Doru Bădescu este un geolog de excepție, a fost unul dintre ultimii „clasici” ai lungilor campanii de teren derulate de către Institutul de Geologie și Geofizică din București (IGG). Format la școala vechilor geologi din cadrul IGG, l-a avut drept mentor și îndrumător pe Academicianul și Profesorul Mircea Săndulescu.
A fost un student pasionat și rebel al Facultății de Geologie și Geofizică, Universitatea din București, care s-a remarcat prin studiile și comunicările dedicate bazaltelor de la Racoș, skarnelor magneziene de la Băița Bihor și tectonicii carstului, fiind și un pasionat speolog.
După absolvirea facultății, beneficiind de dublă repartiție, a lucrat ca inginer geolog la Întreprinderea de Foraj și Lucrări Geologice Speciale (IFLGS) din București timp de 2 ani (1984 -1986) pentru ca mai apoi, timp de 13 ani (1986 – 1999) să activeze în cadrul Institutului de Geologie și Geofizică (IGG). Începând cu anul 1999 a fost cadru didactic la Facultatea de Geologie și Geofizică (FGG).
Vasta experiență căpătată în cadrul IGG în cartarea terenurilor, cu precadere în cele sedimentare, implicarea în programele naționale de realizare a unor hărți tectonice, geologice, hidrogeologice, geofizice, scara 1:50 000, precum și stagiile de formare și cooperare internațională, l-au transformat într-un redutabil geolog de teren și teoretician. Lucrarea de doctorat și numeroasele studii dedicate, în special, descifrării structurii și evoluției geologice a Carpaților Orientali, constituie una din contribuțiile sale majore la dezvoltarea geologiei românești.
Ca profesor, a fost un bun comunicator al rezultatelor cercetării prin zecile de lucrări publicate, ghidurile de teren elaborate, excursiile științifice sau educaționale dar și in dezbaterile cu studenții.
Doru Bădescu și-a trăit pasiunea pentru geologie într-un stil provocator și non-conformist, în toate laturile personalității sale, de coleg, profesor, prieten. Acum a plecat pentru o campanie de cartare în alt spațiu și timp.

Dumnezeu să-l odihnească!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment