Proiectul “MICROCOSMOS – LABORATOR DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr.650./25.04.2014, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Programul de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, axa prioritară 2 – CDI: Operaţiunea 2.2.1 – Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D

Valoarea totală a proiectului este de 10.964.901 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.658.067,69 lei.

Beneficiar: Institutul Geologic al României

Proiectul a fost implementat în localitatea București pe o durată de 18 luni.

Obiective principale:

 • Crearea unei infrastructuri de cercetare performante, multidisciplinare, cu utilizatori multipli.
 • Crearea de noi locuri de muncă prin atragerea tinerilor şi a specialiştilor cu experienţă în domeniul geologiei ambientale.
 • Creşterea calităţii şi competitivităţii cercetării naţionale.

Obiective specifice:

 • Modernizarea si dezvoltarea posibilitatilor de diagnostic ale unui laborator modern de cercetare.
 • Creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative pentru diferite ramuri ale economiei romanesti.

MEB este un instrument de cercetare multidisciplinară, fiind utilizat pentru:

 • Monitorizarea schimbărilor de mediu datorate activităţilor umane şi care modifică în mod dramatic substratul geologic cu consecinţe imediate sau de lungă durată.
 • Micropaleontologie, palinologie, studiul argilelor, a carbonaţilor, a evaporitelor, minerale polimetalice şi a celorlalte categorii de minerale, poluanţi, vopsele, material biologic, degradări sau depuneri în medii corozive.
 • Toate aceste întrebuinţări sunt necesare pentru precizarea vîrstelor geologice, în delimitarea unităţilor geologice sau în caracterizarea complexă a formaţiuniolor productive, pot aduce informaţii despre schimbarea chimismului substratului geologic în urma intervenţiei omului, contaminări, monitorizări în scpul nedepăşirii pragului de suportabilitate a mediului, renaturarea planificată.

MEB este un instrument de cercetare multidisciplinară, pentru domenii precum:

 • Datorită preciziei analizelor poate fi indicată cu exactitate specia de mineral care este de interes atât pentru conturarea si punerea în exploatare a zăcământului, cât şi pentru reţeta de îmbogăţire a minereului în procesul de preparare şi pregătire pentru furnal, calitatea materiilor prime.
 • MEB poate determina gradul de transformare a diferitelor zone expuse degradării, apariţia unor procese subtile de transformare a zonelor influenţate direct sau indirect de activităţile umane şi descifrarea proceselor care conduc la de reabilitare şi reconstrucţie naturală.
 1. Crearea unui laborator modern de cercetare pentru studierea în principal al schimbărilor naturale şi antropogene, cu referire specifică la: deşertificare, eroziunea solurilor, poluarea solului, subsolului şi a apei cu diverse substanţe, rezultate din activitatea minieră, ori a prelucrării materiilor prime şi a celorlalte activităţi având drept urmare schimbări dramatice precum modificările climatice globale asupra mediului.
 2. Dezvoltarea infrastructurii CDI -amenajarea laboratorului (amenajări minimale);
  -achiziţionarea de echipamente, aparatură, instrumente noi, precum şi upgrad-area celui existent (inclusiv harware şi software); instruire personal;
  -dezvoltarea unor aplicaţii cu caracter demonstrativ, care să evidenţieze potenţialul oferit de infrastructura creată;
 3. Valorificarea potenţialului uman prin: – consolidarea cooperării cu specialişti din străinatate;
  – formarea unui număr de 3 specialişti tineri – din afara IGR;
  – crearea de 3 noi locuri de muncă, după implementarea proiectului;
 4. Menţinerea şi consolidarea rolului jucat de cercetarea interdisciplinara şi multidisciplinară europeană in domeniile geologiei, protecţiei mediului, materiale noi, microtehnologie, microelectronică, medicină, invăţământ.

Director de proiect:

CS I Constantin COSTEA (titicostea(at)yahoo.com)

Echipa de proiect:

CS Diana PERȘA (persa.diana(at)yahoo.ro)
Daniela DUTESCU (dutescudanielamirela(at)yahoo.com)
Jeanina NEAGOE (mia_jeanina(at)yahoo.ro)
Lidia BĂLAN

Laboratorul în 1987

IGR prin laboratorul de microscopie electronică din cadrul secţiei Instalaţii de Interes Naţional are o tradiţie în folosirea tehnicii microscopiei electronice. Laboratorul a fost înfiinţat în anul 1987, fiind dotat la început cu un microscop cu baleiaj cu detector de electroni secundari şi cu două spectrometre în lungime de undă de raze X. Rezultatele se concretizau în imagine electronică cu ordin de mărime de la x40 la x150.000. Imaginea se înregistra pe peliculă 7/5 cm de 21 DIN.

Analiza calitativă în raze X consta în: spectrul elementelor între Bor şi Uraniu şi o hartă de distribuţie a elementului de interes pe suprafaţa inspectată.
În 1997 a fost făcută o modernizare a întregului laborator, achiziţionându – se un senzor EDAX de la firma OXFORD cu un program de analiză cantitativă (ISIS) şi o interfaţă digitală cu încă trei detectori de imagine (retrodifuzaţi, topo, absorbţie).
În 2004 interfaţa digitală a fost înlocuită cu una mai modernă în funcţie şi acum.

Laboratorul în 2015 – Progresul înregistrat

– Trecerea de la ordinul de mărire x150.000 la x1.000.000;
– Diversificarea tipurilor de analize prin adăugarea de detectori noi bazaţi pe noi principii fizice (catodolumlniscenţă, efect Raman, EBSD) care pot fi efectuate;
– Marirea gradului de precizie şi a vitezei de execuţie;
– Simplitatea pregătirii probei;
– Posibilitatea lucrului în vid variabil;
– Captarea imaginii digital şi utilizarea unui soft specific ficărui domeniu;
– Posibilitatea abordării unui spectru cât mai larg al cercetării din domeniile mediu, energie, geologie, biologie, construcţii, metalurgie, medicină, învăţământ, microtehnologie, microelectronică.