Organizarea cursului de vara “Program de instruire practică în domeniul microscopiei electronice și geologiei“, desfasurat in perioada 31 august – 4 septembrie 2015

Prezentare

Proiectul microcosmos, deja în atenția tinerilor

Un bun prilej de a face publicitate proiectului MICROCOSMOS, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 – CDI: Operaţiunea 2.2.1, a fost desfășurarea, în cadrul Sesiunii Școala de vară de la Muzeul Național de Geologie, a cursurilor organizate sub genericul “Program de instruire practică în domeniul microscopiei electronice și geologiei”. La curs s-au înscris 11 elevi de vârstă gimnazială.

Programul s-a desfășurat în perioada 31 august – 4 septembrie și a avut următorul conținut:

În prima zi d-na Diana Perșa a prezentat tipurile de microscopie optică și electronică și, pe scurt, fenomenele fizice pe care se bazează funcționarea mai multor tipuri de microscop. De asemenea, prin studierea unor imagini mărite de 2.000 de ori ale diferitelor roci șlefuite, elevii au avut posibilitatea de a sesiza diferențele dintre aceste roci în ceea ce privește textura, mineralele componente, și au primit, de la Dr. Dan Grigore, explicații referitoare la originea magmatică, metamorgfică, sau sedimentară a acestora.

În a doua zi elevii au putut să facă o corelație între tipul de informații pe care le furnizează microscopia electronică și modul în care aceste informații contribuie la dezvoltarea științei geologiei. Astfel au putut să își dea seama de faptul că microscopia este o metodă nelipsită din orice tip de cercetare mineralogică și paleontologică, având ca domenii de aplicare diagnosticarea diferitelor tipuri de roci și resurse minerale utile, a recunoașterea diferitelor minerale, etc.

În ziua a treia elevii au avut posibilitatea de a face fotografii la microscopul electronic cu scanare tip Tabletop, achizitionat, din bugetul proiectului MICROCOSMOS de la firma Zeiss. Acest microscop, care mărește de 30.000 de ori, este situat la sediul Institutului Geologic al României și permite studierea și fotografierea substanței organice la nivel de moleculă și a substanței anorganice la nivel de cristal. Directorul de proiect, dl. Constantin Costea, a oferit elevilor explicațiile necesare și a răspuns la întrebările lor. De asemenea i-a asistat în timp ce, cu ajutorul sondei electronice incluse in Tabletop, elevii au relizat două analize chimice de mare precizie, Un moment important al al cursului a fost acela în care dl Costea s-a referit la utilizările microscopiei electronice cu scanare.

Rezultatele determinărilor de macro şi microfaună, palinologie, mineralogie, petrografie, analize chimice, petrografice, granulometrice, morfometrice şi exoscopice pe diferite minerale sau roci.

Toate aceste rezultate sunt foarte utile specialiştilor din următoarele domenii: mineralogie, petrografie, cristalografie, pedologie, energie, chimie, fizică, biologie, micropaleontologie, microbiologie, parazitologie, metalurgie, arheologie-restaurări, construcţii, protecţia mediului, alimentaţie, microtehnologie, materiale noi.

De rezultatele MCROSCOPIEI ELECTRONICE poate beneficia personalul implicat în procesul de cercetare al Institutului Geologic al Romaniei, instituţiile cu caracter geologic de cercetare ori producţie, din domeniul public sau privat, instituţiile de învăţământ superior din centrele universitare naţionale sau chiar centrele universitare europene, care nu dispun încă de o dotare similară, având ca obiective ţintă geologia, protecţia mediului, biologia, medicina, microtehnologia, microelectronica, chimia, fizica, controlul calităţii, siguranţa, calitatea produselor, arheologie, restaurări de monumente şi opere de artă.

După aceasta d-na Jeanina Neagoe a explicat elevilor care este utilitatea realizării acoperirii cu aur, argint, platina sau cu grafit, a probelor studiate la microscopul electronic. De asemenea le-a spus care sunt metodologiile de pregătire a probelor și de realizare a acestor acoperiri.

În încheiere Dl. Costea i-a invitat pe elevii acestui curs să îl viziteze, după instalarea microscopului electronic cu scanare care urma să fie adus de la furnizor in saptămâna următoare. Acest microscop are capacitatea de a mări imaginea unei probe de 10 milioane de ori, ceea ce permite cercetătorilor de a studia structura intima a materiaie vii și anorganice.

În ultima zi dedicată acestui curs elevii, sub îndrumarea d-nei Diana Perșa și a Dr. Nicolae Călin, au studiat, utilizând în paralel microscopul optic în lumină transmisă și microscopul optic în lumină transmisă, secțiuni subțiri, sau șlifuri de roci de diferite tipuri.

Elevii au fost interesați și de descrierea câtorva fenomene studiate în cadrul geologiei, precum vulcanismul, care generează importante substante minerale utile, sau circuitul apei în natură foarte bine reflectat de rocile sedimentare.

La cererea îndrumătorilor cursului, elevii si-au exprimat, în scris, preferințele asupra domeniilor geologiei de care sunt interesați în cea mai mare măsură.

Informarea asupra acestui eveniment se regasește pe site-ul Muzeului Național de Geologie urmand următorul link: http://www.geology.ro/category/evenimente/