Laborator de microscopie electronică

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanțat prin prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr.650./25.04.2014, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Beneficiar: Institutul Geologic al României