Scopul general al GeoERA este de a integra informații și cunoștințe pentru a sprijini utilizarea durabilă a resurselor subsolului. Proiectele geo‐științifice (SPG) privind energia subterană, resursele de apă și materii prime vor produce cantități mari de date și informații geologice, iar proiectul GeoERA Information Platform (GIP‐P) va stabili o platformă comună pentru organizarea, diseminarea și susținerea rezultatelor digitale ale acele proiecte.
Website proiect
Descriere proiect
Responsabil proiect: George Tudor

Proiectul GeoConnect³d dezvoltă și testează o nouă abordare metodologică pentru a pregăti și releva informații geologice pentru sprijinirea politicilor de gestionare a subsolului. Abordarea utilizează două studii de caz regionale ‐ regiunea Roer‐la‐Rin și Bazinul Panonic. Aceste studii de caz regionale, transfrontaliere, sunt alese pentru a fi complementare și suficient de diferite în ceea ce privește cadrul geologic și gradul de implementare a exploatării și gestionării subsolului, pentru a maximiza relevanța lor paneuropeană. O nouă abordare de jos în sus introduce două concepte care măresc înțelegerea geologică a unei zone și vizează furnizarea unui context geologic coerent.
Website proiect
Descriere proiect
Responsabil proiect: Radu Farnoaga

GeoERA H2020 ERA-NET reuneşte 15 proiecte internaţionale propuse de mai multe servicii geologice din Europa (European Geological Survey Organisations – GSOs). Unul dintre cele 15 proiecte este proiectul FRAME, dedicat materiilor prime critice din Europa.
Website proiect
Descriere proiect
Responsabil proiect: Marian Munteanu

GeoERA H2020 ERA‐NET reuneşte 15 proiecte internaționale propuse de mai multe servicii geologice din Europa (European Geological Survey Organisations – GSOs). În cadrul componentei Raw Materials – RM2B‐Natural stone, unul dintre proiectele aprobate este proiectul EUROLITHOS, dedicat resurselor de roci cu valoare ornamentală din Europa.
Website proiect
Descriere proiect
Responsabil proiect: Valentina Cetean

Tematica Programului GeoERA referitoare la apa subterană (program finanțat prin Programul HORIZON 2020) are ca obiectiv furnizarea de date, informații și instrumente, care să sprijine luarea deciziilor pentru protejarea pe termen lung, gestionarea durabilă și îmbunătățirea calității resurselor de apă subterană în Europa, în contextul provocărilor societale și al politicilor UE. Vor fi elaborate metodologii inovatoare pentru abordarea diversității structurilor hidrogeologice și a scărilor la care se fac diferite analize ‐ de la nivel regional la pan‐european. Dezvoltând împreună instrumente și metodologii eficiente de monitorizare, modelare, management și vizualizare a datelor, în strânsă colaborare cu celelalte teme GeoERA, instituțiile partenere vor îmbunătăți înțelegerea sistemelor de apă subterană și interacțiunea lor cu apele de suprafață și cu ecosistemele. Proiectele HOVER și RESOURCE din ale căror consorții face parte Institutul Geologic al României (IGR) se încadrează în această tematică.
Website proiect
Descriere proiect
Responsabil proiect: Diana Perșa, e‐mail: persa.diana(at)yahoo.ro

Scopul principal al proiectului este punerea în valoare a bogatului patrimoniu al Munților Antiatlas și al regiunilor limitrofe.
În cadrul proiectului, în anul 2018, o echipă formată din cercetători din Maroc și din România, a efectuat o deplasare în teren, în principal în partea centrală, respectiv estică a Munților Antiatlas. Ca prim rezultat al acestui proiect, menționăm realizarea unei lucrări (abstract extins), lucrare ce va fi prezentată în cadrul unui simpozion.

Website proiect
Detalii proiect
Responsabil proiect: dr. Viorica Milu

Proiectul X-MINE foloseşte o combinare a senzorilor pentru fluorescenţă de raze X de mare energie, a senzorilor pentru transmisie de raze X şi a senzorilor optici cu scopul de a contribui la analizarea carotelor de foraj (în sprijinul activităţii de explorare pentru minereuri) şi pentru sortarea minereurilor (în exploatările miniere). Prin acestea, proiectul urmăreşte o mai bună caracterizare şi estimare a resurselor minerale precum şi o extracţie mai eficientă a minereurilor din minele aflate în activitate, cu scopul de a face posibilă exploatarea unor zăcăminte mici sau a unora cu condiţii complicate, sporind astfel potenţialul de resurse minerale al Uniunii Europene (în special cu privire la materiile prime critice).
Website proiect
Descriere proiect
Responsabil proiect: Marian Munteanu; e-mail: marianmunteanu2000(at)gmail.com

Proiectul RESOURCE ‐ Resources of groundwater, harmonized at cross‐border and Pan‐European Scale oferă o privire de ansamblu coerentă asupra resurselor de apă subterană din Europa, prezentând hărți și analize armonizate la nivel european, care vor constitui o bază de informații absolut necesară stabilirii unor politici judicioase de gestionare a resurselor de apă subterană.

Fiind finanțat prin Programul GeoERA (Horizon 2020), proiectul, cu o valoare de 1,7 mil EUR, a început la 01.06.2018 și are o durată de trei ani. La realizarea activităților proiectului participă un consorțiu de 54 de parteneri (institutele geologice, precum și alte institute de cercetare) din 30 de state europene. Bugetul IGR are o valoare de 64.515 EUR.

Website proiect
Detalii proiect
Responsabil proiect: Dr. Monica Macovei, e‐mail: macoveimonica(at)yahoo.com

SIMONA – Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management.

Proiectul SIMONA a fost aprobat în contextul compeției din Apelul II al Programului Transnațional Dunărea din cadrul INTERREG și se va desfășura în perioada iunie 2018 – mai 2021. Bugetul total al proiectului este de 1.749.152,38 EUR și este finanțat în proporție de 85% de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională ERDF (1.201.583,24 EUR), Instrumentul de Pre-Aderare IPA (192.418,75 EUR) și Instrumentul European de Vecinătate ENI (92.777,5 EUR) pe baza contractului DTP2-093-2.1. Pentru IGR, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice finanțează 13% din buget, restul de 2% fiind finanțat din fondurile proprii publice ale institutului.

Website proiect
Detalii proiect
Responsabil proiect: Lidia Balan

Proiectul SUSMIN (2014-2016) s-a desfăşurat în cadrul programului ERA-MIN (Network on the Industrial Handling of Raw Materials for European Industries). Activitatea instituţiilor participante din România a fost finanţată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învaţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).
Website proiect
Detalii proiect

Proiectul EMODnet – Geology 2 (2014 – 2016) financed by DG MARE, a reunit 33 de parteneri intr-un consorțiu, care a avut misiunea de a armoniza datele europene aferente câtorva teme referitoare la mările europene și de a le reprezenta intr-un portal multidisciplinar de date geospațiale, precum batimetria, chimia, biologia, habitatele, dar și geologia mărilor din Europa.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul ERCIP – European River Corridor Improvement Plans (2012 – 2015) finanțat prin Programul INTERREG IVC, a reunit 9 parteneri din 5 țări: London Borough of Lewisham (UK) Erftverband (DE) Rhein-Erft-Kreis (DE) City of Teramo (IT) Province of Teramo (IT) Institutul Geologic al României (RO) Orașul Hârșova (RO) Region of Western Macedonia (EL) Town of Servia-Velvento (EL). Aceștia au cooperat pentru a realiza 5 modele transferabile de gestionare eficientă a coridoarelor unor râuri.

Website proiect
Detalii proiect

DARLINGe (DAnube Region LeadINg Geothermal energy), cu desfăsurare în perioada 01.01.2017- 30.09.2019, este un proiect INTERREG, din cadrul Programului Transnational Dunarea, co-finantat de catre Uniunea Europeana (85%), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (13%) si fonduri proprii publice ale IGR (2%).

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul CHPM2030 – Combined heat, power and metal extraction from ultradeep ore bodies (2016 – 2019) co-finanțat prin Programul Horizon 2020 a propus crearea unei tehnologii inovative de extragere a metalelor din zonele mineralizate de adâncime prin asociare cu exploatarea apelor geotermale. Pe langă Institutul Geologic al Romaniei din consorțiul proiectului fac parte servicii geologice și universități din Marea Britanie, Belgia, Islanda, Portugalia, Spania, Austria, Suedia și Ungaria.

Website proiect
Detalii proiect

Proiectul U-Geohaz este axat pe monitorizarea deformărilor de teren asociate geohazelor, o acțiune cheie de prevenire care va fi adresată în mod specific zonelor urbane și infrastructurilor critice. Proiectul va propune o procedură pentru elaborarea de hărți pentru a evalua în permanență impactul potențial al activității geohazard. Aceste hărți vor furniza contribuții esențiale pentru susținerea avertizării timpurii, oferind informații despre stabilitatea zonelor monitorizate și despre pagubele preconizate și gradul de pierdere. -Geohaz își propune să avanseze în ceea ce privește SIGURANȚA, evoluând de la hărți actualizate periodic până la cartografierea și monitorizarea timpurie a activității geohazard.

Website proiect
Detalii proiect