S-a stins din viaţă Dr. Ion-Tudor Berza, membru corespondent al Academiei Române şi cercetător onorific al Institutului Geologic al României.
Dumnezeu să îl odihnească!

IN MEMORIAM ION-TUDOR BERZA (1944 – 2022)

Ion Tudor Berza

Dr. Ion-Tudor Berza, membru corespondent al Academiei Române, un mare prieten, un om de știință eminent, genial in tot ceea ce a intreprins, care și-a dedicat în totalitate viața geologiei pamântului românesc, a plecat la ceruri în noaptea dintre 19 și 20 iulie 2022. Adio dragă prietene! A lucrat cu dăruire totală aproape 60 de ani fǎrǎ ca entuziasmul și interesul pentru meserie sǎ se stingǎ o datǎ cu trecerea anilor. Îmi vine extrem de greu să vorbesc la trecut despre Tudor, așa cum ii spuneam noi prietenii.
Tudor a fost un prieten al multor colegi pe care i-a cucerit prin generozitatea care în cazul lui statea la baza relațiilor interumane. Aceastǎ generozitate se manifesta cu precǎdere când împǎrtǎșea din experiența sa colegilor mai tineri pe care nu ezita sǎ-i antreneze în proiectele personale de cercetare, între care trebuie menţionate în special sintezele dedicate domeniului Danubian, pe care el le-a coordonat, și studiile dedicate masivelor de granitoide care afloreazǎ în cadrul Danubianului. Generozitatea sa s-a manifestat și în activitatea de îndrumare și sprijinire a elaborǎrrii de cǎtre tinerii specialiști, din țarǎ sau din strǎinătate, a unor teze meritorii de doctorat (Gaëlle Plissart, Olivier Féménias şi Alain Dupont, din Belgia, și subsemnatul, din România). În cadrul comemorǎrii sale la biserica cimitirului Bellu din data de 21 iulie, în alocuțiunea sa, Profesorul Emil Constantinescu, fost Președinte al României și un prieten apropiat al lui Ion-Tudor Berza sublinia caracterul sau aristocratic specific unui om cu o culturǎ solidǎ manifestatǎ în multe domenii. Acest spirit aristocratic în culturǎ s-a transmis de la bunicul sǎu, Alexandru Tzigara – Samurcaș, mare personalitate culturalǎ şi politicǎ, din ale cărui memorii vreau să menţionez următorul citat:

“A menține tradiția artei strǎmoșești acolo unde ea mai persistǎ și a o reinvia pe unde a dispǎrut e o datorie sfântǎ ce ni se impune. Cǎci numai cultivând și dezvoltând arta popularǎ vom putea nǎzui sǎ avem vreodatǎ o mare artǎ româneascǎ.”

Aceste gânduri vin sǎ explice respectul și afecţiunea manifestatǎ de Ion-Tudor Berza privind opera marilor înaintași în cercetarea geologiei pǎmântului românesc, precum G. Manolescu, G.M. Murgoci, Al. Codarcea şi A. Streckeisen, pe care el o transmitea celor tineri pentru a duce mai departe o tradiție prestigioasǎ.

Studiile primare şi liceale le-a parcurs în Bucureşti (a fost absolvent al Liceului Dr. Petru Groza, în anul 1961). În 1966, când a absolvit Facultatea de Geologie și Geografie a Universităţii Bucureşti ca șef de promoție, își incepe cariera de geolog la Institutul de Geologie și Geografie al Academiei R.S.R., ca cercetător stagiar, iar apoi, prin transfer colectiv, a lucrat la Institutul Geologic al Comitetului de Stat al Geologiei, unde a fost promovat cercetător științific (1970-1990), cercetător principal II (1990-1995), și cercetător principal I (1995-2007). A fost membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Geologic al României (1980-2007). În perioada 1990-1994, a ocupat funcţia de secretar ştiințific al Institutului Geologic al României iar în 2012 a fost consilier ştiinţific al directorului general.
A îndeplinit funcția de director executiv al Fundaţiei Române pentru Democraţie (1997– 2001) și de vicepreședinte al acesteia (din 2016). A fost membru în consiliul director al Fundaţiei Familiei M.H. Elias a Academiei Române (din 2020).
În intervalul 1980–1984, a funcționat ca asistent pentru lucrări practice la cursul de Petrografie magmatică şi metamorfică, la Facultatea de Geologie-Geofizică, Universitatea din București. În perioada dintre anii 1990 şi 2010, a fost membru în comisii de doctorat pentru teze susţinute la universităţile din București, Cluj-Napoca, Bruxelles, Liège, Paris Orsay.

Domnul Dr. Ion-Tudor Berza, membru corespondent al Academiei Române, a fost un geolog specializat în studiul masivelor de granitoide și al șisturilor cristaline (petrologie şi geochimie endogenă), cu un doctorat din 1976 asupra masivului granitoid Tismana, din Carpaţii Meridionali, teză coordonată de Academician Profesor Dr. Virgil Ianovici. Ulterior, Dr. Ion-Tudor Berza s-a implicat în cartarea geologicǎ a unor largi arii din masivele Parâng, Vulcan, Retezat, Țarcu şi Mehedinţi. În cadrul programului naţional de elaborare a hǎrților geologice la scara 1:50000, a participat la realizarea a 11 foi de hartă. A publicat 62 lucrări apărute în România şi în în reviste internaţionale de mineralogie, petrologie, geochimie, geologie structurală şi tectonică. Are 61 de comunicări apǎrute în rezumat în diverse publicații, 6 ghiduri geologice și 3 cǎrți de specialitate. Între anii 1992 – 2000, Dr. Ion-Tudor Berza a fost editor ştiințific al revistei Romanian Journal of Petrology; din 1998, a fost membru al comitetului editorial al revistelor Studii şi Cercetări de Geologie şi Revue Roumaine de Géologie ale Academiei Române; între 2001- 2015, a fost membru al comitetului editorial al revistei Geologica Carpathica, de la Bratislava.

Dr. Ion-Tudor Berza a elaborat un model tectonic al „domeniului danubian” din Carpaţii Meridionali (pânzele danubiene superioare și inferioare), azi acceptat pe plan naţional și internațional, ce completează sistemul edificat de G. M. Murgoci (1912) și Al. Codareca (1940), realizare majoră a cercetǎrii geologice românești.

Dr. Ion-Tudor Berza a participat la numeroase proiecte de cercetare ştințifică multilaterală sau bilaterală, fiind coordonator din partea română a urmǎtoarelor proiecte: IGCP 22 “Precanbrian în Younger Fold Belts” (1975-1980); IUGS “Systematics of Metamorphic Rocks” (1980-1985); Problem IX Socialist Academies at Sciences, Granite Group (1988-1989), MATO Collaborative Research Grant 920316 “Geodynamic context of the South Carpathians granitoids and associated basic rocks” (1992-1993). CEC Joint Research Project 4021 “Geochemistry of Romanian granites” (1994-1997), Swiss National Science Foundation Cooperative Project “Tectono-metamorphic evolution and kinematic analysis of the South Carpathians mountains” (1996-1998), Cooperative project CGRI Belgium-Romania “Synthèse géochimique des granites post-collisionels de Roumanie” (1995-2001), Cooperalive project CGRI Belgia-Romănia “Géochemie des Banatites” (2002-2004), Cooperative project CGRI Belgia-Romănia “Plutons granitiques varistiques des nappes Danubiennes (Carpates Méridionales) – 2006-2007.

A prezentat comunicări la două congrese geologice mondiale (Paris 1980 şi Kyoto 1992), patru congrese geologice carpato-balcanice (Bucuresti 1981, Atena 1995, Bratislava 2002, Tirana 2014), trei congrese europene de geologie (EGU: Strasbourg 1997, Viena 2006, 2007), nouă reuniuni ale grupului european de specialişti în granite (EUROGRANITES): Norvegia 1996, Scoţia 1997, Grecia 1998, Franţa 1999, Portugalia 2000, Italia 2002, Spania 2003, Franţa 2008, Anglia 2014 şi la numeroase alte simpozioane geologice din Europa, Asia și Africa.
În anul 1978, a primit premiul Cobălcescu al Academiei Române. A primit decoraţiile „Cavaler al ordinului Meritul Cultural al României” (în 2006) şi „Ofițer al Ordinului Coroanei (Belgia, în 2008). A fost membru al Societăţii Geologice a României și membru onorific al Societăţii Geologice a Serbiei.

Conform SCOPUS, Dr. Ion-Tudor Berza are 14 lucrări publicate în reviste cotate internaţional, care totalizează 445 citări în 344 de documente, cu 82 de citări numai pentru lucrarea „Berza Tudor, Constantinescu Emil, Vlad Şerban Nicolae (1998): Upper Cretaceous Magmatic Series and Associated Mineralisation in the Carpathian-Balkan Orogen, Resource Geology, Tokyo”.
În anii din urmă, Dr. Ion-Tudor Berza s-a preocupat de începuturile cercetărilor în domeniul geoștiințelor pe teritoriul României, pe baza studiilor efectuate în biblioteci din România, Franța și Austria. O bunǎ parte a rezultatelor obținute au fost prezentate sub forma unor comunicǎri la diverse simpozioane (octombrie 2010, Academia Românǎ-Academia Rusă; noiembrie 2010, Biblioteca Centrală Universitară București – Biblioteca Universitară Sofia; iunie 2013 – Biblioteca Naţională), în cadrul unor expoziţii („Expediţia Demidoff din 1837 în Principatele Române și Rusia meridională”, la Biblioteca Academiei Române, octombrie 2010), conferințe (Schiţele lui Rafflet de la Biblioteca Naţională a Franţei – Academia Română, ianuarie 2013), emisiuni la Radio România Cultural (Expediția Demidoff din anul 1837, în februatie și aprilie 2013), sau articole pe acest subiect în diferite reviste culturale (2011 – Revue des Etudes Sud-Est Européenes, 2013 – ASTRA, Brașov).

Vreau sǎ subliniez că prietenia care m-a legat de Tudor a început în 1985 o datǎ cu venirea mea ca tânǎr cercetǎtor în Institutul Geologic al României când am avut șansa sǎ lucrez împreunǎ cu el în proiectele sale în care m-a cooptat cu generozitate. Comunitatea științificǎ din care el a fǎcut parte, la plecarea lui dintre noi, are sufletul plin de durere. Ion-Tudor Berza nu poate fi uitat! El va fi mereu împreunǎ cu noi! Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! Tudore, drum bun spre stele!

Dr. Ing. Mihai Tatu
Institutul de Geodinamicǎ al Academiei Române
Institutul Geologic al României

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

ARTICOLE ÎN REVISTE

1. Berza T., Gheorghiţescu D. (1970) Asupra prezenţei unor skarne mineralizate pe ValeaTismanei. St. cerc. geol., geof., geogr., Seria geologie, 15/2, pp 553-560.
2. Berza T., Orăşanu Th. (1971) Notă asupra stratigrafiei şi petrografiei tufului din Apahida. D.S. Inst. Geol., LIV/1, pp 247-261.
3. Berza T., Medeşan A., Gheorghiţescu D. (1971) Calcamphiboles from skarns in the Tismana valley, (Southern Carpathians). Rev. Roum. Géol., Géoph., Géogr., Série Géologie, 15/1, pp 101-106.
4. Berza T. (1972) Şisturi cristaline şi roci granitoide între valea Tismanei si valea Bistriţei (Munţii Vîlcan). D.S. Inst. Geol., LVIII/1, pp 79-106.
5. Russo-Săndulescu D., Berza T., Ianc R. (1972) Petrologia zonei de vest a masivului banatitic de la Bocşa. D.S. Inst. Geol., LIX/1, pp 65-100.
6. Medeşan A., Berza T. (1974) Notă asupra lizarditului de pe valea Tismanei (Carpaţii Meridionali). St. cerc. geol., geofiz., geogr., Seria geologie, 19, pp 93-97.
7. Berza T. (1975) Seria clastică şi cîteva probleme de stratigrafie si metamorfism ale formaţiunilor cristalofiliene din partea externă a autohtonului danubian (Carpaţii Meridionali). St. cerc. geol., geof., geogr., Seria geologie, 20/2, pp 179-186.
8. Berza T., Seghedi A. (1975) Asupra prezenţei distenului in complexul amfibolitic al seriei de Drăgşan din bazinul Motrului. D.S. Inst. Geol. Geof., LXI/1, pp 11-20.
9. Berza T., Seghedi A. (1975) Complexul filonian presilurian din bazinul Motrului (Carpaţii Meridionali). D.S. Inst. Geol. Geof., LXI/1, pp 131-149.
10. Russo-Săndulescu D., Berza T., Bratosin I., Ianc R. (1976) Contribuţii la studiul petrologic al unor magmatite alpine din nordul Munţilor Trascău. D.S. Inst. Geol. Geof., LXII/1, pp 165-194.
11. Berza T., Udrescu C., Medeşan A. (1976) Geochimia granitelor de Tismana. D.S. Inst. Geol. Geof., LXII/1, pp 355-377.
12. Russo-Săndulescu D., Berza T. (1976) Fereastra Boierişte de la Valea Muntelui-Colţeşti (Muntii Trascău). D.S. Inst. Geol. Geof., LXII/5, pp 141-148.
13. Berza T. (1978) Studiul mineralogic şi petrografic al masivului granitoid de Tismana. An. Inst. Geol. Geof., LIII, pp 1-176.
14. Berza T. (1978) Consideraţii privind vîrsta formaţiunilor cristalofiliene şi a masivelor granitoide din infrastructura părtii externe a autohtonului danubian (Carpaţii Meridionali). St. cerc. geol., geof., geogr., Seria geologie, 23, pp 173-184.
15. Russo-Săndulescu D., Berza T., Bratosin I., Ianc R. (1978) Petrological study of the Bocşa banatitic masif (Banat). D.S. Inst. Geol. Geof., LXIV/1, pp 105-172.
16. Savu H., Maier O., Bercia I., Berza T. (1978) Assynthic Metamorphosed Formations in the Southern Carpathians. Rev. Roum. Géol., Géoph., Géogr., Série Géologie, 22, pp 19- 29.
17. Russo-Săndulescu D., Berza T. (1979) Banatites from the western part of the Southern Carpathians (Banat). Rev. Roum. Géol., Géoph., Géogr., Série Géologie, 23/2, pp 149-158.
18. Russo-Săndulescu D., Berza T. (1980) On the Banatites from the West of the SouthCarpathians (Banat). Proceedings of the XI Congr. Carp. Balc. Geol. Assoc., Magmatism and Metamorphism, pp 151-168, Kiev.
19. Berza T., Udrescu C., Medeşan A. (1980) Masivul granitoid Frumosu (Munţii Vîlcan) Carpaţii Meridionali. D.S. Inst. Geol. Geof., LXV/1, pp 95-125.
20. Berza T., Borcoş M., Ianc R., Bratosin I. (1982) La succession des intrusions néogenes de la région Toroiaga-Ţiganul (Monts Maramureş). D.S. Inst. Geol. Geof., LXVII/1, pp 11-24.
21. Borcoș M., Andăr P., Andăr A., Berza T. (1982) Geochimia mineralizaţiilor polimetalice din cîmpul minier Toroiaga (Baia Borşa, Munţii Maramureşului). D.S. Inst. Geol. Geof., LXVII/2, pp 55-82.
22. Berza T., Kräutner H., Dimitrescu R. (1983) Nappe Structure in the Danubian Window of the Central South Carpathians. An. Inst. Geol. Geof., LX, pp 31-38.
23. Berza T., Seghedi A. (1983) The Crystalline Basement of the Danubian Units in the Central South Carpathians. An. Inst. Geol. Geof., LXI, pp 15-22.
24. Grünenfelder M., Popescu Gh., Soroiu, M., Arsenescu V., Berza T. (1983) K-Ar Dating of Metamorphic and Associated Igneous Bodies in the Central South Carpathians. An. Inst. Geol. Geof., LXI, pp 31-38.
25. Berza T., Ianc R., Bratosin I. (1984) Andezitele proxenice de Arşiţa – un tip distinct de magmatite neogene din regiunea Baia Borşa (Munţii Maramureşului). D.S. Inst. Geol. Geof., LXVIII/1, pp 47-57.
26. Berza T., Iancu V., Hann H. P., Seghedi A. (1984) Dynamic and retrograde metamorphism; Examples from the Romanian South Carpathians. An. Inst. Geol. Geof., LXIV, pp 25-32.
27. Russo-Săndulescu D., Berza T., Bratosin I. (1986) Petrological study of banatites in the Ocna de Fier – Dognecea zone (Banat). D.S.Inst. Geol. Geof., 70-71/1, pp 123-142.
28. Gherasi N., Berza T., Seghedi A., Stepan M., Iancu V. (1986) Structura geologică a părţii nordice a masivului Godeanu (Carpaţii Meridionali). D.S. Inst. Geol. Geof., 70-71/5, pp 63-65.
29. Berza T., Seghedi A., Stănoiu I. (1988) Unităţile danubiene din partea estică a Munţilor Retezat (Carpaţii Meridionali). D.S. Inst. Geol. Geof., 72-73/5, pp 5-22.
30. Berza T., Seghedi A, Drăgănescu A. (1988) Unităţile danubiene din versantul nordic al Muntilor Vîlcan (Carpaţii Meridionali). D.S. Inst. Geol. Geof., 72-73/5, pp 23-41.
31. Berza T., Drăgănescu A. (1988) The Cerna-Jiu fault system (South Carpathians, Romania), a major Tertiary transcurrent lineament. D.S. Inst. Geol. Geof., 72-73/5, pp 43-47.
32. Berza T., Macaleţ V., Andǎr P., Udrescu C. (1994) Retezat Granitoid Pluton: A Geochemical Approach. Rom. J. Petrology, 76, pp 1-18.
33. Berza T., Balintoni I., Iancu V., Seghedi A., Hann H.P. (1994) South Carpathians. Rom. J. Tect. & Reg. Geol., 75/2, pp 37-50.
34. Berza T., Iancu V. (1994) Variscan events in the basement of the Danubian Nappes (South Carpathians). Rom. J. Tect. & Reg. Geol., 75/2, pp 93-104.
35. Dimitrescu R., Berza T., Dimitrescu M. (1996) Les formations cristallines des Monts du Petreanu et Ţarcu séptentrionaux (Carpates Méridionales). Rom. J. Tect. & Reg. Geol. 76, pp 1-7.
36. Liégeois J.P., Berza T., Tatu M., Duchesne J.C. (1996) The Neoproterozoic Pan-African basement from the Alpine lower Danubian nappe system (South Carpathians, Romania). Precambrian Research, 80, pp 281-301, Amsterdam.
37. Berza, T. (1997) A hundred years of tectonic studies in South Carpathians: The state of the art. In: A. Grubić and T. Berza, editors “Geology of Djerdap Area”, pp 271-276. Belgrad.
38. Schmid S.M., Berza T., Diaconescu V., Froitzheim N., Fügenschuh B. (1998) OrogenParallel Extention in the South Carpathians. Tectonophysics, 297, 1-4, pp 209-228, Amsterdam.
39. Duchesne J.C., Berza T., Liégeois J.P., Vander Auwera J. (1998) Shoshonitic liquid line of descent from diorite to granite: the late Precambrian post-collisional Tismana pluton (South Carpathians, Romania). Lithos 45, pp 281-303, Amsterdam.
40. Berza T., Constantinescu E., Vlad S. (1998) Upper Cretaceous magmatic series and associated mineralisation in the Carpathian – Balkan fold belt. Resource Geology, 48, 4, pp 291-306, Tokyo.
41. Berza T., Drăgănescu A. (1999) Danubian nappes in Parâng and Vulcan Mountains (South Carpathians – Romania). Predat la Rom. J. Tect. & Reg. Geol., rămas nepublicat.
42. Berza T., Andăr P., Tatu M., Teleman C., Stan N., Iancu V., Duchesne J.C., Liégeois J.P., Vander Auwera J., Demaiffe D. (2000) Geochimia granitoidelor din Carpatii Meridionali: o trecere in revistă; Geochemistry of granitoids from the South Carpathians: a review. An. Inst. Geol., 71, pp 113-120.
43. Dupont A., Vander Auwera J., Pin C., Marincea Şt., Berza T. (2001) Trace element and isotopes (Sr, Nd) geochemistry of Upper Cretaceous intrusions from Banat, western South Carpathians, Romania. Mineralium Deposita 37, pp 568-586, Amsterdam.
44. Berza T., Ioane D. (2001) Upper Cretaceous magmatism in South Eastern Europe: its extension and nature inferred from outcrop, geophysical and borehole data. In: A. Piestrzyński et al. (Eds.): “Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century”,pp. 515-518, Sweets & Zeitlinger Publishers, Lisse.
45. Berza T., Tatu M. (2002) Geochemistry of Retezat and Parâng granitoids and their role and place in the evolution of Drăgşan Pan-African terrane (Southern Carpathians, Romania). Geologica Carpathica 53, special issue CBGA Congress 17, pp 215-218, Bratislava.
46. Dunkl I., Árkai P., Balen D., Balintoni I., Berza T., Biroň A., Csontos L., Frisch W., Fritz H., Hoxha L., Janák M., Kázmér M., Koller F., Koronkai B., Lelkes-Felvári Gy., Milovanović D., Most Th., Tóth T.M., Nakov R., Palinkaš L., Pamić J., Plašienka D., Puste A., Putiš M., Schuster R., Székeli B., Thöni M., Tomljenović B., Török K., Vrabec M. (2002) Web edition of the Metamorphic Map and Database of Carpatho-BalkanDinaride area. Geologica Carpathica 53, special issue CBGA Congress 17, pp 161-164, Bratislava.
47. Berza T. (2004) Late Cretaceous magmatism in the Carpathian-Balkan Belt. In: A.A. Chatzipetros and S.B. Pavlides (eds.) “5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, Proceedings” vol. 3, pp 1092-1094, Salonic.
48. Féménias O., Diot H., Berza T., Gauffriau A., Demaiffe D. (2004) Assymetrical to
symmetrical magnetic fabric of dykes: Paleo-flow orientations and Paleo-stress
recorded on feeder bodies from the Motru Dyke Swarm (Romania). Journal of Structural Geology, 26, pp 1401-1418, Amsterdam.
49. Berza T. (2004) Granitic pebbles in Late Cretaceous red conglomerates of Haţeg Basin (South Carpathians, Romania): Geochemistry and provenance as clues in a tectonic controversy. Geologica Carpathica, 55, pp 389-395, Bratislava.
50. Iancu V., Berza T., Seghedi A., Gheuca I., Hann H.-P. (2005) Alpine polyphase tectonometamorphic evolution of the South Carpathians; A new overview. Tectonophysics 410, pp 337-365, Amsterdam.
51. Iancu V., Berza T., Seghedi A., Mărunţiu M. (2005) Palaeozoic rock assemblages
incorporated in the South Carpathian Alpine thrust belt (Romania and Serbia): A review. Geologica Belgica 8/4, pp 48-68, Bruxelles.
52. Seghedi A., Berza T., Iancu V., Mărunţiu M., Oaie G. (2005) Neoproterozoic terranes in the Moesian basement and in the Alpine Danubian nappes of the South Carpathians. Geologica Belgica 8/4, pp 4-19, Bruxelles.
53. Féménias O., Mercier J.-C., Nkono C., Diot H., Berza T., Tatu M., Demaiffe D.
(2006) Calcic amphibole growth and compositions in calc-alkaline magmas: Evidence from the Motru Dike Swarm (Southern Carpathians, Romania) American Mineralogist 91, pp 73-81, SUA.
54. Nkono C., Féménias O., Diot H., Berza T., Demaiffe D. (2006) Flowage differentiation in an andesitic dyke of the Motru Dyke Swarm (Southern Carpathians, Romania): Evidence from AMS, CSD and geochemical investigations. Journal of Volcanology and Geothermal Research 154, pp 201-222, Amsterdam.
55. Wiesinger M., Neubauer F., Peytcheva I., von Quadt A., Berza T. (2007) Geochemical characteristics of Surduc pluton (Upper Cretaceous) Romania: Significance for Banatite magmatism. In: Andrew C. et al. (eds). Digging deeper. Proceedings of the Ninth Biennial SGA meeting, Dublin, Ireland, pp 913-916. Irlanda.
56. Féménias O., Berza T., Tatu M., Diot H., Demaiffe D. (2008) Nature and significance of a Cambro-Ordovician high-K, calc-alkaline sub-volcanic suite: the late- to post-orogenic Motru Dyke Swarm (Southern Carpathians, Romania). Int. J. Earth Sci. 97, pp 479-496, Berlin.
57. Duchesne J.C., Liègeois J.P., Iancu V., Berza T., Matiukov D.I., Tatu M., Sergeev S.A. (2008) Post-collisional melting of crustal sources: constraints from geochronology, petrology and Sr, Ns isotope geochemistry of the Variscan Sichevița and Poniasca granitoid plutons (South Carpathians, Romania) Int. J. Earth Sci. 97, pp 705-723, Berlin.
58. Zimmerman A., Stein H.J., Hannah J.L., Koźelj D., Bogdanov K., Berza T. (2008) Tectonic configuration of the a\puseni – Banat – Timoh – Srednogorie belt, balkans-South carpathians, constrained by high precision Re-Os molybdenite ages. Mineralium Deposita 43, pp 1-21.
59. Ilinca G., Berza T., Iancu V., Seghedi A. (2011) Introduction to the geology of the South Carpathians. In “The Late Cretaceous magmatic and Metallogenetic Belt and the Alpine structure of the western South Carpathians” Field Trip Guidebook. Supplement to GeoEco-Marina 17, pp 3-10, Bucureşti.
60. Ilinca G., Berza T. (2011) Late Cretaceous magmatism and metallogenesis. In “The Late Cretaceous magmatic and Metallogenetic Belt and the Alpine structure of the western South Carpathians” Field Trip Guidebook. Supplement to Geo-Eco-Marina 17, pp 11- 37, Bucureşti.
61. Vander Auwera J., Berza T., Giesels J., Dupont A., 2016. Similar sources of the Apuseni Mts and Banat (Romania) Late Cretaceous Banatitic magmatism. Int. J. Earth Sciences. DOI 10.1007/s00531-015-1210-2.
62. Jean-Clair Duchesne J.-C., Laurent O., Gerdes A., Bonin B., Liégeois J.-P., Tatu M., Berza T. (2017). Source constraints on the genesis of Danubian granites in the South Carpathians Alpine Belt (Romania). Lithos 294–295, 198–221.

CĂRŢI
1. Hobbs E., Means W. D., Williams P. F. (1988) Principii de geologie structurală. Traducere în limba română de T. Berza a tratatului “An Outline of Structural Geology”, 477 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
2. Kräutner H. G., Berza T., Dimitrescu R. (1988) South Carpathians. In: V. Zoubek (editor) “Precambrian in Younger Fold Belts”, pp 633-664, Ed. J. Wiley, Londra.
3. Berza T. (1998) The South Carpathians. In: J. Sledjinski (editor) “Monograph of Southern Carpathians”, Warsaw Univ. of Technology, Reports on Geodesy, 7 (37), pp 85-92, Varşovia.
4. Berza T., Balinoni I., Seghedi I. (2020) Petrologia magmatică și metamorfică. In: Rădulescu D.P. et al. (editor) „Istoria geoștiinţelor în România”. Ed. Academiei Române, București.

HĂRŢI GEOLOGICE
1. Berza T., Kräutner H. (1972) Harta litofacială a Precambrianului superior-Cambrianului inferior din România sc. 1:2.000.000. Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
2. Pop Gr., Berza T., Marinescu Fl., Stănoiu I., Hârtopanu I. (1975) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Tismana. Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
3. Lupu M., Nicolae I., Gheorghian M., Lupu D., Horvath A., Russo-Săndulescu D., Berza T. (1975) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Vălişoara (machetă). Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
4. Bercia I., Bercia E., Năstăseanu S., Berza T., Iancu V., Stănoiu I., Hârtopanu I. (1977) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Obîrsia Cloşani. Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
5. Stănoiu I., Năstăseanu S., Mercus D., Hârtopanu I., Iancu V., Hârtopanu P., Berza T., Mărunţiu M. (1979) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Nadanova (machetă). Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
6. Berza T., Pop Gr., Seghedi A., Iancu V., Hârtopanu I., Hârtopanu P., Năstăseanu S., Moisescu V. (1984) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Oslea (machetă). Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
7. Berza T., Seghedi A., Pop Gr., Szasz L., Hârtopanu I., Sabău G., Moisescu V., Popescu G. (1986) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Lupeni. Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
8. Hann H. P., Berza T., Pop Gr., Marinescu Fl., Ricman C., Pana G., Sabău G., Bindea G., Tatu M. (1986) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Polovraci (machetă). Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
9. Conovici M., Bercia I., Berza T., Iancu V., Russo-Săndulescu D., Năstăseanu S., Sabău G., Strusievicz R., Seghedi A., Negrea E., Tatu M. (1988) ) Harta geologică a
României, sc. 1:50.000, foaia Godeanu (machetă). Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
10. Berza T., Dimitrescu R., Dimitrescu M., Tatu M., Strusievicz R., Pop Gr., Szasz L., Popescu G., Brandrabur T. (1991) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Retezat. Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
11. Berza T., Dimitrescu R., Dimitrescu M., Seghedi A., Oaie Gh. (1993) Harta geologică a României, sc. 1:50.000, foaia Petreanu (machetă). Inst. Geol. Geof., Bucureşti.

GHIDURI GEOLOGICE
1. Savu H., Berza T., Hârtopanu I. (1978) Precambrian in the Romanian Carpathians. A. South Carpathians, Guide to Excursion IGCP Project 22 Conf. Cluj-Napoca 1978, Inst. Geol. Geof., Bucureşti.
2. Kräutner H. G., Năstăseanu S., Berza T., Stănoiu I., Iancu V. (1981) Metamorphosed Paleozoic in the South Carpathians and its Relations with the Pre-Paleozoic Basement. Guide to Excursion A 1, Carp. Balk. Geol. Assoc. Congr. XII, 1981, Bucureşti.
3. Kräutner H. G., Berza T., Hârtopanu I., Mureşan M., (1983) Precambrian in the South and East Carpathians. Guidebook to working groups 1.1 and 1.2, Problem IX, Bucureşti.
4. Balintoni I., Berza T., Hann H. P., Iancu V., Udubaşa Gh. (1989) Precambrian Metamorphics in the South Carpathians, Guide to working groups 1.1, 1.2 and 7.1, Problem IX, Bucureşti.
5. Berza T., Balintoni I., Seghedi A., Nicolae I., Ciulavu D., Bertotti G. (1994) Excursion to South Carpathians, Apuseni Mountains and Transylvanian Basin: Description of stops. ALCAPA II Field Guidebook, Rom. J. Tect. & Reg. Geol., 75/2, 105-149. Inst. Geol. Rom, București.
6. Ilinca G., Iancu V., Seghedi A ., Berza T (2011) The Late Cretaceous Magmatic and Metallogenetic Belt and the Alpine structures of the western South Carpathians. 3rd International Symposium on the geology of the Black Sea Region, Bucharest, 1-10 October 2011. Field Trip Guidebook. 117 p. Suppl. to Geo-Eco-Marina 17, București.

III. VARIA

  • Berza T. (2011) Le voyage de 1837 d’Anatole de Démidoff en Russie méridionale: Une expédition scientifique au nord de la Mer Noire, au début de l’ère industrielle, RESEE, XL (1), p. 99-113.
  • Berza T. (2013) Anatole Demidoff (1813-1870) și unirea Principatelor Române din 1859–1862. Astra, 39-48, Brașov.
  • Berza T. (2019) Ludovic Mrazec – petrologist. Rev. Roum. Géol. 63,
  • Berza T. (2021) A geological survey of Crimea in 1837 – the Anatole de Démidoff expedition. International Demidov Foundation, Almanach 2019, 6p., Moscova.