ProGeo-RO – Creșterea rezilienței climatice și a durabilității mediului prin cunoașterea și monitorizarea patrimoniului geologic din România cu relevanță internațională

Cod proiect: PN 23-39-03-01

Responsabil proiect: Dr. Valentina Cetean

Descriere

Înfiinţarea rezervațiilor naturale sau a celor geologice, declararea unor obiective geologice ca monumente, constituirea geoparcurilor UNESCO (Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului”, respectiv ”Ținutul Buzăului” proaspăt aprobat) sau a reţelei Natura 2000, nu a determinat implicit protecţia şi conservarea siturilor geologice respective (unde este aplicabil), nici a substratului geologic sau a solurilor care susţin biodiversitatea (cu cele mai multe reglementări). Necesitatea unei abordări complete, holistice, este din ce în ce mai importantă, înțelegându-se în sfârșit că viața nu există pe această planetă fără a cunoaște, proteja și valorifica mediul geologic peste care se suprapun,e sau care este definitoriu în constituiea unui aspect de prezervat și protejat.

Cunoașterea potențialului natural al unui areal devine un instrument nu numai util, ci și determinant în evaluarea vulnerabilității acestuia sub acțiune antropică sau natural catastrofică (ex. încălzirea globală, modificări ale cantității precipitațiilor, creșterea frecvenței sau intensității unor evenimente meteorologice extreme și creșterea nivelului mării), dar și a capacității de reziliență climatică a acelui perimetru, care influențează condițiile de viață și calitatea ei. Rezultatele obținute pot fundamenta strategii locale sau regionale de prezervare, protejare și/sau valorificare, cu impact pozitiv asupra forței de muncă dintr-un areal, deseori cu condiții mult sub un nivel corespunzator vremurilor.

Suplimentar, acțiunile care se vor derula sau informațiile pe baza cărora se va realiza diseminarea rezultatelor vor permite punerea pe harta lumii a unor locuri cu potențial turistic și educativ ridicat, sub formă tehnică sau ”povești” despre 101 geosituri: GeoLife (BioPietre), GeoFire (Foc și Pietre), GeoLand (Pietre Golașe), GeoAir (Aer, Pietre și Metal) sau GeoWater (Apă și Pietre).

La nivel mondial, International Union of Geological Sciences (IUGS) a fost prima organizație care a derulat un proiect cu o astfel de finalitate la nivel de planetă, prin identificarea, caracterizarea și promovarea primelor 100 de situri de patrimoniu geologic mondial IUGS. Acest demers continuă cu următoarele 50-100 situri, la acre ne propunem să contribuim și noi prin rezulattele proiectului ProGeo-RO.

Obiective

Obiectivul general:
Cunoașterea, monitorizarea și promovarea patrimoniul geologic din România pentru o dezvoltare durabilă la nivel planetar, în contextul schimbărilor climatice.

Obiective specifice:

  1. Stabilirea criteriilor de analiză și clasificare a obiectivelor / siturilor din România cu valoare de patrimoniu geologic și patrimoniu hibrid (mixt) cu relevanță națională și mondială;
  2. Analiza vulnerabilității siturilor de patrimoniu geologic în context de schimbări climatice;
  3. Realizarea bazei de date open-source, armonizată european și mondial, cu obiective/ situri cu valoare de patrimoniu geologic de pe teritoriul României;
  4. Reprezentarea grafică a distribuției siturilor cu valoare de patrimoniu geologic național;
  5. Selectarea, caracterizarea și promovarea a 101 situri de patrimoniu geologic din România cu relevanță internațională.

Rezultate