afis Saptamana Geologiei 2022 IGR

Muzeul Geologic Național – Săptămâna Geologiei, 14 – 20 octombrie 2022

Săptămâna Geologiei este un eveniment fondat în anul 1998 de către Institutul American de Geoștiințe (AGI); în timp s-a transformat într-o manifestare internațională anuală organizată la mijlocul lunii octombrie, cu menirea de a oferi publicului larg o mai bună înțelegere a Științelor Pământului și administrării resurelor oferite de acesta.

Muzeul Geologic a organizat evenimentul anual, începând cu anul 2007, iar din anul 2018, Societatea Geologică a României a organizat constant Săptamâna Geologiei în toate sucursalele sale din ţară: Baia Mare, Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Prahova.

PROGRAM

Vineri 14 octombrie 2022 – Ziua geodiversității și a geoturismului

Geodiversitatea este peste tot în jurul nostru: de la minerale, roci și fosile până la soluri, sedimente, forme de relief și peisaje spectaculoase. În ciuda multitudinii de servicii pe care geodiversitatea le oferă, majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de cât de dependenți de aceasta suntem ca societate. Ne afectează, ne inspiră, ne motivează și ne pregătește pentru viitor. Înțelegerea modului în care geodiversitatea aduce multe beneficii diferitelor domenii ale societății asigură importanța conștientizării utilizării durabile a georesurselor și a conservării geopatrimoniului. Un rol important îl au geoparcurile, geo-siturile și ariile protejate. Exemple excepționale de geodiversitate sunt păstrate în geoparcurile globale UNESCO din întreaga lume, dar şi în rezervatiile naturale geologice şi paleontologice.

Vor susține prelegeri:

 • 11.00 – 11.30 Dr. Alexandru Andrășanu – Geoparcurile UNESCO – Geologia și comunitățile locale
 • 11.30 – 12.00 Dr. Monica Macovei – Geoturism și potențiale obiective – o alternativă pentru dezvoltare durabilă și ecologică
 • 12.00 – 12.30 Dr. Antoneta Seghedi – Rezervații geologice din România. Situația actuală și perspective.
 • 12.30 – 13.00 Dr. Cătălin Vrabie – “Pierdut” în diversitate culturală și geoturism: călător în jurul lumii – SNSPA
 • 13.0 – 14.00 Discuții

Sâmbătă 15 octombrie 2022 – Ziua Geofizicii

Metodele moderne de investigare geofizică pot fi aplicate în alte discipline: hidrogeologie, istorie, știința mediului, etc.? Poate juca geofizica un rol de esențial în crearea unui viitor mai durabil pentru noi toți? Ne poate ajuta să prognozăm impactul schimbărilor climatice asupra lumii în care trăim?

 • 11.00 Dr. Ion Munteanu – Geofizica și societatea actuală
 • 12.00 Dr. Irina Stanciu – Geologie si Arheologie

Duminică 16 octombrie 2022 – Ziua Femeile în Geoștiințe

“Echilibrul de gen în geoștiințe, în special în sectoarele de explorare și exploatare a resurselor minerale, este deficitar. În societatea contemporană, în multe dintre comunitățile profesionale, inclusiv în cercetare, există o predominare numerică a bărbaților și o cultură a stereotipurilor masculine la aproape toate nivelurile. Cu toate acestea, studiile confirmă că echipele mixte sunt mai creative și mai inovatoare. Participarea femeilor în industriile legate de materii prime este, prin urmare, necesară și poate fi considerată un element de dorit al strategiei de afaceri.” – Proiect ENGIE – Empowering girls to become the geoscientists of tomorrow – Luisa Iatan

 • Evenimentul are ca scop promovarea varietății de cariere profesionale în geoștiințe și geoinginerie ca o modalitate de a atrage absolventele de liceu către învățământul superior și ulterior într-o carieră în cercetarea în domeniu.
 • 11.00 – 11.30 Dr. Elena-Luisa Iatan – Prezentarea proiectului ENGIE – Încurajăm tinerele absolvente de lixeu să devină geologii de mâine
 • 11.30 – 12.00 Dr. Valentina Cetean – Viața în ritmul Pământului.
 • 12:00 – 13:00 Prezentare foto – Femei în geologie: cariere și dăruire

17 octombrie 2022 – Ziua Mondială a Energiei Geotermale

17 octombrie este Ziua Mondială a Energiei Geotermale, ziua în care oamenii din întreaga lume sărbătoresc virtuțile și beneficiile energiei geotermale, precum și succesul acesteia pe tot globul terestru. Echipa Zilei Mondiale a Energiei Geotermale depune eforturi pentru educa publicul asupra beneficiilor clare ale energiei geotermale și de a evidenția succesele oamenilor care lucrează cu această resursă esențială de energie regenerabilă.
Vor susține prelegeri:

 • 11.00 – 11.30 Diana Perșa – CHPM – o nouă tehnologie de utilizare a energiei geotermice.
 • 11.30 – 12.00 Dr. Galina Rodica Prică – Tipuri de geoschimbătoare de căldură (eficiență,aplicativitate) ca surse pentru clădirile nZEB (nearly Zero-Energy Building)
 • 12.00 – 12.30 Dr. Monica Macovei – Studii de caz în geotermalism
 • 12.30 – 13.00 Dr. Galina Rodica Prică – Sfera meseriilor legate de geologie
 • 13.00 – 14.00 Discuții

Marți 18 octombrie 2022 – Ziua geo-educației

Geo-educația implică atât învățarea în școală, cât și în afara ei. În școlile din România, geo-
educația se limitează doar la o singură materie de studiu – geografia, geologia fiind eliminată din programa școlară. În cadrul Muzeului Geologic Național, prin parteneriatele educaționale încheiate cu școli și licee din București, geologia devine mai mult decât o materie, se transformă într-o experiență unică, ghidată și dirijată de specialiști în diferite domenii ale științelor pământului, spre cunoașterea de către elevi și liceeni a interacțiunilor infinite dintre sistemele și procesele naturale care alcătuiesc geosfera, hidrosfera, atmosfera și biosfera noastră.

 • 11.00 – 14.00 Ghizi: Dr. Monica Macovei, Dr. Dan Grigore, Dr. Valentin Paraschiv, Ramona Visalom,
 • Lidia Mănac + ateliere
 • Dan Grigore – Geoturism școlar – tabără geotematică

Miercuri 19 octombrie 2022 – Ziua Hărților Geologice

Ziua este concepută special pentru susținerea programului de cartografiere geologică națională si de realizare a hartilor geologice. Promovarea hărților geologice și educatia – conștientizarea importanței pe care acestea o au pentru societate. Prelegerile susținute de colegii noștri vor concentra atenția studenților, profesorilor și publicului larg asupra modalităților de întocmire, a studiului, utilizării și semnificației pe care o au hărțile geologice pentru educație, știință, afaceri, cultură, politici publice. Câte tipuri de geohărți există?

Vor susține prelegeri:

 • 11.00 – 12.00 Ion Gheuca, Dr. Viorel Ilinca – Harta geologică a României la scara 1:200.000, ediția 2022
 • 12.00 – 12.30 Dr. Ioan Stelea – Scurtă Istorie a hărților geologice românești (1862 – 1942).
 • 12.30 – 13.30 Dr. Viorica Iancu – De la cartarea geologică la cercetarea petrologică și înapoi, la editarea si reactualizarea hărților geologice la scara 1:50.000, cu exemple de pe aria Parcului Natural Porțile de Fier (Defileul Dunării). Reactualizarea hartilor geologice o problema de competenta si geoetica profesionala.
 • 13.30 –14.00 Discutii

Joi 20 octombrie 2022 ora 11.00 – Ziua amintirilor geologice: geologia atunci și acum, progres şi reorientare

Geologi şi cercetători, de la studenţie la maturitatea geologică, de la activităţi de teren la cercetare şi academie. Rememorarea participării geologilor şi cercetătorilor IGR la organizarea Muzeului Geologic în perioada 1987-1990.
Masă rotundă cu prezentare de imagini (portrete, fotografii de grup, excursii geologice).
Participare şi discuţii deschise.