Consultanță externă în ape uzate pentru realizarea activităților şi subactivităților proiectului SIPOCA 859 / MySMIS 134289

“Stabilirea de Valori Limită de Emisie (VLE) diferenţiate pentru apele uzate din surse industrial şi agro-zootehnice din România”

Beneficiar: Asocierea dintre Institutul Geologic al României şi Ramboll South East Europe SRL

Autoritatea contractantă: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Valoare totală: 5.363.845 lei

Perioada de implementare: iunie – noiembrie 2023