Iviri și acumulări de materii prime critice și comune asociate evenimentelor metamorfice din România

Cod proiect: PN 23 39 02 03

Responsabil proiect: Dr. Gavril SĂBĂU

Descriere

Proiectul propune un studiu petrologic, mineralogic, geochimic şi structural integrat al unui tip de acumulări de minerale utile mai puțin investigat/exploatat (cu unele excepții), respectiv acumulări de materii prime asociate evenimentelor metamorfice.
Scopul acestui studiu este stabilirea potențialului științific și economic al acestui tip de acumulări din România și al posibilei valorificări de materii prime critice CRM pentru UE (Raw Materials Information System RMIS, 2020) (Be, Li, Co, REE, Nb, Ti și grafit), alături de alte materii prime comune (Au, As, Cu, Bi, Sb, Pb, Ni, Cr, Mn) care, chiar dacă nu sunt clasificate drept critice, au multiple aplicaţii economice.

Vor fi studiate următoarelor ocurențe (clasificare provizorie):
(1) metamorfogene: (a) acumulări de CRM (Li, Be, Ti, Nb, REE) și comune (Fe, Mn, Zr, Rb, Sn) formate prin procese de segregație/reacții metamorfice pe un plan tectonic cu rol petrogenetic și metalogenetic din Carpații Meridionali (CM), unice ca tip genetic în România, (b) acumulări de grafit în șisturile metamorfice din România;

(2) acumulări de CRM (Co) și comune (Cu, Ni, Fe, Mn) metamorfozate: (a) mineralizaţii de Cu-Ni-Co (Făgăraș), cu atenție deosebită asupra reperelor litologice și evaluării mineralelor secundare, (b) mineralizații de Cu-Ni (+metale platinice PGE) (Poiana Ruscă) asociate cu roci ultrabazice metamorfozate regional, (c) acumulări de Fe-Mn metamorfozate regional (M. Preluca).

De asemenea, vor fi abordate și ocurențe cu origine controversată în principal privind structura unităților gazdă și tectonica regională, respectiv mineralizații de Au (± Cr, Ni, Pb, Zn, Se, Cd, etc.) atribuite unor zone de forfecare din CM și Apuseni.

Obiective

  • Determinarea caracteristicilor mineralogice, petrologice, geochimice şi structurale ale acumulărilor de CRM și comune asociate evenimentelor metamorfice din Carpații Românești;
  • Urmărirea reperelor litologice și structurale la diferite scări, ca indicator genetic pentru areale și ocurențe noi cu posibil potențial de valorificare;
  • Elaborarea modelelor genetice: mecanisme şi condiționări de formare şi evoluție;
  • Integrarea tuturor datelor obţinute pentru identificarea indicatorilor de prognoză favorabili;
  • Actualizarea hărții metalogenetice a României prin introducerea acumulărilor de materii prime utile asociate evenimentelor metamorfice din România, cu evidențiera ocurențelor de minerale critice pentru economia high-tech.

Rezultate