Concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III, pe durată determinată

Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III, pe durată determinată, normă întreagă, la IGR. Condiţii de înscriere la concurs: să fie licenţiat în geologie; să aibă titlul ştiinţific de doctor; să aibă o vechime…

Concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III cu specializarea metalogenie – zăcăminte de minereuri

Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III cu specializarea metalogenie – zăcăminte de minereuri, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la IGR.