Tematica referitoare la apa subterană a Programului GeoERA are ca obiectiv furnizarea de date, informații și instrumente, care să sprijine luarea deciziilor pentru protejarea pe termen lung, gestionarea durabilă și îmbunătățirea resurselor de apă subterană în Europa, în cadrul provocărilor societale și al politicilor UE.
Website proiect
Descriere proiect

Proiectul X-MINE (iunie 2017-mai 2020), care reuneşte 15 parteneri din 9 ţări (Fig. 1), are ca obiective o mai bună caracterizare şi estimare a resurselor minerale precum şi o extracţie mai eficientă a minereurilor din minele aflate în activitate, cu scopul de a face posibilă exploatarea unor zăcăminte mici sau a unora cu condiţii complicate, sporind astfel potenţialul de resurse mi-nerale al Uniunii Europene (în special cu privire la materiile prime critice).
Website proiect
Descriere proiect

Proiectul SUSMIN (2014-2016) s-a desfăşurat în cadrul programului ERA-MIN (Network on the Industrial Handling of Raw Materials for European Industries). Activitatea instituţiilor participante din România a fost finanţată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învaţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).
Website proiect
Detalii proiect

Proiectul CHPM2030 – Combined heat, power and metal extraction from ultradeep ore bodies (2016 – 2019) co-finanțat prin Programul Horizon 2020 a propus crearea unei tehnologii inovative de extragere a metalelor din zonele mineralizate de adâncime prin asociare cu exploatarea apelor geotermale. Pe langă Institutul Geologic al Romaniei din consorțiul proiectului fac parte servicii geologice și universități din Marea Britanie, Belgia, Islanda, Portugalia, Spania, Austria, Suedia și Ungaria.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul EMODnet – Geology 2 (2014 – 2016) financed by DG MARE, a reunit 33 de parteneri intr-un consorțiu, care a avut misiunea de a armoniza datele europene aferente câtorva teme referitoare la mările europene și de a le reprezenta intr-un portal multidisciplinar de date geospațiale, precum batimetria, chimia, biologia, habitatele, dar și geologia mărilor din Europa.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul RESOURCE – Resources of groundwater, harmonized at cross-border and Pan-European Scale oferă o privire de ansamblu coerentă asupra resurselor de apă subterană din Europa, prezentând hărți și analize armonizate la nivel european, care vor constitui o baza de informații absolut necesară stabilirii unor politici judicioase de gestionare a resurselor de apă subterană.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul ERCIP – European River Corridor Improvement Plans (2012 – 2015) finanțat prin Programul INTERREG IVC, a reunit 9 parteneri din 5 țări: London Borough of Lewisham (UK) Erftverband (DE) Rhein-Erft-Kreis (DE) City of Teramo (IT) Province of Teramo (IT) Institutul Geologic al României (RO) Orașul Hârșova (RO) Region of Western Macedonia (EL) Town of Servia-Velvento (EL). Aceștia au cooperat pentru a realiza 5 modele transferabile de gestionare eficientă a coridoarelor unor râuri.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul U-Geohaz este axat pe monitorizarea deformărilor de teren asociate geohazelor, o acțiune cheie de prevenire care va fi adresată în mod specific zonelor urbane și infrastructurilor critice. Proiectul va propune o procedură pentru elaborarea de hărți pentru a evalua în permanență impactul potențial al activității geohazard. Aceste hărți vor furniza contribuții esențiale pentru susținerea avertizării timpurii, oferind informații despre stabilitatea zonelor monitorizate și despre pagubele preconizate și gradul de pierdere. -Geohaz își propune să avanseze în ceea ce privește SIGURANȚA, evoluând de la hărți actualizate periodic până la cartografierea și monitorizarea timpurie a activității geohazard.

Website proiect
Detalii proiect