Comunicat de presă

Eveniment de informare a publicului asupra obiectivelor proiectului “MICROCOSMOS – Laborator de microscopie electronică“

București, 16.05.2015

Institutul Geologic al României, cu sediul în str. Caransebeș nr.1, sector 1, București, derulează, începând cu data de 25.04.2014, proiectul “MICROCOSMOS – LABORATOR DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Valoarea totală a proiectului este de 10.964.901 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.658.067,69 lei. Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 15 luni.

În data de 16 mai 2015, în cadrul Muzeului Național de Geologie, s-a desfășurat evenimentul intitulat ‘Noaptea europeană a muzeelor’, la care a participat un numar estimativ de 30.000 de vizitatori.

Dorind să beneficieze de prezența acestui aflux mare de vizitatori, membrii echipei de proiect au creat în cadrul muzeului un punct de informare asupra obiectivelor și rezultatelor anvizajate ale proiectului MICROCOSMOS, LABORATOR DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ, care este finanțat prin programul POSCCE, Axa prioritară 2, Operațiunea 2.2.1-2013-1, contractul nr. 1926.

Astfel, pe langă afișul proiectului, în muzeu a fost expus și un afiș care oferă pentru marele public informații asupra tipului de date care se obțin prin utilizarea microscopului electronic cu baleiaj, precum și domeniile în care poate fi utilizată această metodă, a microscopiei electronice.

Vizitatorii au fost interesați de explicațiile oferite de membrii echipei de proiect și au luat cu ei broșurile care au fost distribuite cu această ocazie. Numarul de broșuri distribuite este de 200. Numărul vizitatorilor muzeului, care s-au oprit să citească informațiile conținute de cele doua afișe expuse este de câteva mii.

Prezentăm câteva fotografii din timpul evenimentului: