Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra solurilor din Munții Șureanu

Cod proiect: PN 23-39-04-02

Responsabil proiect: Dr. Monica Ghenciu

Descriere

Scopul proiectului constă în evaluarea și cuantificarea efectelor activităților antropice asupra solurilor montane din aria Munților Șureanu. Defrișarea, pășunatul intensiv, turismul cu vehicule de teren, motociclete, ATV-uri sunt câteva din activitățile care duc la degradarea solurilor. Dintre acestea, defrișările masive reprezintă o amenințare majoră, iar România este una dintre țările în care rata defrișărilor în aria montană este foarte mare. Defrișarea masivă cauzează atât degradarea chimică a solurilor (degradare calitativă), cât și degradarea acestora prin eroziune (degradare cantitativă).

În cadrul proiectului ne propunem să abordăm impactul activităților antropice asupra solurilor într-o manieră interdisciplinară concretizată prin realizarea mai multor tipuri de hărți care să conțină informații privind repartiția zonelor împădurite, defrișate și a pășunilor, calitatea solurilor (compoziție chimică și grosime), natura petrografică a substratului geologic (care furnizează componenta minerală a solului) și influența acesteia.

Pe baza hărților obținute vom realiza un model cartografic integrat al repartiției vegetației, grosimii solurilor, geochimiei şi influenței substratului geologic, model în care vor fi evidenţiate ariile cu soluri degradate calitativ și/sau cantitativ din Munţii Şureanu. Acest model reprezintă o tehnologie specifică de evaluare a impacului activităților antropice asupra solurilor și poate servi la monitorizarea stării solurilor, ajutând la identificarea soluțiilor de conservare a biodiversității și reziliență în fața schimbărilor climatice.

Obiective

În cadrul proiectului, pentru identificarea zonelor cu soluri degradate și risc la eroziune, ne propunem următoarele obiective:

  1. Realizarea hărţii repartiției zonelor împădurite, defrişate şi a păşunilor alpine din Munţii Şureanu;
  2. Realizarea hărţii geologice a Munților Şureanu, cu detalii litologice și structurale relevante pentru geochimia solurilor;
  3. Realizarea hărţii grosimii solurilor din Munţii Şureanu, cu evidenţierea zonelor cu risc la eroziune;
  4. Realizarea hărţii geochimice a solurilor din Munţii Şureanu, cu evidenţierea calităţii solurilor şi a influenţei substratului geologic asupra acesteia;
  5. Realizarea unui model cartografic integrat al repartiției vegetației, grosimii solurilor, geochimiei şi influenței substratului geologic, model în care vor fi evidenţiate ariile cu soluri degradate calitativ (degradare chimică) și/sau cantitativ (eroziune) din Munţii Şureanu.Modelul cartografic integrat permite evaluarea situaţiei actuale şi poate sta la baza viitoarelor monitorizări ale calităţii solului. De asemenea, poate fi aplicat şi pentru alte arii montane afectate de activități antropice distructive.

Rezultate

  1. Harta repartiţiei zonelor împădurite, defrişate și a pășunilor alpine din Munţii Şureanu;
  2. Harta geologică a Munților Şureanu;
  3. Harta grosimii solurilor din Munţii Şureanu;
  4. Harta geochimică a solurilor din Munţii Şureanu;
  5. Model cartografic integrat al repartiţiei vegetației, grosimii solurilor, geochimiei şi influenţei substratului geologic.