Valorificarea secundară a deşeurilor mineralurgice pentru lucrări de infrastructură: un exemplu de convergenţă între economia circulară şi nevoia de depoluare

Cod proiect: PN 23-39-02-07

Responsabil proiect: Dr. SAVA Cristina

Descriere

Utilizarea pe scară largă a deşeurilor mineralurgice (zgure metalurgice, cenuşi de termocentrală, fosfogipsuri şi sulfogipsuri) ca materie primă pentru infrastructura rutieră sau pentru industria materialelor de construcţii este o consecinţă a dezvoltării largi a cererii pentru materiale de construcţie ieftine şi imediat disponibile, dar şi a necesităţii de reducere a depozitelor de deşeuri industriale în sensul dat acestora de Directiva 851/2018 a Uniunii Europene. Utilizarea lor, dincolo de necesitatea absolută (sunt ieftine iar reintroducerea lor in circuitul economic este parte a economiei circulare), trebuieşte să se subscrie unor studii minuţioase, vizând radioactivitatea în cazul fosfogipsurilor şi a cenuşilor de termocentrală, conţinuturile de Cr în cazul zgurilor provenite din metalurgia fierului sau de Cd, As, Pb în cazul celor provenite din metalurgia neferoaselor, dar şi unor studii ale compoziţiei mineralogice şi ale proprietăţilor fizico-chimice generale, menite să faciliteze studiile de preparare şi reactivitate în situaţia utilizării acestor produse ca aditivi în betoane sau ca materiale pentru fabricarea cimenturilor, cărămizilor sau a altor materiale de construcţie. Tema propusă urmăreşte caracterizarea din aceste puncte de vedere a depozitelor de fosfogips de la Valea Călugărească, Turnu Măgurele, Bacău şi Năvodari, a depozitului de sulfogips de la Rovinari, a depozitelor de zguri metalurgice de la Hunedoara, Galaţi, Călan, Oţelu Roşu, Reşiţa, Dognecea, Oraviţa, Baia Mare, Copşa Mică şi a haldelor de cenuşi de termocentrală de la Rovinari, Turceni, Işalniţa, Mintia, Doiceşti, Paroşeni, Govora, Comăneşti şi a iazurilor de steril de la Tăuşani, Sasca Monatană şi Altân Tepe.

Obiective

  1. realizarea unor studii minuţioase vizând radioactivitatea în cazul fosfogipsurilor şi a cenuşilor de termocentrală;
  2. determinarea conţinuturile de Cr în cazul zgurilor provenite din metalurgia fierului sau de Cd, As, Pb în cazul celor provenite din metalurgia neferoaselor;
  3. realizarea unor studii ale compoziţiei mineralogice şi ale proprietăţilor fizico-chimice generale, menite să faciliteze studiile de preparare şi reactivitate în situaţia utilizării acestor produse ca aditivi în betoane, dar şi ca surse inovative în fabricarea unor materiale de construcţii, cum ar fi producerea unor cărămizi din geopolimeri;
  4. evaluarea impactului asupra mediului;
  5.  găsirea celor mai bune soluţii de gestionare durabilă a depozitelor de deşeuri studiate;
  6. asigurarea suportului material pentru participarea membrilor echipei de cercetare la congrese şi simpozioane de profil;
  7. asigurarea suportului logistic pentru masterate şi doctorate în curs, dar şi pentru activităţi de cooperare internaţională;