Sisteme magmatic-hidrotermale productive versus sisteme magmatic-hidrotermale neproductive. Implicații privind perspectivele pentru resurse minerale asociate acestora cu privire specială asupra conținuturilor în metale critice

Cod proiect: PN 23-39-02-05

Responsabil proiect: Dr. Viorica Milu

Descriere

De-a lungul timpului, Institutul Geologic al României (I.G.R.) a avut o contribuție majoră la descoperirea resurselor minerale și conturarea rezervelor de substanțe minerale utile ale României. Prin acest proiect se urmărește efectuarea de cercetări în domeniul resurselor minerale metalifere.
Pe plan mondial, cercetările în domeniul zăcămintelor de minerale metalifere au avansat foarte mult. Îmbinarea rezultatelor cercetărilor experimentale cu cele obținute prin studii multidisciplinare asupra unor sisteme magmatic-hidrotermale din diverse părți ale lumii, a permis obținerea de noi date privind procesele care au dus la acumularea de substanțe minerale utile.
Scopul principal al acestui proiect este acela de a identifica indicatori de mineralizare și criterii de discriminare între sistemele magmatic-hidrotermale productive și cele neproductive în vederea evaluării perspectivelor pentru resurse minerale în arealele studiate.

Obiective

Prin implementarea acestui proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective:

  • creșterea gradului de cunoaștere a resurselor minerale metalifere ale României;
  • estimări privind conținutul în metale critice ale sistemelor magmatic-hidrotermale studiate;
  • obținerea unor date metalogenice utile în luarea unor decizii privitoare la oportunitatea lansării unor lucrări de prospecțiune, respectiv explorare geologică în arealele studiate;
  • estimări privind extinderea în adâncime mineralizațiilor din areale care fac obiectul acestui studiu.

Cercetarea multidisciplinară a sistemelor magmatic-hidrotermale productive versus sisteme magmatic-hidrotermale neproductive poate releva indicatori de mineralizare care ar putea fi specifici unui anumit setting tectono-magmatic cu relevanță la scară locală, regională sau la o scară mult mai largă.

Rezultate