În contextul dificultăților cu care ne confruntăm, când ochii întregii lumi sunt ațintiți cu speranță spre soluțiile oferite de cercetarea științifică, mediul academic a pierdut în data de 28 mai 2020 un reputat cercetător și profesor. Institutul Geologic al României anunță cu regret plecarea dintre noi a Prof. emerit dr. ing. Corneliu Dinu.

Născut la data de 13 februarie 1944, a urmat cursurile liceului teoretic „N. Bălcescu” din Ploiești, profilul real, obținând diploma de bacalaureat în anul 1961. Între anii 1961 și 1966 a urmat cursurile Institutului de Petrol, Gaze și Geologie din București, Facultatea de Geologie Tehnică. După terminarea studiilor, a lucrat ca inginer geolog în cadrul Intreprinderii de Prospecțiuni Geologice, secția Geologie, contribuind la activitatea de prospectare geologică pentru hidrocarburi și sare din zona de curbură a Carpaților Orientali și din zona bazinelor Trotuș, Bicaz și Bistrița între anii 1967-1970.

Îndelungata carieră didactică a Profesorului Corneliu Dinu a început în anul 1970, ca asistent universitar în cadrul Institutului de Petrol, Gaze și Geologie din București, funcție pe care a ocupat-o până în 1973. În anul 1972, şi-a început studiile doctorale în cadrul Universității din București, Facultatea de Geologie și Geografie, obţinând titlul de doctor în domeniul Geologie în anul 1978. Din 1973, a ocupat funcția de asistent universitar în cadrul Facultății de Geologie și Geografie din cadrul Universității din București, catedra de Geologie și Paleontologie, iar în 1979 a devenit lector în cadrul aceleiași facultăți. În anul 1990 a primit titlul de conferențiar iar în 1993, pe cel de profesor universitar. Timp de 14 ani (1990-2003), a fost decanul Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București. Din 2010, a deținut titlul de Profesor Emerit.
Activitatea didactică a Profesorului Dinu a cuprins cursuri de geologie structurală, geologie marină şi analiza bazinelor sedimentare, lucrări practice de geologie structurală, geologie marină, stratigrafie și geologia României, aplicații pe teren, coordonare de lucrări de licență și masterat şi coordonarea a 25 de teze de doctorat.

Activitatea științifică a Profesorului Corneliu Dinu, care include şi participarea în 24 de proiecte naționale și 21 de proiecte internaționale, s-a materializat în publicarea a 3 cărți, 3 capitole de carte, 5 volume ca editor sau coeditor, 103 lucrări științifice în publicații naționale și internaționale, dintre care 23 în reviste cotate ISI, și participarea la peste 100 de conferințe, workshopuri și seminarii naționale și internaționale. Încă din anul 1985, ca recunoaștere a meritelor sale științifice, a primit Premiul „Grigore Cobălcescu” din partea Academiei Române, iar în anul 2001, Society of Exploration Geophysics i-a acordat distincţia „Certificate for Remarcable Contributions to Exploration Geophysics in Romania”.

Capacitatea managerială și expertiza i-au adus de-a lungul timpului mai multe afilieri și poziții, printre care director al centrului de cercetare „Tectonică și Geologie Ambientală” (Universitatea din București), membru al Academia Europaea, membru în Consiliul de administrație al GEOECOMAR, SN PETROM, și SALROM, vicepreședinte al Societății Geologice a României, membru al Comitetului Național al Geologilor din România, președinte al Bucharest Geoscience Forum, membru de onoare al Societății Române de Geofizică și al Societății Române de Geografie, membru al Asociaţiei Americane a Geologilor din Petrol (AAPG) și membru al Society of Exploration Geophysicics.

Activitatea didactică și de cercetare a Profesorului Corneliu Dinu va continua prin activitatea studenţilor şi colaboratorilor săi. Alături de alți colegi de generaţie, Profesorul Corneliu Dinu a ridicat standardele cercetării românești, oferind un real model de conduită și performață academică pentru cei ce îi vor urma.
Gândurile cercetătorilor din Institutul Geologic al României sunt alături de familia și apropiații Prof. emerit dr. Ing. Corneliu Dinu, cărora le transmit sincere condoleanțe.