Creșterea rezilienței la impactul schimbărilor climAtice asupra resurselor secundare prin fIto-miNerit asistat ca eco-tehnologie pentru economia circulară (CHAIN)

Cod proiect: PN 23-39-04-03

Responsabil proiect: Dr. Ing. Iustina Boaja

Descriere

Proiectul CHAIN isi propune sa contribuie in mod semnificativ la îmbunătățirea calitatii mediului si a aprovizionarii cu materii critice (CRM) pe termen lung, prin dezvoltarea unor eco-tehnologii inovatoare care sa permita recuperarea CRM din deseurile miniere si indepartarea contaminantilor metalici (PTE) din solurile contaminate.
Proiectul va testa eficienta plantelor de floarea soarelui asistate de microorganisme pentru extragerea metalelor din deseuri miniere si din sol. Prin intermediul acestui process, numit fito-remediere asistată, contaminanții vor fi transformati în resurse, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra mediului și va contribui la protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. De asemenea, proiectul CHAIN va aduce contribuții semnificative la îmbunătățirea impactului de mediu pe termen lung prin elaborarea unor predicții privind efectele conditiilor de mediu asupra mobilizării si transformarii CRM si PTE, precum si a eficientei fito-mineritului asistat sub diferite scenarii de schimbari climatice.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului CHAIN este de a dezvolta si valida o tehnologie inovatoare de fito-minerit asistat care să permită recuperarea materiilor prime critice din deșeurile miniere si remedierea solurilor afectate de acestea, într-un proces circular eficient economic, benefic pentru mediu și acceptabil la nivelul societății. Pentru a realiza acest obiectiv, proiectul CHAIN va urma patru directii:

  1. Identificarea și evaluarea potențialului de fito-minerit asistat în zonele miniere din România. Aceasta implică identificarea zonelor miniere din România care prezintă potențial pentru fito-minerit asistat și evaluarea acestui potențial prin intermediul a doua studii de caz, care vizeaza haldele de steril de la Teliuc si de la Rosia Poieni.
  2. Dezvoltarea și validarea unor tehnologii inovatoare de fito-remediere asistată pentru recuperarea metalelor din deseuri miniere si sol. Prin intermediul unor experimente interdisciplinare prin care se va valida eficienta plantelor de floarea-soarelui si a microorganismelor de a extrage metalele din deseurile miniere si din sol. Aceste experimente vor fi utilizate pentru a dezvolta tehnologii sustenabile și eficiente, care să permită recuperarea metalelor din sol și transformarea deșeurilor miniere în resurse.
  3. Evaluarea eficienței fitoextractiei asistate în condiții de stres climatic. Aceste experimente vor fi realizate în condiții controlate, care vor simula schimbările climatice si efectul acestora asupra eficientei fito-mineritului asistat. Prin intermediul unor modele de preconizări ale efectelor unor diferite scenario de schimbari climatice, se va determina eficaticatea tehnologiilor dezvoltate pe termen lung, precum si sunt sustenabilitatea și beneficiul pentru mediu și societate.
  4. Diseminarea rezultatelor proiectului către comunitatea științifică și publicul larg. Diseminarea rezultatelor proiectului către comunitatea științifică și publicul larg prin intermediul unor conferințe, publicații științifice și materiale de informare și promovare va asigura că rezultatele proiectului sunt cunoscute și utilizate atat de către comunitatea stiintifica, cat si de publicul larg.

Rezultate