Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf, pe durată nedeterminată, cu normă parţială în cadrul Departamentului Instalaţii de Interes Naţional – Muzeul Geologic National.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să aibă studii superioare de specialitate (istorie, muzeografie);
 • să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă);
 • abilităţi de comunicare cu publicul;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă, sau de la un specialist în domeniu – opţional;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 19.10.2021 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 21.10.2021, ora 11.00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 15.10.2021, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având mentiunea „conform cu originalul”);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă, sau de la un specialist în domeniu; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei – opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

ANUNT PDF

Tematică concurs muzeograf

 • Cercetarea muzeală în geologie Istoria geologiei româneşti Istoria mineritului în România
 • Aplicarea geologiei în arheologie, cu exemple de pe teritoriul României începuturile exploatării sării în Europa şi România.
 • Regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionării muzeelor şi colecţiilor publice

 

Bibliografie pentru postul de Muzeograf

 • Bazele muzeologiei (Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală) https://www.culturadata.ro/
 • NOEMA VOL. XII, 2013 ÎNCEPUTURILE GEOLOGIEI ÎN ROMÂNIA Teofil GRIDAN, Silviu GRIDAN
 • Piatra în patrimoniul românesc, (I. Olteanu), Ed. ACS, 2015, 335 p.
 • Din istoria mineritului in Romania. Nicolae Magheru (1970), Ed. Stiintifica, 331 p.
 • Archaeology of salt. Approaching an invisible past. Brigand R, si Weller Olivier (2015).
 • Legea nr. 311/2003, legea muzeelor si a colecţiilor public