu V. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Muntele Oslea. Editura Institutului Geologic al României, București.
 13. Mihăilescu N., Jipa D., Gheuca I. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Pietroșița. Editura Institutului Geologic al României, București.
 14. Mihăilescu N., Grădinaru E. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Dunavăț. Editura Institutului Geologic al României, București.
 15. Ștefan A., Popescu A., Roșu E., Pană D., Ricman C., Milu V. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Păiușeni. Editura Institutului Geologic al României, București.
 16. Lupu M., Avram E., Roșu E., Nicolae I., Popescu A., Munteanu M., Ștefan A., Milu V., Pană D., Boștinescu S. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Gurahonț. Editura Institutului Geologic al României, București.
 17. Pop G., Hîrtopanu I., Stelea I., Szász L., Popescu G., Bandrabur T., Stelea G., Hîrtopanu P., Moisescu V. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Pui. Editura Institutului Geologic al României, București.
 18. Gheorghian M., Mihăilă N. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Avrig. Editura Institutului Geologic al României, București.
 19. Baltres A., Mihăilescu N. (2022) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Hârșova. Editura Institutului Geologic al României, București.
 20. Gheuca I., Bandrabur T., Bindea G., Voicu G., Runceanu M., Lörincz E., Munteanu T. (2022) Harta geologică a României scara 1:25.000, foaia Borsec. Editura Institutului Geologic al României, București.

Articole în reviste cotate ISI

 • Șandric I., Irimia R., Ilinca V., Chițu Z., Gheuca I. (2023) Using UAV time series to estimate landslides’ kinematics uncertainties, case study: Chirlești Earthflow, Romania. Remote Sensing, 15(8), 2161. https://doi.org/10.3390/rs15082161
 • Ilinca V., Șandric I., Chițu Z., Irimia R., Gheuca I. (2022) UAV applications to assess short-term dynamics of slow-moving landslides under dense forest cover. Landslides, 19, 1717-1734. https://doi.org/10.1007/s10346-022-01877-9.
 • Ilinca V., Milu V., Peligrad S., Gheuca I. (2022) The Albești Limestone: a geoheritage and cultural heritage in Romania. Journal of Maps. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2135465.
 • Milu V. (2021) Preliminary assessment of the geological and mining heritage of the Golden Quadrilateral (Metaliferi Mountains, Romania) as a potential geotourism destination. Sustainability, 13 (18), 10114, 29 p. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10114.

 

Articole în reviste BDI

Grigore D., Baltres A., Paraschiv V., Macovei M., Crușoveanu S., Torcărescu A.B., Dumitraș D.G., Sebe-Rădoi O.G., Perșa D. (in press) Catalogul siturilor geologice-paleontologice din România – Județul Constanța. Editura Institutului Geologic, București.

Participări la conferințe internaționale

Ilinca V., Șandric I., Chițu Z., Irimia R, Gheuca I. (2022) UAV applications to assess short-term dynamics of slow-moving landslides under dense forest cover. EGU22-1104, EGU General Assembly, Vienna. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-1104.html

Șandric I., Ilinca V., Irimia R., Chițu Z. (2022) Landslide fissures and fractures mapping and classification from UAV imagery. EGU22-7054, EGU General Assembly, Vienna. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-7054.html

Irimia R., Șandric I., Ilinca V., Chițu Z., Gheuca I. (2022) A semiautomated mapping of landslide volume displacements using UAV aerial imagery. EGU22-11130, EGU General Assembly, Vienna. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-11130.html

Chițu Z., Șandric I., Ilinca V., Irimia R. (2022) Mapping exposure to landslides by means of Artificial Intelligence and UAV aerial imagery in the Curvature Subcarpathians, Romania. EGU-11334, EGU General Assembly, Vienna. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-11334.html

Rapoartele în extenso au fost elaborate pentru fiecare fază în parte, acestea fiind în număr de opt:

 • Faza 1: Publicare foi – setul 1
 • Faza 2: Petrocronologia zirconului în identificarea evenimentelor termo-tectonice care au marcat evoluția unor granitoide din Domeniul Getic al Carpaților Meridionali
 • Faza 3: Publicare foi – setul 2
 • Faza 4: Documentarea siturilor paleontologice din România
 • Faza 5: Publicare foi – setul 3
 • Faza 6: Ghid de cartare și cartografiere geologică
 • Faza 7: Harta siturilor paleontologice din România
 • Faza 8: Harta geologică a României la scara 1:200.000