Minerale industriale din România ca suport al asigurării de materiale inovatoare necesare dezvoltării lucrărilor de infrastructură şi construcţii MINDROINC

Cod proiect: PN 23 39 02 06

Responsabil proiect: Delia Dumitraș

Descriere

Creșterea continuă a necesarului de materiale de construcții moderne (cimenturi aditivate cu fibre minerale non-serpentinice, betoane grele rezistente la radiaţii, betoane dopate cu dolomit, ceramici speciale, sticlă) duce la oportunitatea reevaluării unor resurse de minerale industriale cu proprietăţi specifice favorabile, în parte ignorate de studiile anterioare privind resursele de substanţe minerale utile din România. Expansiunea procedeelor de înlocuire a fibrelor crisotilice, dovedite cancerigene, a crescut de exemplu de circa 5 ori cererea de alte fibre minerale substituente, mai ales de wollastonit (integrat în betoane conform procedeului Eternit), în timp de creşterea necesarului de noroi de foraj greu (cu baritină) destinat forajelor cu impact energetic (pentru ape geotermale sau hidrocarburi), corelată cu necesitatea imperativă de creştere a producţiei de betoane grele, cu proprietăţi antiradiaţii, a condus la clasarea baritinei drept materie primă critică pentru Uniunea Europeană prin lista aferentă anului 2020. Studiul propus urmăreşte să caracterizeze din punct de vedere mineralogic, geochimic și radiometric depozite de minerale industriale de interes major pentru dezvoltarea unor domenii diverse, în vederea optimizării procedeelor de preparare şi a identificării modului celui mai avantajos de utilizare. Se au în vedere studii asupra wollastonitului de la Măgureaua Vaţei, Oraviţa şi Băiţa Bihor, a tremolitului de la Voşlobeni şi Ocna de Fier, a calcitelor de înaltă puritate de la Băiţa Bihor – Valea Seacă, Dealul Cornet (Valea Ponor), Ocna de Fier şi Ruşchiţa, a dolomitelor protolit pentru skarne magneziene de la Ocna de Fier, Valea Ierii, Pietroasa, Budureasa, Băiţa Bihor şi Ruşchiţa – Govăjdia, a dolomitelor de la Fundu Moldovei, a gipsurilor de la Cheia, Leghia şi Ivăncăuţi, a baritinelor de la Ostra, Hobiţa, Somova şi Cioaca Brazilor

Obiective

  • caracterizarea din punct de vedere mineralogic, geochimic şi radiometric a depozitelor gazdă;
  • crearea și dezvoltarea unor pachetelor analitice specifice fiecărui mineral (microscopie electronică, difracţie de raze X, spectrometrie de absorbţie în IR, termogravimetrie) pentru diagnosticarea rapidă şi facilitarea ameliorării tehnologiilor de procesare;
  • dezvoltarea unui model genetic pentru fiecare depozit;
  • premizele creării unei rețele naționale de cercetare și dezvoltare prin punerea în comun a expertizei organizațiilor de cercetare publice și a celor din mediul privat în scopul asigurării de materiale inovatoare necesare dezvoltării lucrărilor de infrastructură şi construcţii;
  • valorificarea rezultatelor cercetării prin asigurarea suportului logistic şi financiar pentru publicaţii ştiinţifice şi comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale;
  • asigurarea suportului logistic pentru masterate şi doctorate în curs şi pentru activităţi de cooperare internaţională;
  • îmbogățirea colecțiilor didactice ale Muzeului Geologic Național cu eșantioane de wollastonit, tremolit, calcit, dolomit, gips și baritină din zonele propuse pentru studiu, care vor constitui material de studiu și probe martor.

Rezultate