Anunț

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de tehnician geolog , pe durată determinată (2 ani ), cu normă parţială în cadrul Departamentului Instalaţii de Interes Naţional – Observatorul Geomagnetic Surlari.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să posede pregătire profesională corespunzătoare postului dovedită prin diplomă de bacalaureat;
 • să posede cursuri/perfecţionări de specialitate (geomagnetism )
 • să aibă o vechime în specialitate (geofizică, de preferat geomagnetism) de cel puţin 10 ani;
 • să fie apt pentru deplasări pe teren şi disponibil pentru lucru în tură în vederea mentenanţei tehnice continue a echipamentelor de înregistrare.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 21.12.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 23.12.2020, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 17.12.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii (original şi copie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie sau xerocopie având menţiunea „conform cu originalul”);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Tematica

 • Instrumente specifice unui observator geomagnetic și mod de întreținere;
 • Istoricul Observatorului Geomagnetic Național Surlari;
 • Standardele minimale ce trebuie respectate într-un observator geomagnetic planetar;
 • Elementele câmpului magnetic și legătura dintre ele;
 • Sursele câmpului geomagnetic

Bibliografie

 • Retrospectivă la 70 de ani: Observatorul Geomagnetic Național Surlari Liviu Constantinescu, 2014, A. Soare și D. Constantinescu, Curierul de Fizică nr. 76
 • Observatorul Geomagnetic Naţional Surlari „Liviu Constantinescu”, Wikipedia.
 • Profesorul Liviu Constantinescu, întemeietorul Observatorului Geofizic Surlari, Andrei-Alexandru Soare, Studii şi Cercetări de Geofizică, tom. 42, 2004, pp. 102-109.
 • Rezumat teza de doctorat: Studiul variaţiei temporale a fenomenelor geomagnetice tranzitorii de perioadă scurtă din date de observatory, Universitatea București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Iancu Luminița Dinu.

 

 

Anunt PDF