Institutul Geologic al României, organizează la sediul Muzeului Geologic Național din Bucureşti, Şoseaua Pavel D. Kiseleff, nr. 2, concurs pentru ocuparea unui post de operator introducere, validare și prelucrare date, pe durată nedeterminată cu normă întreagă.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Să aibă cunoșințe de operare PC cu Microsoft Office cunoștințe de instalare, configurare și troubleshooting a sistemelor de operare (Windows 8 Windows 10, Windows 11), Microsoft Office și antivirus;
 • Să aibă cunoștințe hardware și software nivel de bază, cunostințe grafică, cunoștințe despre rețele și managementul acestora;
 • Prezintă avantaj competețele în domeniile foto/video, programe de editare;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 06.11.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 08.11.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 – 14:00, până cel târziu la data de 02.11.2023, ora 14:00.

Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs si Tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunt.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Anexa 1

Tematică și  bibliografie de concurs pentru postul de operator introducere, validare și prelucrare date, în cadrul Muzeului Geologic Național al României.

Tematică:

 Tipuri de retea; Funcție versus design în implementarea infrastructurilor de rețea;

Tipuri de acces; Concepte de access control;

Future web solutions;

Prelucrare avansată a imaginilor; Web Design; Fotografie –video procesare computerizată a imaginii.

 

Bibliografie :

 1. SUPORT DE CURS OPERATOR INTRODUCERE,VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE COD NC 4113.2.1MANU CARMEN NICOLETA  Braşov, 2014

https://dokumen.tips/documents/suport-de-curs-2-operator-introducere-validare-si-prelucrare-date.html?page=1

 1. Modul 4: Curs de grafică – Adobe Photoshop și CorelDRAW

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/f6f1a09d-6a9f-47c6-a5a1-1aa5ae059493/Modul%204%20-%20e-LIFE%20Curs%20de%20design%20grafic%20PORTRET%20RO.pdf