Concurs pentru ocuparea unui post de post de inginer geolog, cu timp parțial de muncă

Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de inginer geolog, domeniul geologie, compartimentul Cartografie, GIS si Teledetecție, Departament –Geologie Regională, cu timp parțial de muncă ( 4 ore zi/ 20 de ore pe săptămână) pe durată nedeterminată.