Institutul Geologic al României efectuează următoarele documentaţii şi activităţi pentru persoane fizice şi juridice interesate de prospecţiunea, explorarea şi exploatarea minereurilor, substanţelor nemetalifere, rocilor utile şi apelor subterane:

  • Documentaţii geologice necesare derulării activităţilor de prospecţiune, explorare şi exploatare prin permise şi licenţe miniere.
  • Documentaţii tehnice şi tehnico-economice pentru activităţi miniere (proiecte, programe şi rapoarte de explorare-exploatare, evaluarea de resurse şi rezerve, studii de fezabilitate, planuri de încetare a activităţii, proiecte tehnice de închidere a minei/carierei etc).
  • Programe de lucrări geologice şi buget.
  • Plan de refacere a mediului şi proiect tehnic de refacere a mediului.
  • Lucrări de teren, studii şi analize geologice şi de laborator (mineralogice, stratigrafice, geochimice, hidrogeologice etc.).
  • Documentaţii pentru instituirea perimetrelor de prospecţiune, explorare, dezvoltare şi exploatare.
  • Coordonarea lucrarilor legate de explorarea şi exploatarea resurselor minerale;
  • Întocmirea dosarelor pentru obţinerea permiselor de prospecţiune şi exploatare, a licenţelor de explorare şi exploatare şi atestarea competenţei tehnice;
  • Consultanţă în domeniu legislaţiei miniere;
  • Alte studii şi documentaţii de specialitate.