INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI – IGR București organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de specialist IT, studii superioare, cu norma întreaga, pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență;
 • Să aibă experienţă de minim 3 ani în domeniul IT , inclusiv foto/video/digital design/motion graphics;
 • Să aibă cunoștințe extinse pentru sistemul de operare Windows; experiență în administrare rețele, junior administrator bază de date. Bună stăpânire a programelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™), SQL database building and management.
 • Experiență în instrumente Atlassian, cum ar fi Jira reprezintă un avantaj.
 • Cunoștințe aprofundate de design grafic, videoprocesare computerizată și programe de desktop publishing precum Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 • Cunoștințe avansate de limba engleză.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 01.08.2023 – ora 11:00 şi o probă interviu care se va desfăşura în data de 03.08.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Secretariat, până la data de 28.07.2023, ora 14:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original si copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexată prezentului anunț.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

BIBLIOGRAFIE

 • The Practice of System and Network Administration, Thomas S. Monticelli;
 • Essential System Administration, Aeleen Frisch;
 • CCNP Security Identity Management Sise 300-715 Official Cert Guide, Aaron Woland;
 • Grafică asistată de calculator, aplicații, L. Sass, Ed. Sitech.

TEMATICĂ

 • Tipuri de rețea;
 • Funcție versus design în implementarea infrastructurilor de rețea;
 • Tipuri de acces la rețea, edge versus acces control;
 • Concepte de access control;
 • Diagnosticare și reparare hardware și software;
 • Panotare artistică;
 • Design graphic;
 • Softuri de desktop publishing.