„În ziua de azi, fierul și aurul, la fel ca în antichitate, sunt stăpânii lumii; iar marile evenimente din lumea artei mineralogice nu sunt descoperirea de substanțe noi, ci de zăcăminte noi și bogate ale celor vechi.” – William Whewell

Aforismul de mai sus exprimă clar nevoia perpetuă a societății pentru metale, precum și importanța activităților de explorare geologică. De-a lungul timpului, fierului și aurului li s-a adăugat o suită de alte metale, puțin importante cu un secol sau două în urmă, dar fără de care lumea de azi ar fi cu neputință de imaginat. An după an, echipe de oameni cu înaltă calificare, ce și-au făcut din descoperirea și înțelegerea zăcămintelor misiunea vieții, citesc atent în roci drumul spre bogățiile Pământului. Dar la fel ca munții pe care i-au bătut la pas, și ei se supun timpului. Institutul Geologic al României anunță cu întristare plecarea dintre noi, pe data de 6 mai 2021, a Dr. Mircea Borcoș, metalogenist eminent, profesionist desăvârşit, și cercetător ştiinţific de excepţie.

Prin activitatea sa profesională, Dr. Mircea Borcoș a contribuit decisiv la înțelegerea magmatismului și metalogenezei asociate de pe teritoriul României, rezultatele muncii sale concretizându-se în peste 170 de rapoarte elaborate în cadrul Institutului Geologic al României precum şi mai mult de 80 de articole şi capitole de carte, în calitate de prim autor sau coautor. La acestea se adaugă mai multe foi din Harta Geologică a României la scara 1:50.000 şi din Harta Metalogenetică a României la scara 1:50.000. Publicaţiile şi rapoartele semnate de Dr. Mircea Borcoş au abordat, în principal, magmatismul și metalogeneza asociată din timpul formării molasei, vulcanismul alpin și metalogeneza Munților Apuseni, geologia Munților Apuseni, vulcanismul neogen și metalogeneza Munților Gutâi, tectonica și metalogeneza Carpaților Orientali, potențialul metalifer al României, studiul zeoliților. Dr. Mircea Borcoş a contribuit şi la realizarea Hărții Geologice a României la scara 1:1.000.000, având un rol major în elaborarea Hărţii Substanţelor Minerale Utile la scara 1:1.000.000 şi a notelor explicative ale acesteia. A asigurat continuitatea performanței în cercetare ca îndrumător de Doctorat. În deplină cunoștință de cauză bazată pe expertiza sa în domeniu, a pledat pentru valorificarea complexă a zăcământului aurifer Roșia Montană, alături de alți colegi de la Institutul Geologic al României. A fost un promotor constant al folosirii clasificării ONU pentru resursele minerale din România.

Dr. Mircea Borcoș a plecat dintre noi însă rezultatele muncii sale de o viață vor rămâne mereu în tezaurul cunoașterii geologice românești, iar spiritul lecțiilor dumnealui, fie ele rostite sau comunicate prin puterea exemplului personal, va fi transmis, voit sau nu, prin contactul dintre generațiile de geologi. Colegii din cadrul Institutului Geologic al României sunt cu sufletul alături de familia îndurerată, căreia îi transmit pe această cale cele mai sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească!