PN 23 39 02 04

Sedimentele aluvionare: instrument de explorare a lantanidelor și de îmbunătățire a prognozei privind resursele critice pentru tehnologii înalte Cod proiect: PN 23 39 02 04 Responsabil proiect: Dr. Adriana ION Proiectul propune explorarea detaliată (geochimică, mineralogică, radiometrică) a sedimentelor aluvionare din bazinele hidrografice ale râurilor din aria carpatică în vederea delimitării cât mai precise a…

PN 23 39 02 03

Iviri și acumulări de materii prime critice și comune asociate evenimentelor metamorfice din România Cod proiect: PN 23 39 02 03 Responsabil proiect: Dr. Gavril SĂBĂU Descriere Proiectul propune un studiu petrologic, mineralogic, geochimic şi structural integrat al unui tip de acumulări de minerale utile mai puțin investigat/exploatat (cu unele excepții), respectiv acumulări de materii…

PN 23-39-04-02

Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra solurilor din Munții Șureanu Cod proiect: PN 23-39-04-02 Responsabil proiect: Dr. Monica Ghenciu Descriere Scopul proiectului constă în evaluarea și cuantificarea efectelor activităților antropice asupra solurilor montane din aria Munților Șureanu. Defrișarea, pășunatul intensiv, turismul cu vehicule de teren, motociclete, ATV-uri sunt câteva din activitățile care duc la degradarea solurilor.…

PN 23-39-02-05

Sisteme magmatic-hidrotermale productive versus sisteme magmatic-hidrotermale neproductive. Implicații privind perspectivele pentru resurse minerale asociate acestora cu privire specială asupra conținuturilor în metale critice Cod proiect: PN 23-39-02-05 Responsabil proiect: Dr. Viorica Milu Descriere De-a lungul timpului, Institutul Geologic al României (I.G.R.) a avut o contribuție majoră la descoperirea resurselor minerale și conturarea rezervelor de substanțe…

PN 23-39-02-02

Tehnologii emergente de recuperare a energiei dezvoltate la anularea gradienților de salinitate – energia albastră (CENERG-BLUE) Cod proiect: PN 23-39-02-02 Responsabil proiect: Dr.chim. Violeta-Monica RADU – CSI Descriere În cadrul acestui proiect se vor studia metode moderne de obținere a energiei din tendința naturală de anulare a gradienților de salinitate. În acest scop, se vor…

PN-23-39-01-01

Cartografiere geologică a teritoriului României (GeoROMap) Cod proiect: PN-23-39-01-01 Responsabil proiect: CS III Dr. Viorel Ilinca Descriere Proiectul își propune să continue programul de cartare geologică la nivel național în vederea descifrării structurii geologice a teritoriului României. Cunoașterea în detaliu a structurii geologice a teritoriului național are implicații majore, atât în mediul academic, cât și…

PN 23-39-03-01

ProGeo-RO – Creșterea rezilienței climatice și a durabilității mediului prin cunoașterea și monitorizarea patrimoniului geologic din România cu relevanță internațională Cod proiect: PN 23-39-03-01 Responsabil proiect: Dr. Valentina Cetean Descriere Înfiinţarea rezervațiilor naturale sau a celor geologice, declararea unor obiective geologice ca monumente, constituirea geoparcurilor UNESCO (Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului”, respectiv ”Ținutul Buzăului” proaspăt aprobat)…

PN 23-39-02-01

Reevaluarea unor resurse de materii prime critice din depozitele de skarn din România ca premiză a dezvoltării autohtone de materiale avansate Cod proiect: PN 23-39-02-01 Responsabil proiect: CS I Dr. Ştefan Marincea Descriere Comunicatul COM/2020/474 al Comisiei Europene (Critical raw materials resilience: charting a path towards greater security and sustainability) plasează boraţii, magneziul şi wolframul…

PN 23 39 02 06

Minerale industriale din România ca suport al asigurării de materiale inovatoare necesare dezvoltării lucrărilor de infrastructură şi construcţii MINDROINC Cod proiect: PN 23 39 02 06 Responsabil proiect: Delia Dumitraș Descriere Creșterea continuă a necesarului de materiale de construcții moderne (cimenturi aditivate cu fibre minerale non-serpentinice, betoane grele rezistente la radiaţii, betoane dopate cu dolomit,…