Consultanță externă în ape uzate pentru realizarea activităților şi subactivităților proiectului SIPOCA 859 / MySMIS 134289

Consultanță externă în ape uzate pentru realizarea activităților şi subactivităților proiectului SIPOCA 859 / MySMIS 134289 “Stabilirea de Valori Limită de Emisie (VLE) diferenţiate pentru apele uzate din surse industrial şi agro-zootehnice din România” Beneficiar: Asocierea dintre Institutul Geologic al României şi Ramboll South East Europe SRL Autoritatea contractantă: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Valoare…

PN 23-39-04-03

Creșterea rezilienței la impactul schimbărilor climAtice asupra resurselor secundare prin fIto-miNerit asistat ca eco-tehnologie pentru economia circulară (CHAIN) Cod proiect: PN 23-39-04-03 Responsabil proiect: Dr. Ing. Iustina Boaja Descriere Proiectul CHAIN isi propune sa contribuie in mod semnificativ la îmbunătățirea calitatii mediului si a aprovizionarii cu materii critice (CRM) pe termen lung, prin dezvoltarea unor…

PN 23-39-04-01

Geomagnetismul, instrument modern în prognoza vremii spatiale și în reacția rapidă la hazardele naturale asociate pentru protecția infrastructurilor critice și securitatea traficului aerian național Cod proiect: PN 23-39-04-01 Responsabil proiect: Dr. Anca Isac Descriere Proiectul urmăreste în primul rând valorificarea inteligentă a rezultatelor științifice avansate prin tehnici moderne de stocare și analiză matematică obținute prin…

PN 23-39-02-07

Valorificarea secundară a deşeurilor mineralurgice pentru lucrări de infrastructură: un exemplu de convergenţă între economia circulară şi nevoia de depoluare Cod proiect: PN 23-39-02-07 Responsabil proiect: Dr. SAVA Cristina Descriere Utilizarea pe scară largă a deşeurilor mineralurgice (zgure metalurgice, cenuşi de termocentrală, fosfogipsuri şi sulfogipsuri) ca materie primă pentru infrastructura rutieră sau pentru industria materialelor…

PN 23 39 02 04

Sedimentele aluvionare: instrument de explorare a lantanidelor și de îmbunătățire a prognozei privind resursele critice pentru tehnologii înalte Cod proiect: PN 23 39 02 04 Responsabil proiect: Dr. Adriana ION Proiectul propune explorarea detaliată (geochimică, mineralogică, radiometrică) a sedimentelor aluvionare din bazinele hidrografice ale râurilor din aria carpatică în vederea delimitării cât mai precise a…

PN 23 39 02 03

Iviri și acumulări de materii prime critice și comune asociate evenimentelor metamorfice din România Cod proiect: PN 23 39 02 03 Responsabil proiect: Dr. Gavril SĂBĂU Descriere Proiectul propune un studiu petrologic, mineralogic, geochimic şi structural integrat al unui tip de acumulări de minerale utile mai puțin investigat/exploatat (cu unele excepții), respectiv acumulări de materii…