Concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III cu specializarea metalogenie – zăcăminte de minereuri

Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III cu specializarea metalogenie – zăcăminte de minereuri, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la IGR.