Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de CS, specializarea geologie, în cadrul DDD – Compartimentul Geohazard, pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să fie licenţiat în geologie;
 • Să fie doctor sau doctorand în geologie;
 • Să aibă o vechime de minim 2 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior;
 • Să aibă o vechime de minim 4 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • Să aibă cel puţin 2 articole indexate BDI în calitate de prim autor dintre care una în calitate de prim-autor;
 • Să fie membru în cel puţin 1 proiect de cercetare naţională sau internaţională obţinute prin competiţie;
 • Să aibă cunoșințe de operare PC cu Microsoft Office;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 14.11.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 16.11.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 – 14:00, până cel târziu la data de 08.11.2023, ora 14:00.

Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Fișa de autoevaluare;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs si Tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunt.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Tematică

 Metode geofizice de investigare a alunecărilor de teren

 1. Clasificarea alunecărilor de teren
 2. Legislaţie naţională şi norme de aplicare în domeniul alunecărilor de teren
 3. Întocmire hărţi hazard şi susceptibilitate.

 

Bibliografie :

 

 1. Kyoji Sassa, Kazuo Konagai, Shinji Sassa (2023) Progress in Landslide Research and Technology, 2 (1), Springer Books. Progress in Landslide Research and Technology, Volume 2 Issue 1, 2023 | SpringerLink.
 2. Denis Jongmans, Stephane Garambois (2007) Geophysical investigation of landslides: a review, Bulletin de la Societe Geologique de France, 178(2), 1O1-112. Geophysical investigation of landslides: a review (hal.science).
 3. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Hervas, J., Van Den Eeckhaut, M. (2013) Landslide inventories in Europe and policy recommendations for their interoperability and harmonization, EU Publications Office.  https://data.europa.eu/doi/10.2788/75587
 4. David M. Cruden, David J. Varnes (1996) Landslide types and processes, Chapter 3, Landslides: Investigation and Mitigation, U.S. National Academy of Sciences, Special Report, 247: 36-75.
 5. Oldrich Hungr, Serge Leroueil & Luciano Picarelli (2014) The Varnes classification of landslide types, an update, Landslides, 11, 167-194. The Varnes classification of landslide types, an update | SpringerLink
 6. LEGE nr. 575 din 22 octombrie 2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a Zone de risc natural.
 7. Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Hervas, J., (2007) Guidelines for mapping areas at risk of landslides in Europe, Hervas, J.(editor), EU Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2788/63147.
 8. William H. Schulz (2013) Landslide Susceptibility Estimated from Mapping Using Light Detection and Ranging (LIDAR) Imagery and Historical Landslide Records, Seattle, Washington, U.S. Geological Survey Open-File Report. OFR-2005-1405.pdf (usgs.gov)