Prezentare

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Proiectul “MICROCOSMOS – Laborator de microscopie electronică“

Institutul Geologic al României, derulează, în perioada 25.04.2014 – 25.10.2015, proiectul “MICROCOSMOS – LABORATOR DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Valoarea totală a proiectului este de 10.964.901 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.982.017 lei.

Obiectivele proiectului sunt: modernizarea şi dezvoltarea posibilitatilor de diagnostic ale unui laborator modern de cercetare, creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative pentru diferite ramuri ale economiei românesti, crearea unei infrastructuri de cercetare performante, multidisciplinară, cu utilizatori multipli, la care se adaugă şi crearea de noi locuri de muncă prin atragerea tinerilor şi a specialiştilor cu experienţă în domeniul geologiei ambientale.

Laboratorul de microscopie electronică cuprinde următoarele echipamente care s-au achizitionat în cadrul:

1. Microscop electronic cu baleiaj Sistem opto electronic, care încorporează FEG o lentila termica capabilă să producă o sondă de electroni extrem de concentrată, chiar cu un curent mare sondă. Mai mult, deoarece câmpurile magnetice parazite sunt cele mai mici ca în cazul unei lentile externe, facilitează EDS / WDS analiza elementară, catodoluminescenta, EBSD analiză cristal-orientare.
Rezoluţie maximă garantată 0,8 nm @ 15 kv
Rezoluţie maximă garantată 1.2 nm @ 1 kv
Ordin de mărire între x25 şi x1.000.000
Tensiune de acceleraţie de la 1 pA la 200 nA la 15 kv, până la 400 nA la 30 kv
Sistem de lentile: dublu condensor, diafragma obiectiv de control al unghiului. Acest obiectiv permite menţinerea constantă a rezoluţiei, fără a schimba diafragma obiectiv. Super lentila obiectivului Hybrid.
Goniometru eucentric
Deplasarea probei pe cinci axe, motor pas cu pas, la 1 μm
Sistem antivibraţii
Camera probei permite introducerea unei probe de maxim 200 mm, diametrul intern cu ø de 300 mm şi H de 280mm. Permite instalarea a 11 porturi cu diferiţi detectori simultan cu sistemul EDS/WDS/EBSD
Unghiul de scoatere al spotului EDS la 35
Control computerizat;
Procesare de imagine
Sisteme de sigiranţă: vid, apă, curent
Sistem de vid : 4 pompe – pompă ionică în coloană, pompă ionică în camera probei, pompă turbomoleculară, pompă rotativă. Vidul în coloană 10-7Pa, iar în cameră 10-4Pa.
Circuit independent de apă.
Sisten de siguranţă a curentulul (UPS)
Detector de electroni retrodifuzati retractabil în cameră
Detector de electroni secundari in coloană
Consolă de navigare
Dispozitiv de răcire Peltier
Detector EDS standard
Detector EBDS standard
Detector WDS integrat
Include LiF, PET, TAP şi LSM 80 de cristale de difracţie de analiză a tuturor elementelor după la bor.
Spectrometru în lungime de undă, complementar EDS, oferă o sensibilitate de detecţie
mare pentru elementele urmă, adaptat pentru ânaltă sau slabă energie a radiaţiei X .
Analiza cantitativă 500 pppm.
Separă vârfurile chiar dacă acestea se suprapun
Este mai sensibil de 10 ori decât EDS, pentru elemente urmă.
Detector de catodoluminiscenţă.
Oglinda paraboloid de colectare a catodoluminiscenţei retractabilă.
Indicator de poziţie oglindă cu LED-uri cuplare optică direct în camera 4 poziţii în linie în carcasa filtru, inclusiv filtre RGB detaşabile fante micrometrice pentru controlul rezoluţie spectrală si bandă PA4 controler, pentru controlul monocromator şi detector.
Unitatea manuală, de la distanţă pentru imagini digitale de control şi afişaj de alimentare cu HT la PMT.
Optică de înaltă eficienţă acromatice.
Detector PMT cu pre-amplificator integral (185nm la 850nm)
ILSL, lampă de calibrare în linie spectrală.
Curbele de răspuns al sistemului pentru fiecare detector şi reţea de difracţie asociată (350 nm la limita de detector)
Mediul digital Gatan de software Micrograph pentru controlul sistemului, înregistrarea, arhivarea, prezentarea şi exportul de date.
Software-ul MonoCL4 “plug-in-uri”, asigura un control de monocromator, detectoare şi achiziţionarea seriei de spectroscopie. Spectral automat, rutină de calibrare la pornire, şi puls spectroscopie de numărare, cu multe curbe gaussiene rutine de montare.
PC unitate centrală care rulează Windows cu monitor lat de 22”.
Analizor chimic şi structural (SCA).
Uneşte două tehnologii consacrate, microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi spectroscopie Raman, rezultând o tehnică puternică şi unică, care permite analiza morfologică, elementară, chimică, fizică, şi electronică fără să mişte proba între instrumente.
Rezultă imagini SE cu sistem Raman optic integrat.
Facilitează identificarea locului analizat prin FI imagine.
Facilitează analiză elementară şi chimice în acelaşi loc.
Imagini în lungime de undă vizibilă şi imagistica cu laser, cu sistem optic Raman.
Imaginea SE are o adâncime mai mare de focalizare de imagine decât microscopul optic.
Nu este nevoie să deplasăm proba pentru a obţine imagini, sau pentru analiza EDS, ori pentru achiziţia spectrului Raman.\

2. Microscop calcografic cu cameră digitală Microscop calcografic cu cameră digitală, este un microscop optic cu reflexie de lumină, dotat cu nicoli în cruce pentru punerea în evidenţă a mineralelor din componenţa rocilor sau a altor compuşi chimici. Ordin de mărire min 6x la 500x

3. Lupă binoculară cu cameră digitală Este necesară în inspectarea preliminară a pulberilor, microfaunei şi în fixarea acestora pe suportul pobei, ordin de mărire 1x la 30x.

4. Microscop electronic cu scanare tabletop Pentru analiza preliminară în electroni secundari, ordin de mărire 10x la 60.000x.

5. Instalatie completă pentru acoperiri Acoperire cu metale şi grafit în scopul scurgerii la împământare a surplusului de curent:

 • acoperiri metalice,
 • acoperiri cu carbon,
 • aparat monitorizat grosimea depunerii,
 • pompa duală,
 • 3 ţinte de aur incluse

6.Maşină de debitat probe brute pentru felierea eşantioanelor de roci în vederea executării secţiunilor groase sau subţiri.

7. Maşină de debitat probe de precizie pentru executarea secţiunilor groase sau subţiri după anumită orientare

8. Maşină pentru şlefuit probe pentru şlefuirea suprafeţelor de analizat în vederea obtinerii unei rezoluţii de imagine ridicată

9. Baie cu ultrasunete pentru curăţare probe de pulberi, sau depuneri organice.

10. Bombardament ionic pentru şlefuit şi subţiat (Sistem de pregătirea probelor de înaltă calitate specifice aplicaţiilor SEM).

 • Prepararea probelor: secţionare şi tăiere pantă.
 • Finisare şi de curăţare pentru probe SEM şi EBSD.
 • Tun ionic de mare de energie pentru frezare rapidă.
 • Tun ionie de mică energie pentru lustruirea suprafeţei şi curăţare.
 • Setările parametrilor şi operare automată. Rotaţie probă şi oscilaţie.
 • Suport specific de prepararea probelor cu poziţionare de înaltă precizie.
 • Monitorizarea în timp real a procesului de măcinare de înaltă rezoluţie, camera cu CCD şi monitor TFT.

11. Pistol XRF portabil Detector şi analizor de minerale şi roci portabil, tip pistol, necesar pătrunderii şi achiziţiei de informaţii primare în locuri greu accesibile, prospecţiuni, studii de impact de mediu.

12. Tub de raze X Tubul de raze X este necesar desfasurarii analizelor. Tub de raze X KFL-Cu-2K, focus lung fin, 0,04 x 12 – 0.4 x 1.2 . Tub de raze X cu izolatie ceramica tip KFL CU 2K, 2.2 kW, Anod de Cu, focalizare precisa la distanta (Long Fine Focus). Dimensiuni focare: 0.04 x 12 mm si 0.4 x 1.2 mm. Cat-No: D8-R16.

Institutul Geologic al României a angajat trei masteranzi/doctoranți, care vor lucra în cadrul Laboratorului.